AKTUALNOŚCI

Ważne dla mieszkańców ul. Krasickiego
(18.04.2017)

A A A

 

  

Zarządcy, właściciele i użytkownicy budynków sąsiadujących z zawaloną kamienicą przy ul. Krasickiego 28 powinni sprawdzić stan techniczny obiektów. Takie są zalecenia Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Świdnicy.

Poniżej treść pisma PINB.

*   *  *

Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Świdnicy

do właścicieli, zarządców i użytkowników obiektów budowlanych zlokalizowanych w najbliższym sąsiedztwie budynku przy ul. Krasickiego 28 w Świebodzicach, w którym w dniu 8 kwietnia 2017 roku doszło do katastrofy budowlanej.

W związku z tragiczną w skutkach katastrofą budowlaną, jaka miała miejsce w dniu 8 kwietnia 2017 roku w Świebodzicach przy ul. Krasickiego 28 przypominam, że na właścicielach i zarządcach obiektów budowlanych, oprócz obowiązku przeprowadzania okresowych kontroli obiektów, tj.

okresowej, co najmniej raz w roku polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego: elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu, instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska, instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych),

okresowej, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego
i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów,

ciąży także obowiązek zapewnienia kontroli bezpiecznego użytkowania obiektu każdorazowo w razie wystąpienia czynników zewnętrznych odziaływujących na obiekt, związanych z działaniem człowieka lub sił natury, w wyniku których następuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, mogące spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska.

W związku ze wstrząsem, jaki powstał w trakcie katastrofy budowlanej, została określona strefa bezpośredniego oddziaływania, która obejmuje posesje położone przy:

ul. Krasickiego 16, 18, 20, 22, 24, 24A, 26, 26A, 32,
ul. Krasickiego 9, 11A, 11B, 15, 17,
ul. Młynarskiej 12, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26
ul. Szkolnej 17.

Wszyscy właściciele bądź zarządcy wyżej wymienionych posesji zostali pisemnie zobowiązani do niezwłocznego przeprowadzenia takiej kontroli bezpiecznego użytkowania swoich obiektów i przedłożenia w Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Świdnicy (Świdnica ul. Parkowa 2) protokołu kontroli.

Ponadto przypominam, że zgodnie z art. 93 pkt 8 ustawy Prawo budowlane, kto nie spełnia obowiązku przeprowadzenia w określonym terminie kontroli obiektu budowlanego, podlega karze grzywny. Natomiast, kto nie spełnia określonego w przepisach obowiązku utrzymania obiektu w należytym stanie technicznym, użytkuje obiekt w sposób niezgodny z przepisami lub nie zapewnia bezpieczeństwa użytkowania obiektu podlega karze grzywny nie mniejszej niż 100 stawek dziennych, karze ograniczenia albo pozbawienia wolności do roku (art. 91a ustawy Prawo budowlane).

Powiatowy Inspektor
Nadzoru Budowlanego
w Świdnicy
Barbara Rajca

 *   *   *


Napływa pomoc dla poszkodowanych w katastrofie
(12.04.2017)

Wpłaty pieniężne, dary rzeczowe, słowa otuchy i wsparcia – z całej Polski napływa pomoc dla poszkodowanych w związku z sobotnią katastrofą budowlaną. Zginęło w niej 6 osób, 4 zostały ranne. 
Sześć rodzin straciło dach nad głową i dobytek całego życia.

Od dnia tragicznych wydarzeń samorząd uruchomił wszystkie ścieżki pomocowe dla poszkodowanych, wszyscy zostali objęci pomocą psychologiczną oraz wsparciem finansowym. Do wtorku, 11 kwietnia, wypłacone zostały zasiłki celowe w kwocie 6.000 zł na rodzinę. Obecnie przygotowywane jest jedno mieszkanie zastępcze dla osoby, która wkrótce opuści szpital. Pozostałe mieszkania są przygotowywane na bieżąco, w porozumieniu z rodzinami, po zaakceptowaniu przez nich przedstawionych propozycji.

Obecnie napływa także duża pomoc rzeczowa. Ośrodek Pomocy Społecznej częściowo gromadzi przekazywane rzeczy, ale także gromadzi bazę danych darczyńców, którzy chcieliby przekazać np. sprzęt AGD, meble, itp.
Pomoc trafia także do Miejskiego Domu Kultury, który prowadzi zbiórkę konkretnych ubrań, potrzebnych poszkodowanym.
Oto bieżąca lista.

Serdecznie dziękujemy za przekazaną odzież, w chwili obecnej jest zgromadzona w dostatecznej ilości. Prosimy o nie przynoszenie kolejnych ubrań.

Można przekazywać również SPRZĘT RTV / AGD, chemię oraz środki czystości.

Dary można przekazywać:

  • Pon. – śr. – 7.00 – 18.00

  • Czw. – Pt. – 7.00 – 15.30

Tel. Kontaktowy 74 666 95 70 oraz 74 666 95 72

Od poniedziałku, 10 kwietnia, uruchomione zostały dwa numery kont, na które można wpłacać darowizny dla poszkodowanych w sobotniej tragedii. Na koncie z wpłatami krajowymi jest już ok. 20.000 zł.
Podajemy numery kont.

Dla przelewów krajowych:

Gmina Świebodzice
PLN 70 1600 1462 1016 7846 2000 0006
Z dopiskiem: POMOC DLA POSZKODOWANYCH W KATASTROFIE BUDOWLANEJ

Dla przelewów zagranicznych:

IBAN PL 70 1600 1462 1016 7846 2000 0006
SWIFT CODE: PPABPLPK

- Dziękujemy za wszelką okazaną pomoc i życzliwość, samorząd ze swojej strony robi wszystko, by zarówno pełna pomoc finansowa, jak i mieszkania, trafiły do poszkodowanych osób jak najszybciej – podkreśla burmistrz Bogdan Kożuchowicz.

Gmina wystąpiła o przyznanie środków z budżetu centralnego na usuwanie skutków katastrofy, remont mieszkań oraz sfinansowanie pochówków ofiar sobotniej tragedii.

W dniu dzisiejszym gmina przejmie od prokuratora plac, na którym znajdował się budynek.

Agnieszka Bielawska-Pękala
Rzecznik prasowy UM
w Świebodzicach

   

   

   

 


Akcja ratownicza zakończona 
(09.04.2017)

Burmistrz Miasta Bogdan Kożuchowicz zarządził trzydniową żałobę w związku z katastrofą budowlaną, do jakiej doszło w sobotę, 8 kwietnia. W wyniku zawalenia się kamienicy przy ul. Krasickiego zginęło 6 osób, wśród nich dwoje dzieci. Cztery są ranne i przebywają w szpitalach w Świebodzicach, Świdnicy i Wrocławiu. Stan jednej osoby jest ciężki, ma obrażenia wielonarządowe, w tym głowy. Cztery osoby nie odniosły żadnych obrażeń, ponieważ przebywały poza domem.

Żałoba potrwa od niedzieli, 9 do wtorku, 11 kwietnia. W tym czasie odwołane są wszelkie wydarzenia kulturalne, a flagi z czarnym kirem opuszczone zostały do połowy masztu.

Tragedia wydarzyła się w sobotę przed godz. 9:00. Okoliczni mieszkańcy usłyszeli potężny wybuch. Siła była tak wielka, że zniszczyła niemal cały, dwukondygnacyjny budynek. Zamieszkiwało w nim 6 rodzin, jedna w chwili wybuchu znajdowała się na szczęście poza domem.

Akcja ratunkowa trwała dobę, zakończyła się w niedzielę, 9 kwietnia, o godz. 7:00 rano. Strażacy przeszukali całe gruzowisko i z całą pewnością stwierdzili, że nie ma już pod nim żadnych osób.

W sobotę po godz. 21. miejsce katastrofy odwiedziła Premier RP Beata Szydło oraz Minister Spraw Wewnętrznych Mariusz Błaszczak. Pani premier dziękowała służbom za ofiarną akcję ratunkową oraz władzom miasta za sprawną koordynację sytuacji i natychmiastową pomoc dla osób poszkodowanych i ewakuowanych z okolicznych budynków.

- Składam najgłębsze wyrazy współczucia bliskim ofiar, deklarują wszelką pomoc dla gminy w związku z tą tragiczną sytuacją. Podjęłam decyzje o przyznaniu specjalnych rent dla dzieci, które zostały osierocone - mówiła w Świebodzicach szefowa rządu.

Minister Błaszczak także podziękował ratownikom za ofiarną służbę i bezinteresowne niesienie pomocy przez wiele godzin.

Przypomnijmy, że w akcji ratowniczej brało udział ponad 250 ratowników z całego województwa, a także jednostki specjalistyczne z psami poszukiwawczymi z Łodzi i Jastrzębia Zdroju. Akcję koordynował obecny na miejscu wojewoda dolnośląski Paweł Hreniak. Miejsca zdarzenia nie opuszczał niemal przez całą dobę burmistrz Bogdan Kożuchowicz.

- Wszystkie rodziny, które straciły bliskich i dach nad głową, są objęte pomocą psychologiczną, a także materialną, w poniedziałek rozpocznie się wypłacanie pierwszego wsparcia finansowego w kwocie 6.000 zł na rodzinę. Dla wszystkich rodzin przygotujemy mieszkania zastępcze, w Ośrodku Pomocy Społecznej już w dniu katastrofy rozpoczęła się zbiórka najpotrzebniejszych rzeczy. Każdy, kto chciałby wspomóc dotkniętych tragedią mieszkańców naszego miasta, proszony jest o kontakt z OPS-em - mówi burmistrz Bogdan Kożuchowicz.

Wszyscy objęci są pomocą psychologiczną, dodatkowo specjaliści z Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Świdnicy od poniedziałku, 10 kwietnia, na terenie każdej ze szkół w mieście będą udzielać pomocy psychologicznej uczniom, nauczycielom i rodzicom w związku z sobotnim wydarzeniem. Punkt pomocy dla wszystkich osób, potrzebujących wsparcia w związku z wydarzeniami, będzie także uruchomiony na terenie Liceum Ogólnokształcącego w Świebodzicach.

W niedzielę, 9 kwietnia, została przywrócona dostawa wody i prądu na ul. Krasickiego, a decyzją sztabu kryzysowego i Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego wydano zgodę na powrót do swoich mieszkań lokatorów z ewakuowanych budynków. Należy stosować się do zaleceń obecnej na miejscu policji.

Powołano specjalną komisję ds. zbadania przyczyn katastrofy budowlanej. Na miejscu pracują obecnie śledczy z prokuratury. W najbliższych dniach zostaną przeprowadzone sekcje zwłok ofiar sobotniej tragedii.

Kondolencje rodzinom ofiar złożył także Prezydent RP Andrzej Duda.

Agnieszka Bielawska-Pękala
Rzecznik prasowy UM
w Świebodzicach

  

   

   

   

   

   

   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
  
   
 
   
 
   

   
 
   

   
  
   
 
   
 
   

   

   

   

   

   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
  
   
 
   

   
  
   
 
   
 
   

   
 
   
 
   

   
 
   

 


do góry  |