OFERTA INWESTYCYJNA

 

Właściwości terenu inwestycyjnego

A A A

  

   

Właściwości fizjograficzne, topograficzne i ekonomiczne

1. Preferowana/e działalność/inwestycje

Teren inwestycyjny przeznaczony jest pod wszelkiego rodzaju działalność produkcyjną. Dla wszystkich obszarów i działek wchodzących w skład terenu inwestycyjnego Gmina posiada aktualnie obowiązujący plan zagospodarowania przestrzennego z funkcją przemysłowo-usługową.

2. Warunki terenowe:

 1. Usytuowanie geograficzne i administracyjne.
  Omawiany obszar położony jest w południowo-zachodniej Polsce w granicach administracyjnych Gminy Świebodzice, w północno-zachodniej części miasta. Pod względem geograficznym teren ten usytuowany jest w pasie Obniżenia Podsudeckiego, po północnej stronie sudeckiego uskoku brzeżnego. Teren ten jest płaski, bez wzniesień, a jego średnia wysokość wynosi 260 m n.p.m.

 2. Szlaki komunikacyjne

DROGI:
Po obrzeżach terenu inwestycyjnego biegnie trasa wojewódzka nr 374 relacji Świebodzice-Strzegom-Jawor, łącząca Wałbrzych z Legnicą oraz droga powiatowa ze Świebodzic do Strzegomia przez Olszany. W bliskiej odległości (ok. 2 km) znajduje się także często uczęszczana trasa o znaczeniu krajowym nr 35 biegnąca z Wrocławia przez Świdnicę, Świebodzice, Wałbrzych do przejścia granicznego z Republiką czeską w Golińsku. Od niej na północny-zachód odchodzi droga krajowa nr 34 stanowiąca łącznik drogi nr 35 i trasy krajowej nr 5 (Wrocław-Praga).

GRANICA PAŃSTWA
Najbliższe przejście graniczne z Republiką Czeską znajduje się w Golińsku (33 km) i Lubawce (35 km), zaś z Republiką Federalną Niemiec w odległości 150 km - w Zgorzelcu. Najbliższy Urząd Celny znajduje się w Wałbrzychu w odległości 10 km.

AUTOSTRADA
Nieopodal miasta (w odległości 30 km) przebiega autostrada A4 łącząca Kraków, Katowice, Opole, Wrocław z granicą państwa z Niemcami w Jędrzychowicach.

KOLEJ
Przez Świebodzice przebiega zelektryfikowana linia kolejowa z Wrocławia do Szklarskiej Poręby przez Wałbrzych i Jelenią Górę. Stacja kolejowa, na której zatrzymują się zarówno pociągi pospieszne, jak i osobowe znajduje się 2 km od omawianego obszaru. Miasto posiada bezpośrednie połączenie z takim miastami jak: Wałbrzych, Jelenia Góra, Wrocław, Poznań, Kalisz, Szczecin, Warszawa, Opole, Częstochowa, Bydgoszcz, Gdańsk, Gdynia, Sopot.,

LOTNISKO
Ze strefą przeznaczoną pod inwestycje sąsiaduje lotnisko Gminy Świebodzice, mające stanowić przyszły, lokalny port lotniczy obsługujący Aglomerację Wałbrzyską. Najbliższy międzynarodowy port lotniczy znajduje się we Wrocławiu-Strachowicach, w odległości 63 km.

3. Warunki pogodowe:

 1. Temperatura/okres wegetacyjny
  Okres wegetacyjny i dojrzewania zaczyna się w pierwszej dekadzie kwietnia i trwa około 30 tygodni. Średnia roczna temperatura waha się od 7.5 do 8 C, a temperatura okresu wegetacyjnego spada poniżej 14 stopni C.

 2. Wiatry
  Lokalizacja inwestycji jest korzystna pod względem róży wiatrów, która wynosi 052 - 232. Przeważają wiatry o kierunku zachodnim, południowo oraz północno-zachodnim. Średnia prędkość wiatru wynosi 2,5 m/s, zaś największe prędkości osiągają w styczniu, grudniu, lutym i marcu do 3,6-4,5 m/s. Ze względu na położenie miasta w regionie przedgórskim, zdarza się że prędkość wiatru przekracza 22 m/s.

 3. Opady/powodzie Opady w okolicach miasta są większe niż w pozostałych regionach na przedsudeckim obszarze Dolnego Śląska i wynoszą ponad 600, a nawet 750 mm rocznie. W okolicach miasta stosunkowo rzadko obserwowane są takie zjawiska jak gradobicia, czy intensywna gołoledź.
  Szacuje się, że w ostatnim trzydziestoleciu średnia wysokość opadów wynosi na omawianym obszarze około 700 mm rocznie. Najwyższe opady występują w miesiącu maju i lipcu, zaś najniższe w październiku.
  W omawianej strefie nie zanotowano w ostatnim trzydziestoleciu silnych śnieżyc lub gołoledzi. Maksymalna liczba dni zalegania pokrywy śnieżnej wynosi 60 dni w roku. Średnia wysokość pokrywy śnieżnej wynosi nieco poniżej 20 cm.
  Omawiany obszar inwestycyjny jest wolny zagrożenia powodziowego. Przez jego obszar, ani w bezpośrednim sąsiedztwie nie występują większe cieki wodne.

4. Opis struktury ziemi

Dominującymi glebami są na przedmiotowym terenie gleby brunatne właściwe i gleby iłowe wykształcone na podłożu gliniastym i lessowym. Sumaryczna ocena warunków agroekologicznych jest wysoka i wynosi +80-90 punktów. Z uwagi na znaczne oddalenie przedmiotowej nieruchomości od ośrodków przemysłowych nie występuje tutaj zjawisko skażenia ziemi.

5. Potencjał mieszkańców

Kolejnym atutem przemawiającym za tym, aby lokować swoje inwestycje w Świebodzicach jest fakt, że w mieście istnieje szeroko rozwinięta sieć handlowo-usługowa. Zlokalizowane są liczne placówki handlowe oraz biznesowe (w Świebodzicach działa 10 oddziałów różnych banków). Poza tym siedzibę ma u nas ponad 2000 prywatnych przedsiębiorców, świadczących różnego rodzaju usługi.
Bliskość dużych ośrodków akademickich sprawia, że na miejscu nie jest trudno znaleźć dobrze wykwalifikowaną siłę roboczą oraz specjalistów w różnych dziedzinach.

 

Tereny inwestycyjne

 

Mapy terenów inwestycyjnych 


PLIKI DO POBRANIA: 


 

 

strona główna  |  do góry  |