URZĄD MIEJSKI

 

Miasta partnerskie

A A A

  

Obchody Jubileuszu 20-lecia współpracy partnerskiej

WALDBRÖL - NIEMCY
http://www.waldbroel.de 

 

15 października 1996 roku podpisana została umowa partnerska niemieckiego miasta Waldbröl ze Świebodzicami. Podpisana umowa po 4 - letniej współpracy, nawiązywaniu kontaktów, wzajemnym poznawaniu i budowaniu zaufania stała się gwarantem partnerskich układów na różnych płaszczyznach życia gospodarczego, kulturalnego, organizacji społecznych i politycznych.

Dzięki tym partnerskim układom nawiązane zostały przyjacielskie kontakty z miastem Jüterbog pod Berlinem i Witham, leżącym w południowo - wschodniej Anglii.

Nawiązane kontakty to nie tylko wizyty władz samorządowych miasta, ale przede wszystkim konkretna realizacja podjętych zobowiązań i zadań. Do tradycji należy już wymiana grup młodzieżowych, wizyt nauczycieli, dyrektorów szkół, obozy, udział w targach i wystawach.

Jedną z podstawowych form rozwoju układów partnerskich jest płaszczyzna gospodarcza, stwarzająca możliwości wzbogacenia rynku produkcyjnego, kooperacyjnego, tworzenia nowych stanowisk pracy. W takiej polityce i strategii układów partnerskich zaprzyjaźnionych z miastami Europy władze miasta upatrują daleko idące korzyści, zmierzające do rozwoju gospodarczego. Miasto otwarte jest na to co lepsze, perspektywiczne, gwarantujące nowy styl i europejską  jakość.

*  *  *

 

Dwie dekady przyjaźni 

W wyjątkowo uroczysty sposób Świebodzice uczciły jubileusz 20 lat partnerstwa z niemieckim miastem Waldbröl. Podczas trzydniowych obchodów tego niezwykle znaczącego dla obu miast wydarzenia otwarta została się m. in. wystawa, dokumentująca współpracę, a w zabytkowych wnętrzach Zamku Książ burmistrzowie obu miast podpisali dokument ratyfikujący umowę. Jubileusz był także okazją do powiększenia międzynarodowej rodziny – Świebodzice podpisały akt partnerstwa ze słowacką Gminą Hrušov.

Na zaproszenie władz samorządowych Świebodzic gościliśmy przedstawicieli pięciu miast: Waldbröl, Aßlar i Jüterboga (Niemcy) oraz Jilemnic (Czechy) i Hrušova. Delegacjom przewodzili: burmistrz Waldbröl Peter Koester, burmistrz Aßlar Roland Esch, Przewodniczący Rady Miejskiej Jüterboga Falk Kubitza, burmistrz Jilemnic Jana Čechová oraz burmistrz Hrušova Pavel Bendik. W skład delegacji Waldbröl weszła także duża grupa osób, związana z tamtejszym Stowarzyszeniem Partnerstwa Miast, której przewodniczył Johannes Heister.

Goście podczas swojego pobytu mieli okazję zwiedzić miasto, obejrzeć najważniejsze zabytki Świebodzic i pobliskiej Świdnicy, wziąć udział w interesującej wystawie fotograficznej oraz filatelistycznej.

Niewątpliwie najważniejszym punktem jubileuszowych wydarzeń było spotkanie w Zamku Książ. W tamtejszej Sali Balowej nastąpiło uroczyste ratyfikowanie aktu partnerstwa pomiędzy Świebodzicami a Waldbröl oraz podpisanie nowego aktu o współpracy, tym razem ze słowackim partnerem.

W uroczystości wzięli udział, oprócz zagranicznych delegacji, także liczni, zaproszeni goście: Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska, Przewodniczący Rady Miejskiej Łukasz Kwadrans, Zastępca Burmistrza Miasta Krystian Wołoszyn, Sekretarz Miasta Anna Żygadło, radni miejscy i powiatowi a także osoby, które z racji pełnienia swoich obowiązków zawodowych przez ostatnie dwie dekady uczestniczyły w tworzeniu relacji partnerskich.

Witając gości Burmistrz Świebodzic Bogdan Kożuchowicz podkreślał:
- Wspólnota potrzeb, bliskość interesów, a przede wszystkim wzajemna chęć do zacierania stereotypów, zaowocowały długofalową współpracą naszych samorządów. Dwie dekady sformalizowanych relacji, wzajemnych wizyt, przerodziły się w serdeczną przyjaźń i zrozumienie. Najwznioślejszym przykładem naszych kontaktów była pomoc, niesiona przez mieszkańców Waldbröl dotkniętym w 1997 roku żywiołem powodzi mieszkańcom Świebodzic.

Dziękując za lata „długiej i serdecznej przyjaźni” burmistrz Waldbröl Peter Koester skierował także gorące podziękowania do wszystkich osób, którzy poprzez swoją pracę, a także osobiste kontakty wnieśli ogromny wkład w umacnianie wzajemnych relacji partnerskich.

- Mamy wszelkie podstawy do tego, by zachować i dalej kształtować przyszłość w duchu pokojowej oraz wspólnej i wolnej Europy, a także w duchu przyjacielskich kontaktów pomiędzy obydwoma miastami – zaznaczył.

Historię wzajemnych relacji przybliżyła gościom Renata Kaczmarek, przedstawiciel Towarzystwa Partnerstwa Miast w Świebodzicach. Przypomniała zebranym, jak w wielu sferach odbywała się współpraca pomiędzy Świebodzicami i Waldbröl – najpierw miała ona bardzo konkretny, rzeczowy wymiar, by rozwinąć się w dalsze, ciekawe inicjatywy kulturalne, oświatowe – wszystkie te działania doskonale przybliżyła wystawa fotograficzna w Miejskim Domu Kultury.

Do genezy wspólnych działań odniósł się także w swoim wystąpieniu Johannes Heister.
Także i pozostali przewodniczący delegacji wskazywali na wagę wzajemnych, dobrych relacji i przyjacielskich kontaktów. Burmistrz Aßlar, miasta, które jest partnerem Waldbröl wskazywał, że „partnerstwa miast i relacje między obywatelami różnych krajów w znaczący sposób mogą się przyczynić do międzynarodowego zrozumienia”.

Burmistrz Pavel Bendik, podkreślając, jak wielką wagę ma dla Hrušova, małej gminy wiejskiej, nawiązanie współpracy z miastem, wyraził nadzieję na podjęcie w przyszłości wielu działań przede wszystkim w sferze kultury i wymiany młodzieżowej.

Centralnym punktem uroczystości było ratyfikowanie umowy partnerskiej pomiędzy Świebodzicami i Waldbröl, a następnie podpisanie umowy z Hrušovem.

Po części oficjalnej nastąpiło jeszcze wręczenie przez Burmistrza Bogdana Kożuchowicza specjalnych podziękowań dla osób, zaangażowanych przez ostatnie 20 lat w rozwijanie relacji partnerskich z Waldbröl.

Wielką niespodzianką dla uczestników wydarzenia był jubileuszowy tort oraz porywające show na diamentowych skrzypcach w wykonaniu Agnes Violin, artystki koncertującej na całym świecie.

 

Agnieszka Bielawska-Pękala
Rzecznik prasowy UM
w Świebodzicach

 

 

20 LAT PARTNERSTWA ŚWIEBODZICE - WALDBRÖL

 

GALERIA FOTOGRAFII: 

ZOBACZ WIĘCEJ >>>

 


MARINA HORKA - Białoruś
http://www.mgorka.com

 

W dniu 31.08.2001 roku  został zawarły uroczysty akt o partnerskiej współpracy pomiędzy Świebodzicami   i białoruskim miastem  Marina Horka, opartej na zasadzie równouprawnienia, wzajemności i przyjaźni.

Zgodnie z umową, miasta stają się miastami partnerskimi  i przyjmują na siebie obowiązki w zakresie:

 1. wymiany doświadczeń w sferze przemysłowej, gospodarki rolnej, gospodarki komunalnej, kształcenia oraz w innych przedsięwzięciach,

 2. organizowania spotkań przedstawicieli związków zawodowych, instytucji i organizacji społecznych,

 3. okazywania wzajemnej pomocy osobom prawnym i fizycznym, w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych i menedżerskich (organizując sympozja specjalistów w różnych dziedzinach życia),

 4. organizowania wymiany grup dziecięcych i młodzieżowych oraz kolonii zdrowotnych,

 5. systematycznego informowania, zaznajamiania poprzez media z najnowszymi rozwiązaniami w ekonomii, w sferze socjalnej, a także narodowymi i regionalnymi tradycjami i obyczajami, organizując festiwale, turnieje, festyny, imprezy kulturalno-sportowe.

 


JILEMNICE - Czechy
http://www.jilemnice.cz

 

W dniu 1 maja 2001 roku  zawarły uroczysty akt o partnerskiej współpracy miast Świebodzice (Polska) i miastem Jilemnice (Czechy) opartej na zasadzie równouprawnienia, wzajemności i przyjaźni.

Strony aktu partnerstwa miast przyjmują na siebie obowiązki w zakresie:

 1. pogłębiania przyjacielskich więzi w dziedzinie wymiany doświadczeń i informacji dotyczących:
  - rozwoju handlu, przemysłu, szkolnictwa, służby zdrowia,
    instytucji    kulturalnych i sportowych,
  - gospodarki komunalnej, rolnej, ochrony środowiska naturalnego,

 2. rozwoju kontaktów między mieszkańcami miast partnerskich, szczególnie młodzieży i dzieci, we wszystkich dziedzinach życia kulturalnego, sportowego,

 3. ułatwiania wzajemnych wizyt i spotkań mieszkańców, stowarzyszeń, zakładów pracy, instytucji i organizacji,

 4. uczestnictwa w ważnych wydarzeniach gospodarczych i kulturalnych zaprzyjaźnionego miasta,

 5. organizowania wymiany grup dziecięcych i młodzieżowych,

 6. wzajemnej pomocy osobom prawnym i fizycznym dotyczącej podnoszenia kwalifikacji zawodowych.   


HRUŠOV - Słowacja
http://www.hrusov.sk

 

W dniu 15 października 2016 r. w Zamku Książ nastąpiło uroczyste podpisanie umowy partnerskiej oraz Aktu Zawarcia Partnerstwa pomiędzy Gminą Świebodzice a Gminą Hrušov. Umowę oraz Akt Partnerstwa podpisali: Burmistrz Miasta Świebodzice Bogdan Kożuchowicz, Przewodniczący Rady Miejskiej w Świebodzicach dr Łukasz Kwadrans oraz Burmistrz Gminy Hrušov Pavel Bendik.

Burmistrz Pavel Bendik w swoim przemówieniu podkreślał, jak wielką wagę ma dla Hrušova, małej gminy wiejskiej, nawiązanie współpracy z miastem, wyraził nadzieję na podjęcie w przyszłości wielu działań przede wszystkim w sferze kultury i wymiany młodzieżowej. Z kolei Burmistrz Miasta Świebodzice Bogdan Kożuchowicz zaznaczył, że uroczystość ma wyjątkowy charakter: "Jestem niezmiernie szczęśliwy, że Gmina Świebodzice zapisuje nową historię, poszerzając współpracę partnerską-transgraniczną z naszymi słowackimi przyjaciółmi, jestem dumny, że doczekaliśmy czasów, kiedy przyjaźnie można nawiązywać w całej Europie, nie tylko na szczeblu krajowym, ale także gminnym".

Zawarcie partnerstwa odbyło się w wyjątkowo uroczysty sposób, podczas Jubileuszu 20-lecia współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Świebodzice a Mitasem Waldbröl.

Na zaproszenie władz samorządowych Świebodzic gościliśmy przedstawicieli pięciu miast: Waldbröl, Aßlar i Jüterboga (Niemcy) oraz Jilemnic (Czechy) i Hrušova. Delegacjom przewodzili: burmistrz Waldbröl Peter Koester, burmistrz Aßlar Roland Esch, Przewodniczący Rady Miejskiej Jüterboga Falk Kubitza, burmistrz Jilemnic Jana Čechová oraz burmistrz Hrušova Pavel Bendik. W skład delegacji Waldbröl weszła także duża grupa osób, związana z tamtejszym Stowarzyszeniem Partnerstwa Miast, której przewodniczył Johannes Heister.

   

   

   

 

*  *  * 

W dniach 13-14 grudnia 2015 r. z wizytą studyjną w malowniczym i gościnnym Hrusovie na Słowacji przebywał Przewodniczący Rady Miejskiej w Świebodzicach Łukasz Kwadrans. Podczas pobytu wziął udział w tamtejszym jarmarku świątecznym, a także spotkał się z władzami gminy: Starostą Ing. 

Pavlem Bendíkiem, Sekretarzem Gminy Márią Augustínová i współpracownikami. Podczas rozmów ponownie poruszono możliwości współpracy i partnerstwa w różnych obszarach funkcjonowania obu samorządów. Podpisany został również list intencyjny o współpracy i podejmowaniu dalszych działań w kierunku partnerstwa gmin.

Przy okazji przewodniczący Łukasz Kwadrans przekazał władzom Hrusova życzenia świąteczno-noworoczne od burmistrza Świebodzic Bogdana Kożuchowicza; gospodarze przekazali z kolei życzenia dla mieszkańców naszego miasta.
To już kolejne spotkanie władz obu samorządów - burmistrz Bogdan Kożuchowicz wraz z przewodniczącym i grupą radnych gościli w Hrusovie latem tego roku.

Gmina Hrusov jest gminą wiejską, jednak współpraca z naszym miastem mogłaby się odbywać na wielu płaszczyznach, m. in. wymiany młodzieży czy wspólnego pozyskiwania funduszy w ramach Grupy Wyszechradzkiej.

 

 


 

 

 

strona główna  |  do góry  |