POMOC SPOŁECZNA

 

Centrum Rehabilitacji Społecznej 

A A A

  

    

Projekt pn. „Centrum Rehabilitacji Społecznej” obejmuje renowacje i przebudowę nieużytkowanych budynków przy ul. Parkowej 4 w Świebodzicach wraz z terenem przyległym. Oba nieużytkowane budynki wymagają generalnej przebudowy aby umożliwić korzystanie z tych obiektów osobom niepełnosprawnym. Konieczne jest też zapewnienie odpowiedniego zaplecza higieniczno-sanitarnego. Budynek główny jak i pawilon wymagają robót konstrukcyjnych, w tym: przebudowy dachów, stropów, klatek schodowych, ścian i nadproży, robót wykończeniowych. Budynek garażowy będzie przebudowany na salę fizykoterapii i rehabilitacji wraz z zapleczem sanitarnym i pomieszczeniami dla terapeuty. Remont budynku garażowego jest zaplanowany na rok 2010 natomiast remont głównego budynku w roku 2011.  

Tytuł projektu

Całkowita wartość projektu

Wkład własny

Kwota dofinansowania

 „Centrum Rehabilitacji Społecznej”

2 213 322,48

854 476,11

 1 358 846,37

Projekt Centrum Rehabilitacji Społecznej współfinansowany został ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Dolnego Śląska na lata 2007-2013, priorytet 9 Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska ( Miasta), działanie 9.1 Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców.

PRZED REWITALIZACJĄ 

      

 

PO REWITALIZACJI

      

Obecnie w Centrum Rehabilitacji Społecznej swoją siedzibę ma Klub Abstynenta oraz Świetlica Środowiskowa. Od 1 grudnia 2012 r. w obiekcie tym rozpoczyna działalność Środowiskowy Dom Samopomocy. Przeznaczony on będzie dla osób dorosłych upośledzonych umysłowo lub wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych. Dom czynny będzie 8 godzin dziennie od poniedziałku do piątku.
Uczestnicy objęci będą wyżywieniem, niezbędną opieką, terapią ruchową, pomocą w załatwieniu spraw urzędowych oraz będą mieli możliwość rozwoju osobistego i ciekawego spędzania czasu.

Osoby chętne do uczestnictwa w zajęciach o zgłaszanie się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Świebodzicach, ul. Piłsudskiego 8, pokój nr 9, nr telefonu: 74 6669579.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie Ośrodka Pomocy Społecznej w Świebodzicach, pod adresem: http://www.ops.swiebodzice.pl/  

 

 

strona główna  |  do góry  |