AKTUALNOŚCI

WAŻNE KOMUNIKATY/OSTRZEŻENIA 

A A A
 

WARTO WIEDZIEĆ

 

   


KOMUNIKAT

Informujemy, że w dniach od 10 lipca do 21 sierpnia 2018 r. nie będą odbywać się wtorkowe przyjęcia Mieszkańców przez Burmistrza Miasta Świebodzice. Kolejne przyjęcia odbędą się 28 sierpnia br.


Informacja o punktach nieodpłatnej pomocy prawnej zlokalizowanych na obszarze powiatu świdnickiego:

 

1.       Punkt przy ul. Długiej 33 w Świdnicy, w którym nieodpłatnej pomocy prawnej udzielają adwokaci                       i radcowie prawni.

Punkt czynny od poniedziałku do piątku w godz. 1400 - 1800 .

 

2.       Punkt przy ul. Głowackiego 4 w Świdnicy prowadzony jest przez organizację pozarządową - Stowarzyszenie Niezależne Forum Doradztwo-Szkoleniowe, ul. Akacjowa 17, 58-330 Jedlina Zdrój. Nieodpłatna pomoc prawna świadczona jest przez adwokatów i radców prawnych .

Punkt czynny:

-  w poniedziałek i piątek w godz. 900 - 1300 ,

-  we wtorek w godz. 1230 – 1630 ,

-  w środę w godz. 1200 – 1600,

-  w czwartek w godz. 1100 – 1500 .

 

3.       Punkt przy Placu Wolności 24 w Dobromierzu  prowadzony jest przez organizację pozarządową –Fundacja w Służbie Wsi, ul. Dąbrowskiego 42, 50-457 Wrocław. Nieodpłatna pomoc prawna świadczona jest przez adwokatów i radców prawnych .

Punkt czynny:

- w poniedziałek w godz. 1300 - 1700,

- we wtorek w godz. 1500 - 1900 ,

- w środę w godz. 800 – 1200

3a.  Punkt przy ul. Żeromskiego 27 w Świebodzicach prowadzony jest przez organizację pozarządową –

       Fundacja  w Służbie Wsi, ul. Dąbrowskiego 42, 50-457 Wrocław. Nieodpłatna pomoc prawna świadczona    

       jest przez adwokatów i radców prawnych .

Punkt czynny:

- w czwartek i piątek w  godz. 1500 - 1900,

 

4.       Punkt przy ul. Kościuszki 2 w Strzegomiu, w którym nieodpłatnej pomocy prawnej udzielają adwokaci.

Punkt czynny:

-  w poniedziałek w godz. 1200 - 1600 ,

-  we wtorek, środę w godz. 1400 – 1800 ,

-  w czwartek, piątek w godz. 900 – 1300 .

 

5.       Punkt przy ul. 1-go Maja 7 w Jaworzynie Śląskiej, w którym nieodpłatnej pomocy prawnej udzielają radcowie prawni.

Punkt czynny od poniedziałku do piątku w godz. 1400 - 1800 .

 

6.       Punkt przy ul. Juliana Tuwima 2 w Marcinowicach prowadzony jest przez organizację pozarządową – Liga Kobiet Polskich Koło w Świdnicy, ul. Wrocławska 16, 58-100 Świdnica. Nieodpłatna pomoc prawna świadczona jest przez osobę uprawnioną na podstawie art. 11 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r.      o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

Punkt czynny:

-  w poniedziałek, wtorek i czwartek w godz. 1200 - 1600 ,

-  w środę i piątek w godz. 800 – 1200.

 


POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO informuje
(31.10.2017)


KOMUNIKAT
(04.10.2017)

W związku z przebudową Placu Dworcowego, informuje się pasażerów, że początkowy i końcowy przystanek dla linii komunikacji na trasie Świebodzice - Olszany - Modłęcin - Granica - Stawiska - Tomkowice - Strzegom i z powrotem oraz dla linii Świebodzice - Grochotów - Stanowice - Międzyrzecze - Strzegom i z powrotem, zostały przeniesione na przystanki przy ul. Aleje Lipowe 25 (przy skrzyżowaniu z ul. Kolejową).


KOMUNIKAT
(04.10.2017)

Informuje się pasażerów, że Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Zielona Góra Spółka z o.o. zawiesiła kursy autobusów na linii Zielona Góra - Kudowa Zdrój i Kudowa Zdrój - Zielona Góra.


 


Obsługa osób słabosłyszących i głuchoniemych

Informacja w sprawie realizacji uprawnienia wynikającego z ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się

Głuchoniemi i słabosłyszący klienci Urzędu Miejskiego w Świebodzicach mogą skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika podczas załatwiania swoich spraw w urzędzie.

Usługa tłumacza jest bezpłatna dla osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

Zgodnie z obowiązującą od dnia 1 kwietnia 2012 roku ustawą o języku migowym i innych środkach komunikowania się osoba uprawniona, która zamierza skorzystać z usług tłumacza, zobowiązana jest zgłosić ten fakt w urzędzie, w terminie co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem (planowaną wizyta w urzędzie), z wyłączeniem sytuacji nagłych.

W tut. Urzędzie zgłoszenia można dokonać w jednej z następujących form:

  • e-mail na adres : um@swiebodzice.pl 

  • faxem na nr 74 6669509

  • listownie (3 dni liczone od dnia otrzymania zawiadomienia przez Urząd)

telefonicznie za pośrednictwem osoby trzeciej na nr 74 6669500
Ponadto informujemy, że w Urzędzie Miejskim przeszkolonych jest sześć osób w stopniu podstawowym, które skomunikują się z osobami niedosłyszącymi lub niesłyszącymi. Miejsca, w których przebywają przeszkoleniu pracownicy oznaczone są znakiem:

 


   

 

strona główna  |  do góry  |