PARAFIE I KO列IOΧ

 

Parafie, Ko軼io造 i Zwi您ki Wyznaniowe

A A A

  

   

Parafie Rzymsko-Katolickie

Dekanat 安iebodzicki - jeden z dwudziestu czterech dekanat闚 wchodz帷ych w sk豉d Diecezji 安idnickiej. Obejmuje wszystkie parafie z terenu Gminy 安iebodzice, parafi pw. 鈍. Micha豉 Archanio豉 z Dobromierza oraz parafi pw. 鈍. Jadwigi z Mokrzeszowa w gminie wiejskiej 安idnica. Do Dekanatu 安iebodzickiego zalicza si tak瞠 ko軼i馧 pw. 鈍. Maksymiliana Marii Kolbego w Cieszowie (Gmina Stare Bogaczowice, Powiat Wa豚rzyski), kt鏎y jest fili parafii pw. 鈍. Piotra i Paw豉 w 安iebodzicach.

Dziekanem dekanatu jest ksi康z proboszcz Jan Gargasewicz.

Parafie rzymskokatolickie Dekanatu 安iebodzice na terenie Gminy 安iebodzice


Pw. 鈍. Aposto堯w Piotra i Paw豉
ul. Prusa 1, 58-160 安iebodzice
tel. (74) 666-20-08
Proboszcz: ks. Jan Mrowca

HISTORIA

Pierwsze wzmianki dotycz帷e tego ko軼io豉 si璕aj lat 1776 - 1779. Zosta zbudowany wed逝g  projektu  niemieckiego architekta Chrystiana Schultza, a pocz徠ki  tej  budowli  si璕aj prawdopodobnie   鈔edniowiecza. Budowla wzniesiona jest na planie krzy瘸 z wie膨 od zachodu. Po 鈔odku bocznych elewacji, wzd逝 ca貫j wysoko軼i 軼ian znajduj si nieznacznie wysuni皻e ryzality. Od frontu nad wej軼iem wznosi si kwadratowa dzwonnica, przechodz帷a nad balustrad w o鄉ioboczn wie輳 zwie鎍zon pod趴鎩nymi latarniami w barokowych he軛ach i iglic zako鎍zon kul i krzy瞠m. Wn皻rze posiada bogato rozcz這nkowany strop wsparty na szesnastu kwadratowych s逝pach, przechodz帷ych w doryckie kolumny. S逝py i kolumny dziel wn皻rze na trzy nawy, z kt鏎ych boczne maja na obu pi皻rach wybudowane balkony. Sklepienie lustrzane wspiera si na kolumnach. W 1945 roku ten ewangelicki ko軼i馧 zosta przemianowany w katolicki ko軼i馧 pomocniczy parafii 安. Miko豉ja. Od 2 sierpnia 1952 roku sta si samodzielnym ko軼io貫m parafialnym pod wezwaniem 安. Piotra i Paw豉. 安i徠ynia ta i ratusz miejski stanowi dzi jeden z nielicznych w okolicy zespo堯w zabytkowych w stylu klasycystycznym.

 

 


Ko軼i馧 鈍. Piotra i Paw豉
 


Widok wn皻rza ko軼io豉


Pw. 鈍. Miko豉ja 
Plac Ko軼ielny 2, 58-160 安iebodzice
Plac Ko軼ielny 4, 58-160 安iebodzice
(74) 854-44-15, (74) 854-48-70
http://www.swmikolajswiebodzice.pl  
Proboszcz: ks. J霩ef Siemasz.

 

HISTORIA

Jego historia zaczyna si w XIII w. Konsekrowany przez biskupa wroc豉wskiego Wawrzy鎍a w 1228 r da pocz徠ek osadzie, zniszczonej w czasie najazdu Tatar闚 w 1241 r. Wspomniany ju po瘸r zniszczy tak瞠 t 鈍i徠yni. Pozosta這 jedynie prezbiterium, kt鏎ego 軼iany boczne s najstarsz, jeszcze roma雟k cz窷ci obecnego ko軼io豉. We wn皻rzu du瞠 wra瞠nie robi o速arz i ambona z baldachimem z XIX w. Dwie renesansowe figurki po obu stronach g堯wnego o速arza przedstawiaj postaci 鈍. Jadwigi 奸御kiej i patrona ko軼io豉, 鈍. Miko豉ja. Dzi w豉郾ie w tej 鈍i徠yni odbywaj si miejskie uroczysto軼i religijno-patriotyczne, gdy na zewn徠rz ko軼io豉 znajduje si tablica po鈍i璚ona pami璚i Marsza趾a J霩efa Pi連udskiego, wmurowana w 70 rocznic powstania II Rzeczpospolitej.

Porz康ek Mszy 鈍i皻ych:

 • Niedziele i 鈍i皻a:
  Godz. 7:30, 9:00, 10:15, 11:30, 13:00, 18:00.
 • Dni powszednie:
  Godz. 7:00, 9:00, 18:00.

 


Ko軼i馧 鈍. Miko豉ja


Widok wn皻rza ko軼io豉


Pw. 鈍. Franciszka z Asy簑
ul. Strzegomska 40, 58-160 安iebodzice 
tel. 74 85 40 060
Proboszcz: ks. Andrzej Bia貫k

INFORMACJE O OBIEKCIE 

Ko軼i馧 pw. 鈍. Franciszka z Asy簑 powsta w I po這wie XIII wieku jako budowla roma雟ka. Pierwsza wzmianka o nim pochodzi z 30 sierpnia 1228 roku. Przebudowany w XIV i XV wieku, do dzi przetrwa w formie budowli jednonawowej z ni窺zym i w篹szym prezbiterium zamkni皻ym 軼ian prost. Do nawy od po逝dnia przylega kruchta, do prezbiterium od p馧nocy zakrystia. Nawa i kruchta nakryte s drewnianym stropem, prezbiterium sklepieniem krzy穎wo - 瞠browym, zakrystia sklepieniem kolebkowym. Od zachodu wie瘸 odbudowana w XIX w. Wewn徠rz zachowa這 si gotyckie sakramentarium z 1352 r., p騧nobarokowe organy oraz o速arz g堯wny z XVII w. Pierwotny o速arz g堯wny - gotycki tryptyk z przedstawieniem Tryumfu Matki Bo瞠j eksponowany jest dzi w Muzeum Narodowym we Wroc豉wiu. Na zewn徠rz zachowane s detale kamieniarki gotyckiej, renesansowy nagrobek oraz umieszczona u wej軼ia do ko軼io豉, w 軼ianie kruchty, rze嬌a Tronuj帷ej Madonny z Dzieci徠kiem.
W 2 po這wie XX w., w czasie prac konserwatorskich prowadzonych pod kierunkiem profesora krakowskiej Akademii Sztuk Pi瘯nych J霩efa Edwarda Dutkiewicza odkryto cenne 鈔edniowieczne malowid豉 przedstawiaj帷e m.in. posta 鈍. Krzysztofa.
W roku 1970 w kruchcie po逝dniowej przeprowadzono pod kierunkiem prof. Zofii Medweckiej badania nawarstwie oraz ods這ni皻o i zakonserwowano fragment malowide z pocz徠ku XVI w. na 軼ianie po逝dniowej.

Malowid豉 軼ienne.

Malowid這 wapienne przedstawiaj帷e 鈍. Krzysztofa usytuowane jest w 鈔odkowej cz窷ci p馧nocnej 軼iany korpusu ko軼io豉. Ma kszta速 prostok徠a o wysoko軼i 5m i szeroko軼i 2m, poszerzonego do貫m (od wschodu) odkrywk o zgeometryzowanym kszta販ie i powierzchni ok. 1,8 m2 Malowid這 ca這postaciowe o monumentalnej kompozycji przedstawia 鈍i皻ego przenosz帷ego ma貫go Jezusa przez wod. Wyra幡ie akcentowane statyczne uj璚ie postaci 鈍. Krzysztofa oraz cechy stylistyczne szat pozwoli造 na datowanie (Alicja Kar這wska-Kamzowa) malowid豉 na 2 獞ier XIV wieku. Charakterystyczne dla malowid豉 jest, nie spotykane na naszych ziemiach, przedstawienie 鈍i皻ego w mitrze ksi捫璚ej. Typ przedstawienia i cechy warsztatowe by造 m.in. podstaw przypisania przez A. Kar這wsk-Kamzow autorstwa malowid豉 tw鏎com spoza terenu 奸御ka.

Malowid豉 freskowe w kruchcie po逝dniowej, tylko w cz窷ci ods這ni皻e, datowane na pocz徠ek XVI w., to przedstawienia figuralne w uk豉dzie kwaterowym. W鈔鏚 ods這ni皻ych scen zidentyfikowano m.in. Pok這n Trzech Kr鏊i.

HISTORIA

Pocz徠ki obiektu si璕aj I po這wy XIII wieku, kiedy to powsta ko軼i馧ek roma雟ki. Pierwsza wzmianka pochodzi z 30 sierpnia 1228 roku. Najprawdopodobniej pierwotnie by豉 to budowla drewniana, zniszczona w roku 1241 przez Mongo堯w bior帷ych udzia w bitwie pod Legnic. Potem odbudowany z kamienia na wcze郾iejszym miejscu. Pierwsz parafi przy ko軼iele erygowano 3 maja 1279 roku. Ko軼i馧 przeszed przebudow w wieku XV, staj帷 si ko軼io貫m gotyckim. Ko軼i馧 jest budowl jednonawow o w御kim stropie i prezbiterium przykrytym sklepieniem krzy穎wo - 瞠browym. Wewn徠rz gotyckie sakramentarium z 1352 r. oraz o速arz g堯wny z XVII w. Po wojnie, w czasie renowacji wn皻rza w roku 1966, profesor Akademii Krakowskiej - Jan Dutkiewicz - odkry cenne malowid豉 (polichromie) z XIII - XIV wieku przedstawiaj帷e m.in. posta 鈍. Krzysztofa. Odrestaurowane zosta造 one w latach 2007 - 2008 pod kierunkiem prof. Edwarda Kossakowskiego z Akademii Sztuk Pi瘯nych w Krakowie. Obecny barokowy o速arz g堯wny zosta tu przeniesiony z innego ko軼io豉 (odrestaurowany w 2007 pod kier. mgr Marii Lelek-Pietrzak - konserwator z Krakowa) na miejsce gotyckiego tryptyku, kt鏎y przeniesiony zosta do Wroc豉wskiego Muzeum Narodowego, gdzie znajduje si do dzi. Na zewn徠rz zachowane s detale kamieniarki gotyckiej, renesansowy nagrobek oraz umieszczona u wej軼ia do ko軼io豉, w 軼ianie kruchty, kamienna rze嬌a Tronuj帷ej Madonny z Dzieci徠kiem.

Porz康ek Mszy 安.:

 • Niedziela godz. 8:00, 10:00, 12:00 ,19:30;
 • od poniedzia趾u do soboty o godz. 18:00, za w okresie zimowym (zmiana czasu) o godz. 17:00;
 • Nowenna do Matki Bo瞠j Nieustaj帷ej Pomocy 17:45 lub 16:45 (lato/zima);
 • Koronka do Mi這sierdzia Bo瞠go 17:30 lub 16:30 (lato/zima);
 • Droga Krzy穎wa 16:30 lub 17:30 (lato/zima);
 • Nabo瞠雟twa Majowe 17:45;
 • Nabo瞠雟twa Czerwcowe 17:45;
 • Nabo瞠雟twa Pa寮ziernikowe 17:30;
Kancelaria parafialna czynna: wtorek:  17:00-17:30, czwartek: 18:30-19:00, sobota 18:30-19:00 (w okresie zimowym godzin wcze郾iej).

 


Ko軼i馧 
鈍. Franciszka z Asy簑


Widok wn皻rza ko軼io豉


Malowid這 軼ienne


pw. 鈍. Brata Alberta Chmielowskiego
ul. Mieszka Starego 2, 58-160 安iebodzice
tel. 74 854-70-32
www.parafia-alberta.eu    
Proboszcz: ks. Daniel Szymanik

INFORMACJE O OBIEKCIE 
Parafia p.w. 安. Brata Alberta Chmielowskiego zosta豉 erygowana w 1995 r.
Obiekt ko軼io豉 wznoszony od roku 1999. tj. od momentu otrzymania pozwolenia na budow. Plan ko軼io豉 oparty jest na planie krzy瘸. 圭iany wewn皻rzne wykonane z porotonu i ceg造 pe軟ej. 圭iany zewn皻rzne wzniesiono z klinkieru ryflowanego. Konstrukcja dachu stalowa. Okna i drzwi zwie鎍zone 逝kami. Ch鏎 wykonany w kszta販ie p馧kola wsparty na czterech kolumnach betonowych.. Wysoko嗆 wie篡 docelowa to ok. 28 m. W chwili obecnej wykonywana jest kopu豉 wie篡 i pokrycie dachu.

Msza 鈍i皻a w dni powszednie: 
8:00, 18:00.

Niedziele i 鈍i皻a:
8:00, 9:15, 10:30, 12:00, 18:00.

Kancelaria Parafialna, mieszcz帷a si w dawnej kaplicy, czynna: czwartki i soboty, po wieczornej Mszy 安. 

 


pw. Matki Bo瞠j Kr鏊owej Polski
Ciernie 27a, 58-160 安iebodzice
tel. 74 854-18-83
www.parafiaciernie.pl 
Proboszcz: ks. Witold Wojew鏚ka

Msza 鈍i皻a w dni powszednie: 
17:30.

Niedziele i 鈍i皻a:
9:00, 10:30.


 

安iadkowie Jehowy

Zb鏎 安iebodzice Sala "Kr鏊estwa"
ul. Sikorskiego 14
58-160 安iebodzice

安iadkowie Jehowy (biuro oddzia逝)
ul. Warszawska 14
05-830 Nadarzyn 

 


 

Ko軼i馧 Zielono鈍i徠kowy

Ko軼i馧 Zielono鈍i徠kowy
ul Wiejska 24
58-160 安iebodzice

www.kzswiebodzice.pl  

Nabo瞠雟twa w ka盥 niedziel o godz. 11.00.

Historia budynku, w kt鏎ym obecnie odbywaj si nabo瞠雟twa, si璕a po這wy XIX w. Zosta on wzniesiony przez baptyst闚, kt鏎zy u篡tkowali go jeszcze w latach powojennych. Nast瘼nie w czasach PRL-u zosta przej皻y przez pa雟two i by u篡tkowany jako magazyn. Po przemianach ustrojowych obiekt zosta udost瘼niony ko軼io這wi Zielono鈍i徠kowemu przez baptyst闚, kt鏎zy go odzyskali. Obecnie trwa remont 鈍i徠yni.

 


 

 

 

 

strona g堯wna  |  do g鏎y  |