AKTUALNOŚCI

Mieszkańcy pytają?  Burmistrz Odpowiada!


Szanowni Mieszkańcy,
 
wszelkie e-maile zawierające prośby o interwencję będą przekazywane do odpowiednich służb. Nie będą one jednak zamieszczane w niniejszym dziale.
Ponadto wiadomości nie zawierające w swej treści pytania pozostaną bez odpowiedzi.

  

 


Uwaga:
Wszystkie pytania zawierające treści nawołujące do nienawiści; ksenofobiczne, rasistowskie, antysemickie, homofobiczne i jakiekolwiek inne godzące w dobre imię osób trzecich, będą ignorowane przez administratora strony oraz zgłaszane odpowiednim organom ścigania. Ponadto na pytania polityczne, dotyczące kamapanii wyborczej nie będą udzielanae odpowiedzi
i nie będą one publikowane.

PYTANIE 2200:  Imię/NICK: Elżbieta

Szanowny Panie Burmistrzu. Pracownicy ZGK nakleili na pojemnikach na odpady komunalne informację, co można a czego nie można wrzucać do pojemników. Wszystko jest w porządku, prawie. Nie wolno wrzucać trawy,liści i gałęzi. Nie ma też oddzielnych pojemników na tego typu odpady. Wiem. Można przywieść do siedziby ZGK. Nie jest to takie proste z dwóch powodów:
1. Ludzie pracujący nie mają możliwości w godzinach pracy ZGK tego uczynić.
2. Czy brudne worki z odpadami mają przewozić samochodami osobowymi?
Uważam, to jest to problem dla wielu mieszkańców. Proszę o informację, jak to będzie rozwiązane i kiedy. Z poważaniem Elżbieta Szuba
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowna Pani Elżbieto,

naklejki, które pojawiły się na pojemnikach są po to, aby przypomnieć mieszkańcom, co należy wrzucać do odpowiednich pojemników. Sam system segregacji odpadów jest niezmienny od 2013 r. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów prowadzony na terenie ZGK Świebodzice sp. z o.o. jest czynny również w soboty w godzinach 10:00-12:00. Odpady BIO może Pani również unieszkodliwiać w przydomowych kompostownikach. Mieszkańcy wypełniając deklaracje o wysokości opłaty za odpady komunalne, deklarowali czy będą segregować, czy też nie. W przypadku podjęcia obowiązku segregacji zobowiązali się do wyrzucania odpadów do wyznaczonych pojemników czy też kontenerów. Dotyczy to również odpadów, takich jak opony, stare meble czy sprzęt RTV i AGD, który nagminnie jest podrzucany pod pojemniki. Aby wyjść naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców pierwsze 15 pojemników na bioodpady zostały już zamówione. Obecnie oczekujemy na pojazd do ich opróżniania. Najpóźniej od wiosny przyszłego roku pojemniki na bioodpady zostaną rozstawione na terenie miasta.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2199:  Imię/NICK: Barbara

Gdzie mogę szukać swoich dokumentów z lat 1983z zakładu ZPO RAFIO Świebodzice ?
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowna Pani Barbaro,

Dokumentacja z lat 1945 - 2001 znajduje się w Archiwum Państwowym we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim, Plac Kościelny 4, 57-230 Kamieniec Ząbkowicki. Dostęp do dokumentacji: "Zespół 1306-0 - Zakłady Przemysłu Odzieżowego "Rafio" S.A. w Świebodzicach", Sygnatura/kod: PL 84 1306-0, Tytuł: Zakłady Przemysłu Odzieżowego "Rafio" S.A. w Świebodzicach.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2198:  Imię/NICK: Tadeusz

Czy miasto może coś zrobić, żeby pójść na rękę mieszkańcom Świebodzic dojeżdżającym do pracy do Wałbrzycha? Myślę, że należałoby przeprowadzić rozmowy z miastem Wałbrzych w celu uruchomienia linii autobusowej niezależnej od prywatnych przewoźników.
Nie wiem na ile znany jest burmistrzowi problem z liniami prywatnymi 31 i 30. Dla dojeżdżających tymi liniami jest to koszmar. Kierowcy busów spóźniają się czasami nawet 20-60 minut. Niektóre kursy po prostu opuszczają. Nie można nigdzie zainterweniować, ponieważ nikt nie raczy odebrać telefonu. Dojeżdżający są skazani na humory kierowców, którzy robią co chcą. I to dotyczy zarówno kursów porannych, jak i popołudniowych. Dojazdy do pracy do Wałbrzycha i z powrotem są jedną wielką katastrofą komunikacyjną.
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowny Panie Tadeuszu,

rozmowy z Prezydentem Wałbrzycha były w tej sprawie prowadzone. Nie zakończyły się powodzeniem ze względu na wysokość rekompensaty finansowej, jaka by przypadała na Gminę Świebodzice, wynikającą z nie rentowności nowej linii komunikacyjnej. Wpływy finansowe ze sprzedaży biletów nie pokrywają kosztów funkcjonowania linii komunikacji miejskiej, czego przykładem jest komunikacja w Świebodzicach. Skargi na przewoźników realizujących przewozy regularne osób na obszarze powiatów świdnickiego i wałbrzyskiego należy składać w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu. Marszałek Województwa, jako organ udzielający zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym, prowadzi nadzór i kontrolę przewoźników w zakresie przewidzianym przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym. Stosownie do treści cytowanej ustawy upoważnieni pracownicy organu wydającego zezwolenia są uprawnieni do kontroli dokumentów określonych w art. 87 ust. 1 pkt. ustawy tj. zezwolenia lub wypisu z zezwolenia wraz z obowiązującym rozkładem jazdy oraz warunków w nich określonych. Burmistrz Miasta Świebodzice jest organem niewłaściwym w sprawie.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2197:  Imię/NICK: Piotr

Czy gwiazdą Dni Świebodzic 2018 jest zespół Golec uOrkiestra ?
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowny Panie Piotrze,

potwierdzam informację, że podczas Dni Świebodzic 2018 wystąpi zespół Golec uOrkiestra.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2196:  Imię/NICK: Mieszkanka

Panie Burmistrzu czy jest możliwość oznaczenia pasami lub znakami parkingu przy biedronce na strzegomskiej ? Parkuja jak chca ..
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowna Pani,

Teren nie jest własnością Gminy Świebodzice, zatem nie może ona ponosić nakładów finansowych na realizację zaproponowanego przez Panią zamierzenia. Niezależnie od powyższego wyjaśniam, że gmina nie ma żadnych narzędzi prawnych, aby zmusić właściciela terenu, będącego przedmiotem Pani zapytania, do wprowadzenia na nim organizacji parkowania.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2195:  Imię/NICK: Katarzyna

Szanowny Panie Burmistrzu zwracam się z prośbą o dofinansowanie naszej miejskiej biblioteki przy ul. Świdnickiej. Obecnie na rynku jest bardzo wiele ciekawych pozycji książkowych których brakuje w zbiorze naszej biblioteki - albo jak bardzo często jest to tylko jeden egzemplarz. Dofinansowanie na zakup nowych książek np. w wysokości 2,000 zł. - to w przełożeniu na ilość książek 30 może 50 szt. - co dla nas czytelników było by czymś w rodzaju prezentu Burmistrz - Mieszkańcom Miasta. Jak byłoby nam miło przyjąć taki hojny gest . Za co z góry bardzo dziękuję w imieniu swoim i moich licznych koleżanek, a czytelniczek naszej biblioteki :)
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowana Pani Katarzyno,

Miejska Biblioteka Publiczna w Świebodzicach otrzymała dotację roczną na zakup materiałów bibliotecznych w wysokości 14 tys. złotych. Do chwili obecnej środki te niemal w całości zostały wykorzystane na zakupy książkowe. Obecnie biblioteka zakupuje nowości wydawnicze z dotacji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego - przeznaczone na powyższy cel, w wysokości 14 500 zł (do chwili obecnej wydano kwotę 5128,59 zł, a więc ok. 10 000,00 zł zostanie jeszcze wydane na zakupy książkowe do końca roku 2017). Na materiały wydawnicze w roku 2017 zostanie więc wydana kwota 24 500,00 zł. Biblioteka jest wyjątkowo uwrażliwiona na potrzeby czytelnicze swoich użytkowników. Wystarczy zgłosić zapotrzebowanie na konkretną książkę u bibliotekarza, aby została ona zakupiona i włączona do zbiorów biblioteki. Przypominam, że oprócz regularnego zakupu nowości wydawniczych w formie książek i audiobooków, czytelnik może nieodpłatnie korzystać z licencjonowanych zbiorów elektronicznych np. Ibuk libra, czy Legimi, a to oznacza bezpłatny dostęp do ponad 16 000 woluminów.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2194:  Imię/NICK: Antoni

Szanowny Panie Burmistrzu, kiedy w naszym mieście skończy się horror z biegającymi psami po mieście, ciągle słyszę że kogoś napadły i pogryzły, ja też posiadam psa i nigdy nie zdarzyło mi się żeby na spacerze nie był na smyczy. ktoś kto tego nie przestrzega lekceważy prawo, psa i ludzi,
pies może również zginąć pod kołami, a biegając lużno nie jednemu człowiekowi zrobi krzywdę.
Poza tym dlaczego władze miasta nie egzekwują podatku od psa, ja go uiszczam, ale z rozmów z posiadającymi psy wynika że chyba jestem dziwakiem. Myślę że władze miasta dają przyzwolenie na taki stan rzeczy jak również na zasrywanie naszego miasta przez błąkające się psy
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowny Panie,

informuję, że zgodnie z Uchwałą Nr XXII/152/2016 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Świebodzice zmienionej uchwałą nr XXXIII/233/2017 z dnia 22 maja 2017 r. każdy właściciel psa ma obowiązek natychmiastowego usuwania zanieczyszczeń pozostawionych przez swoje zwierzę. Osoba, która nie wypełnia obowiązków zawartych w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Świebodzice popełnia wykroczenie podlegające karze grzywny w wysokości do 500 zł. W razie stwierdzenia niestosowania się do w/w regulaminu, proszę każdorazowo zgłaszać interwencję u Strażników Miejskich pod nr tel. 74 637 90 70 lub 606 637 542. Natomiast odnośnie błąkających się bezpańskich psów w przypadku zauważenia takiej sytuacji proszę zgłaszać ten fakt również do Straży Miejskiej. Odnośnie opłaty pobieranej za psa informuję, że Gmina Świebodzice nie pobiera rocznej opłaty za posiadanie psa. Na sesji Rady Miejskiej w dniu 21 listopada 2012 r. Radni jednogłośnie zdecydowali o likwidacji tej opłaty.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2193:  Imię/NICK: ziober

Dzien dobry Panie Burmistrzu! Na osiedlu piastowskim potrzebny jest betonowy stół do pilkarzykow, żeby młodzież miała gdzie spędzać czas, a najlepiej dwa! Pozdrawiam - Młodzież stojaca na myjni.
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowny Panie,

informuję, że w ramach dotacji uzyskanej przez Gminę na realizację projektu pn. "Rozwój funkcji zdrowotnych i rekreacyjnych w Gminie Świebodzice poprzez tworzenie i odnowienie terenów zielonych w celu poprawy jakości życia mieszkańców" zrealizowane zostanie zadanie dotyczące budowy parku sportowego na Osiedlu Piastowskim. Wierzę, że ta inwestycja sprawi, iż młodzież będzie miała dodatkowe alternatywy spędzania czasu wolnego.
Ponadto informuję, że wszelkie propozycje zadań i inwestycji do realizacji można zgłaszać za pośrednictwem budżetu partycypacyjnego.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2192:  Imię/NICK: Piotr Niemiec

Ja do pytania numer 2188 Co z mieszkańcami mieszkań komunalnych, którzy już zamienili piece
węglowe na grzejniki elektryczne.
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowny Panie Piotrze,

obecnie trwają ustalenia dotyczące programu ograniczenia niskiej emisji. O podjętych ustaleniach będziemy Państwa informować poprzez stronę internetową www.swiebodzice.pl oraz Gazetę. Świebodzicką.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2191:  Imię/NICK: Mieszkaniec Os.Piastów

Panie Burmistrzu, Cieszę się, że zostały doświetlone niektóre z przejść dla pieszych w naszym mieście. Z pewnością poprawi to bezpieczeństwo. Mam dwa pytania: 1) Czy planuje się podobne inwestycje w innych miejscach np.ul.Świdnicka przed skrzyżowaniem z ul.Kolejową (naprzeciw Browaru) bądź przejście na ul. Wałbrzyskiej na wysokości przystanków autobusowych ?
2) Dlaczego przy przejściu na ul.Mieszka I (obok Biedronki) na jednym ze słupów zamontowane są dwie oprawy oświetleniowe (klosze), a na drugim-po przeciwnej stronie-jedna? Mam wrażenie, że w tym przypadku "z automatu" podjęto decyzję o doświetleniu przejścia z obu stron, podczas gdy
dotychczasowa lampa (ta przy wierzbie "płaczącej"), z resztą całkiem niedawno wymieniana, emituje tyle światła co ta nowa po przeciwnej stronie. Nie rozumiem tu logiki działania.
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowny Panie,

Gmina planuje w następnych latach sukcesywnie doświetlać przejścia dla pieszych, w pierwszej kolejności na najbardziej ruchliwych drogach i niebezpiecznych odcinkach. Konieczność spełnienia wymagań technicznych normy dotyczącej oświetlenia przejść dla pieszych narzuca określoną lokalizację lamp, w tym wypadku po obu stronach przejścia. Druga oprawa oświetleniowa zamontowana wyżej nad oprawą oświetlającą przejście stanowi element oświetlenia ulicy Mieszka I, dla którego stosuje się wymagania normy "Oświetlenie dróg".

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2190:  Imię/NICK: Mieszkanka

Witam. Mam pytanie mianowicie dotyczace decyzji na swiadczenie 500+ a raczej jej brak dnia 30 sierpnia założyłam ponownie swoj wniosek. Jedna do dnia dzisiejszego tj. 16.10 nie otrzymalam decyzji co za tym idzie uslyszalam ze pieniadze nie zostana mi wyplacone w miesiacu pazdzierniku. Tylko odwolujac sie do kodeksu prawa administracyjnego, ktorego Panie w opiece chyba nie znaja w oparciu o art. 35 opieka ma na to 1miesiac chyba ze jest to sprawa skomplikowana to dwa miesiace. Moja raczej nie jest. Wiec od strony przepisow decyzja powinna byc juz u mnie. Tym bardziej iz w mediach i nie tylko wyraznie bylo powiedziane ze aby miec ciaglosc pieniedzy trzeba zlozyc wniosek do 30 sierpnia ja sie z tego wywiazalam wiec gdzie jest moja decyzja. I dlaczego Panie z opieki wprowadzaja ludzi w blad mowiac im iz maja 3miesiace na wydanie decyzji. Prosze o interwencje w tej sprawie.
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowna Pani,

Zgodnie z art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (tj. Dz. U. z 2017 poz.1851) "w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata tego świadczenia przysługująca za miesiąc październik danego roku następuje do dnia 31 października tego roku". W związku z powyższym termin wydania decyzji w Pani sprawie upływa z dniem 31 października. Przepis kodeksu postępowania administracyjnego, na który się Pani powołuje nie ma tutaj zastosowania.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2189:  Imię/NICK: Sąsiad

Witam Panie Burmistrzu. Mamy w bloku ogromny problem z którym chyba nikt nie chce się uporać. Od kilku lat w klatce pod numerem 26 mieszka starszy Pan który robi ze swojego mieszkania wysypisko i chlew. Dlaczego piszę że nikt nie chce się uporać? Już tłumaczę. Wielokrotne zgłoszenia spółdzielni mieszkaniowej nic nie dały. Zgłoszenia na policji
rezultatu nie dały. Jedynie dzięki pomocy naszej straży miejskiej oraz organizacji pomocy zwierząt udało się zabrać od sąsiada jednego pieska w krytycznym stanie. Nie możemy wieczorami otwierać okien, ponieważ niesamowicie śmierdzi. W zeszłą zimę zajęły się mu gazety na podłodze,
na szczęście przechodziłem klatką. Wiadomo mi jedynie ze ta osoba jest chora. Może potrzebuje pomocy. Naprawdę mamy już dosyć tego wszystkiego. Trzeba coś z tym zrobić bo ta sytuacja jest raz niebezpieczna a dwa naprawdę śmierdząca.
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowny Panie,

Proszę o sprecyzowanie i bezpośrednie podanie dokładnego adresu zamieszkania osoby wskazanej w wiadomości e-mail. Sprawa dotyczy konkretnego mieszkańca, więc forum publiczne nie jest właściwym miejscem do jej szczegółowego analizowania.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2188:  Imię/NICK: Paweł

WITAM CHCIAŁ BYM SIĘ ZAPYTAĆ NA JAKIM ETAPIE JEST PROJEKT POMOCY W
PRZECHODZENIU Z OGRZEWANIA WĘGLOWEGO NA GAZOWE. CHCIAŁ BYM ZMIENIĆ OGRZEWANIE W DOMU DOWIADYWAŁEM SIĘ W OCHRONIE ŚRODOWISKA ŻE TAKI PROJEKT JEST ALE GMINA ŚWIEBODZICE NIE WYSTOSOWAŁA SWOJEGO PROJEKTU ANI NIE DOŁĄCZYŁA DO PROPONOWANEGO PRZEZ NICH. PANI W OCHRONIE ŚRODOWISKA POWIEDZIAŁA MI ŻE PRACE SĄ PROWADZONE ALE NA PYTANIE ILE KIEDY NIE POTRAFIŁA MI ODPOWIEDZIEĆ
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowny Panie Pawle,

informuję, że obecnie trwają ustalenia i konsultacje z Radą Miejską odnośnie programu ograniczania niskiej emisji. W przypadku wprowadzenia dofinansowania inwestycji polegających na zmianie czynnika grzewczego, o możliwości złożenia wniosku poinformujemy mieszkańców poprzez stronę internetową www.swiebodzice.pl oraz Gazetę Świebodzicką kiedy program wejdzie w życie.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2187:  Imię/NICK: Krystyna

Dzien dobry Panie Burmistrzu, chcialabym o poinformowanie mnie gdzie nalezy zglosic chec wymiany starego pieca weglowego CO na nowoczesny gazowy. Z powazaniem Krystyna
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowna Pani Krystyno,

w przypadku wprowadzenia dofinansowania inwestycji polegających na zmianie czynnika grzewczego, o możliwości złożenia wniosku poinformujemy mieszkańców poprzez stronę internetową www.swiebodzice.pl oraz Gazetę Świebodzicką.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2186:  Imię/NICK: Marek

Dziękuje za odpowiedz ,lecz zrozumiałem ze te odcinki co zrobiliśmy na gruncie gminy ,by wpiąć się do głównej rury lub studzienek stały się własnością gminy wiec dlatego do gminy po pieniądze trzeba się zgłaszać,bo jak pęknie taka rura w ulicy to potem znów będzie trzeba płacić za remont
jezdni skoro my zrobiliśmy tą rure i jesteśmy jej właścicielami ,a tak gmina da nam pieniądze za to i będzie to kanalizacja miejska ,ja bym za darmo oddał to miastu ale pisało ze nie można
po za tym nawet jak gmina nie brała pieniędzy to kazała to robić ,a może wodociągi kupią i tak dzięki tym rurą nałożyli nam 12żł za m3 ścieków a ,,Śniezka ,, dalej wali w rzeke
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowny Panie Marku,

Faktycznie z ostatniego zdania tego "artykułu" można tak wnioskować, tyle że to przekłamanie nijak mające się do wcześniejszej części, w której wyraźnie pisano o opłatach pobieranych jakoby przez Gminę. Tu jest podobnie, gdyż w przypadku wykonywania podłączeń do sieci wszelkie ustalenia co do kosztów budowy dokonywane są pomiędzy odbiorcą a wodociągami, a nie Gminą. Tam Pan może zwrócić się o wyjaśnienie, o ile nie wynika to z warunków przyłączenia.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2185:  Imię/NICK: Joanna

Witam, dlaczego OPS nie wysyła listownie decyzji o przyznaniu świadczenia 500+? Wypłata co prawda przychodzi na konto, ale żadnej decyzji na piśmie nie dostałam, nawet po złożeniu nowego wniosku na nowy okres rozliczeniowy.
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowna Pani Joanno,

Wszelką korespondencję Ośrodka Pomocy Społecznej w Świebodzicach, w tym decyzje administracyjne doręczane są przez zatrudnionego gońca. W szczególnych przypadkach OPS przesyła listy za pośrednictwem poczty. W sprawie Pani niedoręczonej decyzji proszę zgłosić się do sekretariatu OPS w celu wyjaśnienia sytuacji.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2184:  Imię/NICK: Rodzic

Panie Burmistrzu, Cieszę się, że w naszym mieście dużo się dzieje i są organizowane różne
formy spędzenia czasu rodziców z dziećmi. Mam jednak pewne zastrzeżenia do ostatniego Święta Ziemniaka przy SP2. Dlaczego Pani prowadząca na siłę chciała przeprowadzić występy przedszkolaków przy padającym deszczu? Od klku dni było wiadomo, że sobota zapowiada się kiepsko, a szkoła dysponuje sporym zapleczem gdzie przecież można byłoby przenieść występy naszych pociech. Sprzęt muzyczny odmawiał posłuszeństwa, dzieci mokły i trzęsły się z zimna. Dopiero przechwycenie mikrofonu i rozsądna decyzja Pani Dyrektor przedszkola przerwała tą farsę, za co w imieniu swoim i innych rodziców bardzo dziękuję. Martwi trochę bezradność organizatorów w takim przypadku. Czy naprawdę dla kilku zdjęć na stronie UM warto robić coś "na siłę"? Mam wrażenie, że czasami chęć promocji działań miasta bierze górę nad zdrowym rozsądkiem. Z poważaniem
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowna Pani,

zapewniam, że występy dzieci z okazji "Święta Ziemniaka" przy Szkole Podstawowej nr 2 nie były prowadzone "na siłę", ani wbrew czyjejkolwiek woli, a pani, która prowadziła imprezę miała świadomość panujących warunków. Proszę zrozumieć, iż "Święto Ziemniaka", to tak naprawdę efekt pracy dziesiątek dzieci, rodziców i nauczycieli, którzy przygotowywali się do niego od pewnego czasu. Istotnie, pogoda w dniu organizacji imprezy nie była najlepsza, jednak już wcześniej zaplanowane zostało, by wydarzenie odbyło się na placu apelowym za szkołą, tam też ustawione zostały scena, nagłośnienie oraz kramy i nie było możliwości przeorganizowania zaplecza imprezy i przeniesienia jej do zamkniętych pomieszczeń.

Byłbym daleki od ferowania wyroków, iż imprezy w mieście organizowane są "na siłę", zwłaszcza, gdy są to imprezy o wieloletniej tradycji, lubiane przez ich uczestników i chętnie odwiedzane. Prognozy pogody są zmienne, nie raz zaskoczyły organizatorów wielu imprez, i jeszcze nie raz zaskoczą. Czynnik atmosferyczny jest trudny do wyeliminowania.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2183:  Imię/NICK: rodzic

Mam pytanie odnośnie terminu imprezy pt.pieczony ziemniak , które w tym roku odbyło się 23.09.2017 , natomiast w ubiegłym roku to samo święto było w terminie 01.10.2016.Chodzi mi o fakt , iż wiadomo było jakie są warunki atmosferyczne i co za tym idzie , można było podjąć decyzję o przełożeniu tego terminu z feralnego 23.09 na tydzień pózniej.Proszę mi nie odpowiadać ,że nie można było bo święto połączone z przyjazdem Czechów.Uważam, że wszystko się da i trzeba było zostawić termin ubiegłoroczny czyli 1 weekend pażdziernika.Druga kwestia latem bodajże podczas święta czekolady z powodu złej pogody jakaś impreza została odwołana i przełożona na lepszy termin.Skoro lato z założenia jest ciepłym miesiącem i wtedy była potrzeba przeniesienia terminu , to tym bardziej powinno się to zrobić przy święcie ziemniaka.Chyba , że władzom miasta chodzi o to aby małe dzieci z przedszkoli czy szkól zachorowały i aby do tych placówek nie chodziły.Proszę mi wyjaśnić analogie dlaczego latem te! rmin imprezy był przekładany a teraz gdy jest taka potrzeba to nie.Kto w mieście jest za to odpowiedzialny , bo przypuszczam , że nie sam pan burmistrz.
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowna Pani/Szanowny Panie,

harmonogram imprez kulturalno-oświatowych opracowywany jest z odpowiednim wyprzedzeniem, i jak może Pani/Pan przypuszczać, nie sposób stwierdzić wówczas warunków atmosferycznych, jakie będą panowały w danym dniu. Także w przypadku "Święta Ziemniaka" decyzja o terminie jego organizacji zapadła stosownie wcześniej. Proszę zauważyć, iż specyfika tej imprezy jest szczególna i różni się od wydarzeń, których wyłącznym organizatorem jest Urząd Miejski. W przypadku omawianego wydarzenia bardzo duża część przygotowań, jak choćby programu artystycznego czy gastronomii, przypada w udziale dzieciom, opiekunom i nauczycielom, którzy wykonują swoją pracę dobrowolnie. Rotowanie terminem imprezy nie byłoby w tej sytuacji najlepszym pomysłem. Nie sądzę również, by organizacja "Święta Ziemniaka" w dniu 1 października zmieniła jego przebieg, ponieważ prognozy pogody są tylko prognozami i nie dają stuprocentowej pewności aury, jaka będzie panowała.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2182:  Imię/NICK: Marcin

Witam Panie Burmistrzu! Jestem częstym gościem Aquaparku w Świebodzicach i piszę do Pana w sprawie niepokojącej jakości wody. Moim zdaniem (nie jestem w tym odosobniony), poziom zawartości chloru, w porównaniu do innych obiektów np. we Wrocławiu, jest nie do zniesienia. Dopiero dwukrotny prysznic zmywa intensywną woń chloru z włosów czy skóry. Przyczyną pewnie jest ilość zanieczyszczeń jaką użytkownicy ;wprowadzają do wody, w tym BAKTERII KAŁOWYCH. Wielokrotnie byłem świadkiem gdy goście basenu, nawet bez zamoczenia ciała pod prysznicem, lądowali bezpośrednio w jednym ze zbiorników. Panie Burmistrzu, może zamiast stosowania wysokich stężeń chloru podjąć starania remontowo-edukacyjne. Proponowałbym, przy okazji planowanego remontu, modernizację natrysków poprzez wstawienie kabin albo ścianki osłaniającej widok kąpiących się poprzez otwarcie drzwi na szatnię koedukacyjną oraz umieszczenie tablic nakazujących bezwzględne umycie całego ciała, szczególnie pach, okolic intymnych oraz stóp, przed wejściem na basen. Wprowadzenie większego komfortu zachowania intymności oraz działania informacyjne przynoszą powolne ale zauważalne pozytywne skutki na innych tego typu obiektach. Żywię ogromną nadzieję, że dla powstającego saunarium przewidziano bardziej rygorystyczne środki zachowania higieny i edukacji w kwestii poprawnej kultury saunowania (tak jak wygląda to chociażby na Zachodzie). Bardzo proszę o ustosunkowanie się do mojej wypowiedzi. Serdecznie pozdrawiam i życzę dalszych sukcesów.
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowny Panie Marcinie,

Skoro jest Pan stałym Klientem Wodnego Centrum Rekreacji, to ma Pan zapewne świadomość, że od początku lipca bieżącego roku obiekt jest nieczynny z powodu trwającego remontu. Domyślam się więc, że Pana uwagi wynikają ze spostrzeżeń sprzed kilku miesięcy, dlatego nie ma możliwości jakiejkolwiek ich weryfikacji. Jestem jednak przekonany, iż obawy dotyczące jakości wody basenowej są zupełnie nieuzasadnione, gdyż jej parametry fizykochemiczne i biologiczne są systematycznie badane przez akredytowane laboratorium i monitorowane przez sanepid. Rygorystyczne normy wykluczają obecność w wodzie bakterii kałowych i ściśle określają procentową zawartość związków chloru. Sytuacja opisywana przez Pana jest więc w praktyce niemożliwa, gdyż gdyby zaistniała basen byłby natychmiast wyłączony z użytkowania. Subiektywne odczucia i przypuszczenia nie mogą być wystarczającą podstawą do kwestionowania wyników specjalistycznych badań przeprowadzanych ściśle według obowiązujących w tym zakresie przepisów. Odnośnie kultury i higieny użytkowników Wodnego Centrum Rekreacji nie czuję się właściwym adresatem przedstawionych uwag, ale zgadzam się z Panem, że edukacji w tym zakresie nigdy za wiele. Propozycje dotyczące konkretnych rozwiązań technicznych i organizacyjnych przekazane zostały do rozważenia zarządcy obiektu.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2181:  Imię/NICK: Bolesław Chrobry

Na ulicy Żwirki i Wigury ostatnio "lekko" zawiał wiatr i połamało gałęzie przydrożnych drzew (na wysokości parku). Na miejscu pojawiła się Straż Miejska, która w celu usunięcia gałęzi zakleszczonych w koronach drzew wezwała straż pożarna. Czy nie można tych drzew przyciąć żeby takie sytuacje się nie powtarzały? jedno z tych drzew jest mocno pochylone w stronę jezdni jedno jest suche a na pozostałych jest trochę suchych gałęzi.
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowny Panie,

dziękuję za zainteresowanie i informację. Jednocześnie informuję, że zostaną podjęte działania zmierzające do przycięcia suchych gałęzi i usunięcia suchego drzewa.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2180:  Imię/NICK: Rafik

Witam. Czy mieszkańcy doczekają się połączenia autobusowego pomiędzy dworcem PKP A OSIEDLEM PIASTOWSKIM? Proszę nie wydawać pieniędzy na seniorów i inne śmieszne organizacje pozarządowe to pieniądze będą na te linie. potrzeba mały 9 metrowy autobus to wystarczy. to śmieszne ze miasto nie ma połączenia z pkp.
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowny Panie,

informuję, że mieszkańcy Osiedla Piastowskiego doczekają się połączenia z Dworcem PKP. Ruszyły prace związane przebudową placu dworcowego, za chwilę również powinien ruszyć przetarg na zakup autobusu. Mam nadzieję, że docelowe rozwiązanie komunikacyjne zostanie uruchomione w przyszłym roku.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2179:  Imię/NICK: uczeń

Panie burmistrzu jak to jest , że miasto czy rada miejska mają problemy z wyborem dobrych wykonawców remontowych ? Dzisiaj zaczyna się rok szkolny i niestety uczniowie ze szkół podstawowo - gimnazjalnych (SP 2 ) zaczną naukę w niezbyt komfortowych warunkach. Remont niestety się nie
zakończył. Jak to jest, bo chyba tak nie powinno się to odbywać ? Proszę o jakieś wyjaśnienie.
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowny Panie

Wyłonienie wykonawcy zadań inwestycyjnych lub remontowych o wartości przekraczającej 30 000 Euro odbywa się w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. Gmina ogłaszając przeprowadzenie przetargu nieograniczonego na realizację termomodernizacji budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2, załączyła do ogłoszenia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia. W specyfikacji tej określiła wymagania stawiane potencjalnym wykonawcom, miedzy innymi doświadczenie w realizacji podobnych zadań, a także oczekiwany termin zakończenia zadania. Biorąc pod uwagę zakres prac, możliwość wystąpienia przerw w robotach na skutek nie sprzyjających warunków atmosferycznych (upały, opady), konieczność wykonania nieprzewidzianych robót dodatkowych oraz dotychczasowe doświadczenia w realizacji podobnych zadań, zamawiający uznał, że niemożliwe będzie zakończenie zadania w okresie wakacyjnym. Ustalono w specyfikacji oczekiwany termin zakończenia przedsięwzięcia na dzień 16 października 2017 r. i taki termin został zapisany w umowie z wyłonionym w przetargu wykonawcą. Dotychczasowy przebieg robót budowlanych wskazuje, że termin ten będzie dotrzymany.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2178:  Imię/NICK: Art

Dzień dobry panie burmistrzu. Wracając do mojej prośby , pytanie 2162 . Chodzi mi o panie z pokoju nr 6 zajmujące się 500+ itp siedzące tam
we 3 . Dziękuję i pozdrawiam
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowny Panie,

z treści Pana pytania wynika, że ma ono znamiona skargi i przekierowano
je do dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Świebodzicach do rozpatrzenia w trybie skargowym.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2177:  Imię/NICK: Knge

Panie Burmistrzu mam pytanie odnośnie wynajmu od miasta mieszkanie na jakiej to jest zasadzie mógłby mi Pan to wyjaśnić bo tu na stronie mieć nie pisze jakie sA warunki kto takie mieszkanie moze otrzymac
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowna Pani, Szanowny Panie,

szczegółowych i wyczerpujących informację w kwestii przydziału mieszkania z zasobu Gminy, można uzyskać w Wydziale Gospodarki Mieszkaniowej UM przy ul. Żeromskiego 27, pokój nr 16. Z uwagi na to, że każda sprawa mieszkaniowa jest przypadkiem indywidualnym, forum nie jest miejscem gdzie można udzielać wiążących odpowiedzi.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2176:  Imię/NICK: Mieszkaniec

17 sierpnia pojawiła się wiadomość że sprzedano ostatnia dziiałkę w Podstrefie ŚWIEBODZICKIEJ... mam w związku z tym pytanie. czy władze miasta czynią jakieś starania aby powiększyć naszą Podstrefę????
ewentualne powiekszenie Podstrefy i przyciągnięcie nowych firm przyczyniło by się do rozwoju miasta.
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowny Panie,

Gmina Świebodzice nie posiada już wolnych, uzbrojonych technicznie gruntów przeznaczonych na cele przemysłowe. Niemniej jednak Gmina podjęła działania mające na celu nabycie od rolników dalszych gruntów pomiędzy istniejącą Podstrefą Świebodzice a Lotniskiem Miejskim o pow. ok 70 ha z przeznaczeniem na cele przemysłowe. Istotnym elementem w negocjacjach z właścicielami gruntów jest posiadanie środków finansowych na nabycie tych gruntów, a także ich uzbrojenie: wybudowanie dróg wewnętrznych, kolektora sanitarnego odraz kanalizacji wodociągowej i deszczowej. O efektach negocjacji mieszkańcy zostaną powiadomieni poprzez informacje na stronie internetowej www.swiebodzice.pl oraz w "Gazecie Świebodzickiej".

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2175:  Imię/NICK: Bogusław

Szanowny Panie Burmistrzu! Dziękuję za zajęcie się tematem wystających/zapadniętych studzienek w jezdniach naszych ulic. Zapadnięta studzienka na ulicy Łącznej przestała już straszyć. Poproszę o odpowiedź, czy byłoby wielkim problemem przy remontach i modernizacjach naszych ulic zacząć stosować wpusty kanalizacji deszczowej w krawężnikach. Takie rozwiązanie poszerza czynną
szerokość jezdni i dają większe bezpieczeństwo np.rowerzystom poruszającym się skrajem jezdni.
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowny Panie Bogusławie,

informuję, że remonty i modernizacje dróg wykonywane są w oparciu o dokumentację projektową opracowaną przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia. Wpusty krwężnikowo - jezdniowe nie zawsze da się zainstalować w miejscu istniejącego wpustu deszczowego bez przebudowy odcinka sieci kanalizacji deszczowej. Takie rozwiązanie może generować znaczące koszty inwestycji. Jednakże w sytuacji, której będzie uzasadniona konieczność montażu takich wpustów, Gmina Świebodzice przystąpi do ich montażu.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2174:  Imię/NICK: MAMA

Dzień dobry, chciałabym zapytać, czy można by było usunąć lub przynajmniej przyciąć
drzewo pochyłe nad placem zabaw w parku miejskim ? Drzewo rośnie pod ukosem , a jego długie gałęzie opadają na huśtawki. Boję się, że przy okazji naszej ostatnio zmiennej pogody , częstych wiatrów, drzewo lub gałąź może spaść na huśtające się dzieci. Proszę o zbadanie sprawy.
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowna Pani,

dziękuję za zainteresowanie i informację. Jednocześnie informuję, że zostaną podjęte działania zmierzające do przycięcia gałęzi zwisających nad placem zabaw.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2173:  Imię/NICK: Mieszkaniec.

Witam Panie Burmistrzu. Na stronie Świebodzice.pl pojawił się artykuł "Pozbyliśmy się azbestu" i
tu moje pytanie dlaczego z budynków zarządzanych przez ADM nie został usunięty azbest?
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowny Panie,

informuję, że w 2017 roku Miejski Zarząd Nieruchomości wytypował 9 adresów, z których zostało zdjęte pokrycie dachowe z płyt azbestowych. Kolejne adresy zostaną wytypowane do realizacji sukcesywnie w kolejnych latach.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2172:  Imię/NICK: świebodziczanka

Witam, Panie Burmistrzu. Mam pytanie odnośnie zjazdu do Świebodzic obok TESCO, tam niestety nic nie widać. Wjeżdża się do Świebodzic i nie widać czy auta z prawej strony jadą. Jest tam za dużo drzew, które utrudniają widoczność i wyjeżdżając w ostatniej chwili widzi się nadjeżdżające auto, to grozi wypadkiem. Czy jest możliwość powycinania tych drzew? Pozdrawiam.
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowna Pani,

informuję, że jadąc drogą nr 34 od strony Wałbrzycha do Świebodzic, zgodnie z przepisami prawa drzewa rosnące po prawej stronie nie ograniczają widoczności.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2171:  Imię/NICK: Piotr

Panie burmistrzu mam pytanie odnośnie terminu w jakim odbędzie się Happening rowerowy czyli 18.09.2017 to jest w poniedziałek.Czy w mieście nikt nie może pomyśleć , aby taką imprezę zorganizować w weekend czyli w sobotę albo w niedzielę ?Jak mamy w tym wziąść udział skoro jesteśmy w pracy a dzieci w przedszkolach lub szkole ? Panie burmistrzu proszę odnieść się do tego pytania a osobie odpowiedzialnej powiedzieć , że myślenie nie boli.Chyba , że chodzi o to aby ten happening był dla jakichś tylko wybranych osób.
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowny Panie Piotrze,

zapewniam, że w przypadku organizacji Happeningu rowerowego, jak i zresztą każdej innej imprezy w mieście, proces myślowy oraz kreacyjny osób za nie odpowiedzialnych, jest jak najbardziej właściwy, o czym będzie można przekonać się podczas imprezy, uczestnicząc w przygotowanych atrakcjach, konkursach i pokazach.

Happening jako impreza organizowana w ramach Europejskiego Tygodnia Mobilności, w swoim pierwotnym zamyśle miał być wydarzeniem o charakterze rozrywkowo-edukacyjnym, skierowanym do podopiecznych placówek oświatowych, stąd taki, a nie inny jego termin.

Cieszę się, że mieszkańcy Świebodzic są zainteresowani organizowanymi w mieście imprezami i pragną w nich uczestniczyć. Osoby chętne na udział w imprezie o charakterze rowerowym miały ku temu okazję w minioną sobotę, podczas zawodów MTB, czy jeszcze wcześniej, podczas reaktywowanego Memoriału im. Pawła Sosika, które to wydarzenia zaiście odbywały się podczas weekendów.

Celem Happeningu jest jednak podnoszenie świadomości ekologicznej - związanej z alternatywnymi formami komunikacji - wśród dzieci i młodzieży szkolnej.

Co istotne, w dniu Happeningu, tj. poniedziałek, 18 września, osoby korzystające z komunikacji miejskiej nie będą potrzebowały do tego celu biletu. Wierzę, że wielu dorosłych skorzysta z tego udogodnienia.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2170:  Imię/NICK: Joanna

Witam Panie burmistrzu, czy mamu szanse na mieszkanie z zasobu gminy (również do remontu) jeśli nie jestesmy mieszkancamy gminy?
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowna Pani Joanno,

Zasady przydziału lokali z mieszkaniowego zasobu Gminy, w zakresie o jaki Pani pyta, reguluje §8 Uchwały Nr VI/73/03 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 27 stycznia 2003 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy (z późn. zmianami), który brzmi: "§8. Mieszkaniowy zasób Gminy przeznaczony jest w pierwszej kolejności do zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej, posiadających stałe zameldowanie w Gminie". Ponadto pragnę dodać, że w Świebodzicach nie przydziela się mieszkań do remontu.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2169:  Imię/NICK: Andrzej

Panie Burmistrzu. Mam krótkie pytanie. Czy biegający i nie tylko Świebodziczanie doczekają się lepszej bieżni przy ul. Rekracyjnej, na której będzie można trenować nie tylko jak jest sucho. Na pewno Pan zauważył, że ta jest w kiepskim stanie. Gdy mocniej popada robi się w kilku miejscach
błotko. Gdy są przymrozki w tych miejscach robią się nierówności, a osoby chodzące i biegające korzystają z murawy i ją niszczą. Panie Burmistrzu jeżeli trzeba jestem w stanie zebrać podpisy dużej liczby osób pod petycją "o modernizację bieżni".Pozdrawiam Andrzej.
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowny Panie Andrzeju,

Na pytania dotyczące bieżni lekkoatletycznej przy ul. Rekreacyjnej odpowiadałem już kilkakrotnie. Dlatego dzisiaj mogę jedynie powtórzyć, że nie jesteśmy w stanie zrewitalizować jednocześnie całej infrastruktury sportowej w mieście. W tym roku główne zadanie to remont Wodnego Centrum Rekreacji. W kolejce oczekuje kręgielnia, "Blisko Boisko" na Osiedlu Piastowskim, stadion przy ul. Sportowej i liczne pomniejsze przedsięwzięcia, a przecież Gmina realizuje jednocześnie duże inwestycje w innych obszarach. Mogę więc tylko zapewnić Pana, że stan obiektu, o który Pan pyta jest mi doskonale znany i mam świadomość, że liczna grupa świebodziczan jest zainteresowana jego remontem. Musimy jednak mierzyć siły na zamiary i określać priorytety. W najbliższej perspektywie bieżnia na liście tych priorytetów się niestety nie mieści.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2168:  Imię/NICK: Angelika

Witam. Piszę w imieniu zatroskanych matek , które przychodzą po swoje pociechy do Szkoły nr 4. Mamy utrudnienia. Przychodząc po swoje pociechy z dzieckiem w wózku nie mamy możliwości wjechania do szkoły wózkiem od przodu szkoły. Brakuje podjazdu. Przecież nie możemy i nie chcemy zostawiać wózka z dzieckiem na dworzu bez opieki lub pod opieką obcych nam osób. Oczywiście jest podjazd obok szkoły - ale otwierany dwa razy w roku. Na rozpoczęcie i zakończenie roku. Czy możliwe jest zrobienie podjazdu od frontu szkoły ?
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowna Pani Angeliko,

uprzejmie informuję, że szkoła dysponuje już podjazdem dla niepełnosprawnych usytuowanym w bocznej części budynku, przy sali gimnastycznej. Podjazd zlokalizowany jest w miejscu, na które pozwalały warunki architektoniczne. W związku ze zgłoszoną przez Panią potrzebą podjazd będzie otwarty przez cały rok szkolny.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2167:  Imię/NICK: Halcia /Mieszkanka Świebodzic

Panie burmistrza ucieszyła mnie wiadomość o sprzątaniuwraków samochodowych bo na placu gminy stoją samochody małódź tego jeszcze warsztat samochodowy pod chmurka całeb dwie naprawiają nie idzie wytrzymać plac znajduje się w Parku Miejskim na przeciw budynku Park
Miejski 2a blisko parku ochrona środowiska winna zareagowac .
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowna Pani,

dziękuję za zgłoszenie, sprawa została już przekazana funkcjonariuszom Straży Miejskiej.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2166:  Imię/NICK: mieszkanka

Ja mam pytanie związane z zapytaniem nr 2156. Czy ktoś sprawdza, co rolnicy korzystający z osadów ściekowych uprawiają później na tych polach? Czy nie są to rośliny przeznaczone do spożycia?! Czy ktoś kontroluje, czy kupując od rolnika z Cierni np. ziemniaki nie jesteśmy przy okazji podtruwani? Specjalnie nie liczyłabym na sumienie tych, którzy korzystają z tego szlamu.
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowna Pani,

jak już poprzednio informowałem, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 257) ustabilizowane komunalne osady ściekowe mogą być stosowane m.in. w rolnictwie i do rekultywacji gruntów na cele rolne. Zarówno komunalne osady ściekowe jak i grunty, na których mają być one zastosowane są szczegółowo badane przez wytwórcę odpadów - Wałbrzyskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Wałbrzychu w laboratorium akredytowanym zgodnie z metodykami referencyjnymi. Jednocześnie informuję, że osady wykorzystywane w rolnictwie podlegają surowym normom jakościowym pod względem zawartości bakterii, jaj pasożytów, metali ciężkich oraz pozostałych pierwiastków zgodnie z w/w rozporządzeniem. Wałbrzyskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. informuje Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu o zamiarze przekazania osadów ściekowych celem zastosowania ich do uprawy roślin nieprzeznaczonych do spożycia i produkcji paszy.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2165:  Imię/NICK: mieszkaniec osiedla

Panie Burmistrzu mam pytanie odnośnie poprawy bezpieczeństwa a także ekologii.Mianowicie czy na terenie parkingu przy basenie krytym można byłoby zamontować kilka kamer dobrze monitorujących ten parking ? Powód pytania jest taki , że bardzo często w godzinach wieczornych lub nocnych na powyższy parking przyjeżdżają amatorzy driftu i jeżdżą z piskiem opon.Wczoraj jeden około godziny 20 upalał opony aż był siwy dym.Takie zachowania są niebezpieczne dla ludzi , zaparkowanych pojazdów jak i często jest to w trakcie ciszy nocnej.Wzywanie policji nie pomaga , bo policja jak przyjedzie to już akurat samochody stoją i nie jeżdżą.Myśle, że nagrania z kamer doprowadziłyby do ukarania wysokimi mandatami i to rozwiązałoby problem.Proszę o interwencję w tej sprawie.
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowny Panie,

Teren parkingu przy Wodnym Centrum Rekreacji jest od kilku lat monitorowany, a nagrania z monitoringu archiwizowane i udostępniane policji na każdy jej wniosek. Istotne jest jednak, byśmy wszyscy reagowali na każdy przypadek łamania prawa zawiadamiając o nim natychmiast właściwe służby. To pozwala podejmować skuteczne interwencje. Trudno przecież wymagać, by parking był pod stałym nadzorem policyjnych patroli. Jeżeli natomiast przypadki takie jak opisane przez Pana zgłaszane są sporadycznie lub dopiero po jakimś czasie to skorzystanie z zapisu monitoringu jest bardzo utrudnione, a często wręcz niemożliwe z przyczyn technicznych. Dlatego jestem przekonany, że samo montowanie kolejnych kamer problem nie rozwiąże, choć może w jego rozwiązywaniu być pomocne, w sytuacji, gdy aktywniej wszyscy włączymy się w przeciwdziałanie przypadkom nieprzestrzegania prawa i porządku w przestrzeni publicznej, w której żyjemy.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2164:  Imię/NICK: Krzysiek

Nawiązując do pytania nr "PYTANIE 2156" jestem przekonany, że osobie pytającej chodziło o Aquapark.
1. Dlatego ja również pytam: dlaczego na terenie aquaparku ie ma żadnych ławek. Chodzi o wszystkie chodniki w pobliżu basenu?
2. Dlaczego na chodniku przed basenem (aquaparkiem) mogą parkować samochody? Jeszcze nie widziałem tam ani jednego samochodu osoby niepełnosprawnej. Są to znajomi, rodzina, pracownicy pobliskich sportowych ośrodków.
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowny Panie Krzysztofie,

Teren wokół Wodnego Centrum Rekreacji nie jest przeznaczony do celów wypoczynkowych. Został on zaprojektowany jako strefa komunikacyjna w taki sposób, by umożliwić Klientom swobodne zaparkowanie pojazdu i przejście z parkingu na basen, a także zapewnić sprawną ewakuację lub szybki dojazd służb ratowniczych w razie zagrożenia zdrowia lub życia osób przebywających na basenie lub w sąsiedniej hali widowiskowo-sportowej. Możliwość dojazdu w bezpośrednie sąsiedztwo obiektu muszą mieć też pojazdy zaopatrzenia i serwisu technicznego oraz osób niepełnosprawnych. Ustawienie tam ławek nie wydaje się więc wskazane ze względu na drożność ciągów komunikacyjnych, ani komfortowe dla potencjalnych użytkowników tych ławek. Myślę, że sygnalizowany przez Pana problem rozwiąże się już wkrótce w związku z realizacją projektu "Rozwój funkcji zdrowotnych i rekreacyjnych w Gminie Świebodzice poprzez tworzenie i odnowienie terenów zieleni w celu poprawy jakości życia mieszkańców" obejmującego m.in. utworzenie parku sportowego oraz parku osiedlowego przy ulicy Dąbrówki (w bezpośrednim sąsiedztwie WCR). Odnośnie parkowania samochodów poza wyznaczonym parkingiem warto zauważyć, że cały teren jest wyraźnie oznakowany, a Straż Miejska systematycznie kontroluje, by obowiązujące zakazy i ograniczenia były przestrzegane. W minionym okresie nie stwierdzono ich nagminnego łamania, a wobec osób nieuprawnionych do wjazdu i parkowania w miejscach, o których Pan wspomina wyciągane są rutynowe konsekwencje. Z drugiej strony osoby niepełnosprawne ruchowo, które często korzystają z usług WCR w celach rehabilitacyjnych bardzo chwalą sobie możliwość dojazdu pod samo wejście (do czego posiadają wymagane uprawnienia) i zapewniam Pana, że jest ich wcale nie mało.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2163:  Imię/NICK: Marek

Panie Burmistrzu czy mógł by pan wytłumaczyć czy należy się zwrot kosztów za zrobienie kanalizacji i czy całej kwoty ? Gazeta Świebodzic z 25-31.08 tego roku umieściła artykuł ze miasto pobierało bezprawnie ,na podstawie złej uchwały pieniądze za te prace i wbrew Konstytucji. Gdzie się trzeba udać ? Artykuł sugeruje prokuraturę i później Gminę (gdzie do gminy jaki wydział ) Prosił bym o dokładniejsze informacje
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowny Panie Marku,

Proszę bardziej krytycznie podchodzić do tego, co piszą gazety, a w szczególności Gazeta Świebodzic. Najlepiej niech Pan odpowie sobie na pytanie - czy Gmina pobierała od Pana jakiekolwiek pieniądze na budowę kanalizacji?

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2162:  Imię/NICK: Art

Panie burmistrzu proszę o interwencje w sprawie traktowania przez pracownice MOPS Świebodzice petentów. Panie siedzące w czwórke /trójke w jednym pokoju są o bezczelne, chamskie i wredne. Robią z ludzi idiotów a tak naprawde same niewiedzą co i jak. Siedzą tam jakby za kare .Z góry dziekuje i pozdrawiam
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowny Panie,

Proszę o wskazanie pracowników, którego działu (ewentualnie nr pokoju) Ośrodka Pomocy Społecznej w Świebodzicach dotyczy Pana e-mail. Jest to niezbędne dla skutecznego podjęcia interwencji.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2161:  Imię/NICK: Mieszkanka

Dzień dobry,
Panie Burmistrzu co trzeba zrobić, aby nadać ulicę? W mieście powstaje wiele nowych domków jednorodzinnych, a chcielibyśmy mieć ładną nazwę ulicy
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowna Pani,

W odpowiedzi na Pani list w sprawie nadania nowej nazwy ulicy na powstających w naszym mieście osiedlach mieszkaniowych uprzejmie informuje, ze na wniosek mieszkańców, którzy wybudowali domy przy drogach bez nazwy, Rada Miejska w Świebodzicach nadaje nazwy ulic tych dróg. Jeżeli zatem zna Pani taki przypadek, że przy danej drodze, jeszcze bez nazwy ulicy, powstały lub powstają nadal nowe domy, to proszę zaproponować nazwę tej ulicy, podając nam numer geodezyjny działki drogowej, a na jego podstawie przedłożę Radzie Miejskiej stosowny projekt uchwały w tym przedmiocie.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2160:  Imię/NICK: adam

Panie burmistrzu mam krótkie pytanie.Kiedy zostanie otwarty basen po remoncie ?
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowny Panie Adamie,

Zgodnie z zawartą umową termin oddania obiektu po zakończeniu prac wyznaczony jest na 31 grudnia 2017 roku. Obecny stan zaawansowania robót i tempo ich realizacji pozwalają zakładać, że termin będzie dotrzymany. Jeżeli więc nie pojawią się jakieś nieprzewidywalne dziś przeszkody, to od początku nowego roku Wodne Centrum Rekreacji będzie ponownie udostępnione do użytkowania.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2159:  Imię/NICK: piotr

Dziendobry, Panie Burmistrzu mam pytanie :mam rodzine -zona 3 synow 5.3.1rok -czy
mozemy liczyc na mieszkanie,pomoc w zdobyciu mieszkania-pracujemy z zozna od rana do wieczora by jakosc zapewnic potrzeby dzieci. mieszkamy u rodzicow zony w mały m domku 1 rodzinnym(małym) nie mamy miejsca na zabawki i inne rzeczy dla dzieci.Pisze z przekonaniem ,ze moze los w koncu cos zmieni...
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowny Panie Piotrze,

Zasady przydziału lokali komunalnych w Gminie Świebodzice reguluje Uchwała Nr VI/73/03 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 27 stycznia 2003 r. (z późniejszymi zmianami). Z jej treścią można zapoznać się na stronie www.bip.swiebodzice.pl. Szczegółowe i wyczerpujące informację w tej kwestii można równie uzyskać w Wydziale Gospodarki Mieszkaniowej UM przy ul. Żeromskiego 27 pok. nr 16, gdzie serdecznie Pana zapraszam. Z uwagi na to, że każda sprawa mieszkaniowa jest przypadkiem indywidualnym na tym forum nie można udzielić jednoznacznej odpowiedzi

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2158:  Imię/NICK: Justyna

witam ponownie, wracam do sprawy terenu wokół pasażu Czerwona torebka, jak Pan pisał niedawno teren został uprzątnięty, trawa skoszona, ale taki stan trwał 2 dni, ponieważ w każdy weekend zbiera się tam młodzież która sukcesywnie zaśmieca teren. Może zobligowanie Straży Miejskiej do kontroli na tamtym terenie w okresie weekendowym coś pomoże.
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowna Pani Justyno,

Teren po kolejnej interwencji funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Świebodzicach został ponownie uprzątnięty.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2157:  Imię/NICK: Artur!!!!

Witam Panie Burmistrzu jadąc wczoraj tj. 01.08.2015 roku o godzinie 17 jako jedyny kierowca wiedziałem dlaczego wyją syreny bo nikt inny się nie zatrzymał moje pytanie brzmi czy jest możliwość za rok zebrania ludzi na rynku aby uczcić Pamięć Ludzi którzy polegli.Skoro są pieniążki na jakieś imprezy plenerowe to skrzyknięcie ludzi na rynku gdzie nie trzeba wydawać pieniążków wystarczy jeden gest i syrena aby upamiętnić walczących za Polskę.pozdrawiam
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowny Panie Arturze,

propozycja zorganizowania na Rynku obchodów upamiętniających rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego jest godna uwagi i na pewno zostanie przeanalizowana.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2157:  Imię/NICK: świebodziczanin

kiedy jest planowany remont, odnowienie Grobowca Kramstów na cmentarzu przy ulicy Wałbrzyskiej?
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowny Panie,

w planie na bieżący rok nie ujęto remontu grobowca rodziny Kramstów. Obecnie trwają prace nad planem inwestycji na przyszły rok. Jeżeli przedmiotowe zadanie zostanie w nim uwzględnione, na pewno informacja na ten temat pojawi się na stronie miejskiego oraz w "Gazecie Świebodzickiej".

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2156:  Imię/NICK: Mieszkaniec

Witam Panie burmistrzu. Zapraszam Pana na Ciernie w okolice oczyszczalni ścieków. Znów zaczęło wywożenie szlamu. Smród masakryczny aż zatyka, zwłaszcza jadąc rowerem. Można coś z tym zrobić? Pozdrawiam.
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowny Panie,

informuję, że kwestie związane z warunkami stosowania ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych na gruntach określa szczegółowo Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 257). Zgodnie z w/w rozporządzeniem komunalne osady ściekowe pochodzące z oczyszczalni ścieków mogą być stosowane, między innymi; w rolnictwie oraz do rekultywacji gruntów na cele rolne, do uprawy roślin przeznaczonych do produkcji kompostu, do uprawy roślin nieprzeznaczonych do spożycia i do produkcji pasz.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2155:  Imię/NICK: barbara

Panie Burmistrzu,dlaczego nie ma ani jednej lawki na terenie basenowym. emerytka co chodzi na basen.
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowna Pani Barbaro,

Muszę przyznać, że nie rozumiem pytania, bo na terenie kąpieliska letniego przy ul. Rekreacyjnej (a domyślam się, że o ten obiekt chodzi) zainstalowanych jest kilkanaście ławek. Przed rozpoczęciem tegorocznego sezonu kilka z nich zostało wymienionych, ale wszystkie ciągle stoją w tych samych, od kilkudziesięciu lat, miejscach. Poza tym przenośne ławki ustawiane są do dyspozycji Klientów przy barze H2O.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2154:  Imię/NICK: Justyna

Witam Panie Burmistrzu, zwracam sie z prośbą o interwencje, ponieważ kilkakrotne telefony i zgłaszanie sprawy Straży Miejskiej nic nie dały. A mianowicie chodzi o pasaż Czerwona torebka na osiedlu Piasta. od kiedy zamkniety został sklep Małpka Express, teren w około jest zaniedbany, brudny i odstrasza. Śmieci roznoszone przez wiatr fruwają i wpadają na posesje sasiadujące. Bardzo prosze o szybką interwencje w tej sprawie. pozdrawiam
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowna Pani Justyno,

W powyższej sprawie funkcjonariusze Straży Miejskiej w Świebodzicach zobowiązali zarządcę pasażu Czerwona Torebka do uprzątnięcia zalegających odpadów oraz wykoszenia porośniętych traw. W chwili obecnej teren jest uprzątnięty oraz wykoszony.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2153:  Imię/NICK: Jacek

Panie Burmistrzu, mieszkam na ul. Długiej, w ostatnich latach powstała tam nowa droga ul. Sezamkowa, od kilku lat, po obfitych opadach z drogi tej spływają tony błota, a po wyschnięciu przeradza się to kurz i pył, problem potęgują jeszcze ogromne ciężarówki ( niekiedy kilkanaście
dziennie) wywożące gruz i śmieci w stronę Sezamkowej , czasami trudno przemieszczać się w okolicach wjazdu na Sezamkową, również musimy wietrzyć mieszkania tylko w porach nocnych.
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowny Panie Jacku,

dziękuję za przedstawienie tej sytuacji i informuję, że problem został już zgłoszony do spółki ZGK Świebodzice w celu uprzątnięcia ul. Długiej.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2152:  Imię/NICK: rafik

Dlaczego nie są dodawane "nowe " numery gazety świebodzickiej na strony biblioteki?
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowny Panie,

Redakcja Gazety Świebodzickiej przeprasza za opóźnienie w zamieszczaniu elektronicznych wydań, jest ono spowodowane urlopem osoby, która przygotowuje skład gazety. Lipcowe wydania już pojawiły się na naszej stronie, zapraszam do lektury.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2151:  Imię/NICK: Mieszkaniec

17 sierpnia pojawiła się wiadomość że sprzedano ostatnia dziiałkę w Podstrefie ŚWIEBODZICKIEJ... mam w związku z tym pytanie. czy władze miasta czynią jakieś starania aby powiększyć naszą Podstrefę???? ewentualne powiekszenie Podstrefy i przyciągnięcie nowych firm przyczyniło by się do rozwoju miasta.
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowny Panie,

potwierdzam, że Gmina Świebodzice nie posiada już od 2 sierpnia br. wolnych, uzbrojonych technicznie gruntów przeznaczonych na cele przemysłowe. Niemniej jednak Gmina podjęła działania mające na celu nabycie od rolników dalszych gruntów na cele przemysłowe, położonych pomiędzy istniejącą Podstrefą Świebodzice a Lotniskiem Gminnym o pow. ok 70 ha. Istotnym elementem w negocjacjach z właścicielem gruntu jest posiadanie środków finansowych na nabycie tych gruntów, a także ich uzbrojenie, a mianowicie: wybudowanie dróg wewnętrznych, kolektora sanitarnego odraz kanalizacji wodociągowej i deszczowej. O efektach tych negocjacji mieszkańcy naszego miasta zostaną powiadomieni w sposób zwyczajowo przyjęty tj. na stronie internetowej: www.swiebodzice.pl oraz w prasie lokalnej.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2150:  Imię/NICK: Marcin

Dzien dobry, mam pytanie dotyczące planowanej budowy lotniska na terenie naszego miasta, czy te plany są aktualne?
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowny Panie Marcinie,

Tak, jak najbardziej. Gmina otrzymała pozwolenie na budowę oraz promesę Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego na założenie lotniska użytku publicznego, ważną do 31 grudnia 2020 roku.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2149:  Imię/NICK: MARIUSZ

WIEM, ŻE NIE MA PAN WPŁYWU NA TO ALE CIEKAWI MNIE TO JAKA BYŁA PRZYCZYNA BRAK WPŁYWU NA KONTO KWOTY Z TYTUŁU 500+ W TERMINIE WCZEŚNIEJ USTALONEGO HARMONOGRAMU - MOŻE INNI MAJĄ PIENIĄŻKI JEDNAK U MNIE TO BYŁO DUŻYM PROBLEMEM - TERMIN BYŁ 18 SIERPNIA BR. I PIENIĄŻKÓW NIE BYŁO. DODAM , ŻE DO TEJ PORY WSZYSTKIE WPŁATY BYŁY TERMINOWE. DZIĘKUJĘ.
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowny Panie Mariuszu,

Przelewy na rachunki bankowe beneficjentów z tytułu świadczenia wychowawczego (500+) zostały wykonane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Świebodzicach w dniu 18 sierpnia 2017 r. Ze względu na problemy techniczne środki mogły jeszcze nie dotrzeć do Państwa w tym dniu. Postaramy się w przyszłości takich sytuacji uniknąć.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2148:  Imię/NICK: Anna

Dzień dobry Panie Burmistrzu.
OPS zaczął przyjmować wnioski na świadczenia rodzinne i wychowawcze. Dlaczego Panie które przyjmują wnioski, tak utrudniają i każą mi przynosić zaświadczenie w oryginale za rok 2015 ,który już w tym roku im dostarczyłam i jest on w dokumentach. Znowu jak rok temu trafiłam na ta sama panią, i będąc z dziećmi spedziłąm tam dużo czasu, gdzie dla moich dzieci było to bardzo denerwujące. Teraz znowu musze prosic byłego pracodawce o zaświadczenie bo Pani nie może otworzyć akt i zrobić ksera z czegoś co się od 2 lat nie zmieniło. Gdzie jak nie do Pana mam sie zwrócic w imieniu tych wszystkich matek które czekały z dziećmi na poczekalni.Prosze o pomoc.
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowna Pani Anno,

pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Świebodzicach, przyjmujący wnioski o świadczenia wychowawcze, świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie wymagają przedłożenia dokumentu, który znajduje się w oryginale w aktach sprawy, chyba, że dokument ten nie zawiera istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy informacji. Wymagane są jedynie dokumenty określone przepisami prawa. Ponadto przypominam, że w przypadku ubiegania się o ww. świadczenia na nowy okres 2017/2018 należy przedłożyć dokumenty o dochodzie osiągniętym w roku 2016 r.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2147:  Imię/NICK: Bogdan

Witam, Jestem mieszkańcem ul. Królowej Elżbiety. Czy można liczyć na objazd w czasie remontu tej ulicy, np. od strony elektrociepłowni przez drogę prowadzącą na działki i łącznik do sięgacza?
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowny Panie Bogdanie

Wykonawca remontu ulicy Królowej Elżbiety, podczas opracowywania projektu tymczasowej zmiany organizacji ruchu, zobowiązał się do zapewnienia ciągłości dojazdu do posesji. Jeżeli jednak, w trakcie prowadzonych prac, wystąpią utrudnienia będą one chwilowe.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2146:  Imię/NICK: jarek

Panie Burmistrzu czy jest taka możliwość aby pytania jakie zadją mieszkańcy były rejestrowane ? Dokładnie chodzi mi aby była możliwość monitorowania tych pytań , kolejności odpowiedzi no i tego , że na trudne pytania pan nie odpowiada , a pytania po prostu się nie pojawiają ? Proszę nie pisać , że to nie prawda , że odpowiada pan na wszystkie pytania.Na moje kiedyś nie raczył pan odpowiedzieć.A pytanie dotyczyły naprawy drogi na Ul.Andersa przez ZGK a drogę zniszczył
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowny Panie Jarku,

odpowiadam na wszystkie pytania a na te "trudne " szczególnie. Natomiast jeśli po raz kolejny drąży ktoś ten sam temat i próbuje na stronie internetowej prowadzić postępowanie to informuję, że nie jest to możliwe. Takie sprawy proszę załatwiać indywidualnie w trybie przewidzianym prawem. Chronimy prywatność obywateli i nie jest możliwe szczegółowe omawianie spraw na forum publicznym. Część "pytań" zawiera treści obraźliwe np. w stosunku do mniejszości etnicznych lub nie ma charakteru pytania albo zawiera pytania zadane już przez kogoś innego. W takim przypadku nie ma sensu zamieszczanie treści na stronie.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2145:  Imię/NICK: Michał

Witam! To dziwne, że autobusy na najbliższy Piknik Lotniczy mają w rozkładzie ujęty przystanek przy Wodnym Centrum Rekreacji, a nie na Osiedlu Sudeckim. Z Os. Piastowskiego jest o wiele bliżej na lotnisko niż z Os. Sudeckiego. Czy jest możliwość jeszcze korekty rozkładu tak, żeby autobus wjeżdżał po mieszkańców z Os. Sudeckiego?
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowny Panie Michale,

rozkład jazdy autobusu obsługującego trasę specjalną na Gminne Lotnisko w Świebodzicach został opracowany w oparciu o analizę dotychczasowych preferencji uczestników Pikniku Lotniczego. Opracowując go, staraliśmy się, by był możliwie najbardziej satysfakcjonujący dla mieszkańców różnych części miasta. Jednak z uwagi na fakt, iż kursujący autobus ma do pokonania bardzo odległe od siebie części miasta, pewne przystanki nie zostały ujęte w rozkładzie. I tak, na potrzeby mieszkańców Osiedla Sudeckiego - po przejechaniu ul. Świdnicką - autobus zatrzymuje się na przystanku na Alejach Lipowych (przy targowisku). Nie mniej Pańska sugestia zostanie wzięta przy planowaniu korekt do przyszłorocznego rozkładu jazdy.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2144:  Imię/NICK: Mieszkaniec Osiedla Piastowskiego

Szanowny Panie Burmistrzu,

Bardzo proszę o podjęcie wszelkich starań i interwencję Straży Miejskiej (częste) w związku z licznymi chuligańskimi wybrykami młodzieży na placu zabaw (tzw. rondo) na wprost Zespołu Szkół na Osiedlu Piastowskim. Na placu tym przez całe wakacje, dzień w dzień, już od wczesnych godzin popołudniowych aż do późnych godzin wieczornych na drewnianych urządzeniach przeznaczonych do zabaw dla najmłodszych zbierają się duże grupy wulgarnej młodzieży, po której każdego dnia zostaje śmietnik. Urządzenia te są regularnie niszczone, drewniane elementy wyłamywane, a ogrodzenia "ronda" z dnia na dzień ubywa wskutek bezmyślnych działań nastolatków. Swoją obecnością, okrzykami i wulgaryzmami, młodzież ta powoduje, że najmłodsi nie mają możliwości korzystania z urządzeń dla nich przeznaczonych. Dodam, że w deszczowe dni codzienna zabawa przenosi się do pobliskich klatek przy ul. Leszka Białego. Proszę o pilne podjęcie wszelkich działań mających na celu przywrócenie spokoju w tym miejscu.

  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowny Panie,

informuję, że funkcjonariusze Straży Miejskiej w Świebodzicach zwiększą częstotliwość kontroli na we wskazanym rejonie, z uwagą na spożywanie alkoholu w miejscu zabronionym, zanieczyszczanie miejsca publicznego, dewastację technicznej urządzeń użytku publicznego. Ponadto proszę każdą taką interwencję zgłaszać do Komendy Straży Miejskiej w Świebodzicach (tel. 606- 637-542) lub Komisariatu Policji w Świebodzicach pod (tel. 997).

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2143:  Imię/NICK: Bogusław

Szanowny Panie Burmistrzu!
Pytanie moje dotyczy topoli rosnącej w bezpośrednim sąsiedztwie placu zabaw przy ulicy Środkowej, róg Granicznej. To potężne drzewo, mając na uwadze lokalizację i ostatnie anomalie pogodowe może stanowić realne zagrożenie dla bawiących się dzieci i innych osób znajdujących się w jego pobliżu. Poza tym korzenie drzewa dewastują chodnik i stopniowo odkształcają jezdnię ulicy.
Takich topoli jest w mieście dużo więcej i w różnym stopniu zagrażają bezpieczeństwu mieszkańców. Mam w pamięci katastrofę związaną z topolą na dworcu w Świebodzicach, gdy upadająca topola na tory kolejowe zablokowała onegdaj ruch pociągów na blisko dobę. Czy nie jest to najwyższa pora zająć się wycinką tych najbardziej niebezpiecznych drzew? Wielu z nich również należałoby się solidne skrócenie konarów. Licząc na zajęcie się tematem pozdrawiam Pana Burmistrza.
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowny Panie,

dziękuję za zainteresowanie. Jednocześnie informuję, że Gmina Świebodzice złożyła wniosek do Starostwa Powiatowego w Świdnicy o wydanie decyzji na wycinkę drzewa gatunku topola rosnącego przy ul. Środkowej w Świebodzicach, o którą Pan wnioskuje. Ponadto informuję, że każdy zgłaszany przypadek uschniętych bądź zagrażających życiu mieszkańców drzew jest sprawdzany.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2142:  Imię/NICK: Piotrek

Czy altobusy bezpłatne będą kursować w dniu pikniku lotniczego zy lotniska godzinie 20:00
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowny Panie Piotrze,

ostatni autobus podczas Pikniku Lotniczego odjeżdża z lotniska o godz. 19:00. Szczegółowy rozkład znajdzie Pan na stronie www.swiebodzice.pl 

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2141:  Imię/NICK: Pawel Ja.

Witam Panie Burmistrzu.
Często korzystam z naszej komunikacji miejskiej wyposażonej w cudowne zlote Mercedesy. Z tego co wiem wyposażone sa w klimatyzacje. Dlaczego nie możemy z niej korzystać?? Jechałem juz kilka razy w upalne dni i niestety nie bylo dane pasażerom skorzystać z tego luksusu.
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowny Panie Pawle,
z informacji uzyskanych od ZGK Świebodzice Sp. z o.o. dowiedziałem się, że kierowcy mają polecenie mieć włączoną klimatyzację. W celu poprawy komfortu podróżowanie bardzo proszę o wysłanie maila na adres zgk@zgk.swiebodzice.pl, z informacją którego dnia sytuacja dotyczyła oraz godziny, aby można było stwierdzić który z kierowców musi zostać zdyscyplinowany. Bardzo dziękuję za ten sygnał.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2140:  Imię/NICK: 2ZPR7

Gdzie i kiedy można zgłaszać osoby do konkursu na najładniejsze okno ogródek, balkon?
ELA
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowna Pani Elżbieto,

w tym roku odstąpiliśmy od formuły zgłaszania na kuponach najładniejszych okien, balkonów, posesji, firm ze względu na małe zainteresowanie tą formuła ze strony mieszkańców. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby wskazała Pani ukwiecone miejsce telefonicznie lub e-mailem do Wydziału Promocji. Przy okazji następnego objazdu komisja podjedzie we wskazane miejsce. 

tel. 74/ 666-95-71, weronika.tomczyk@swiebodzice.pl

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2139:  Imię/NICK: Ewa

Proszę o informację, czy w Budżecie Obywatelskim część kosztów ponoszą
mieszkańcy zgłaszający projekt ?
Gdzie szukać szczagółów ?
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowna Pani Ewo,
projekty realizowane z Budżetu Partycypacyjnego są w całości finansowane przez Gminę.

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2138:  Imię/NICK: Beata

Witam Panie Burmistrzu. Mam pytanie w jakich dniach przyjmuje Pan interesantów w ratuszu? I czy trzeba wcześniej się umawiać?
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowna Pani Beato,

Burmistrz Miasta przyjmuje interesantów w każdy wtorek miesiąca, od godz. 13.00 - do 15.30, w Ratuszu Miejskim. Mieszkańcy przyjmowani są zgodnie z ustalonym harmonogramem przyjęć (na określoną godzinę). Na wtorkowe przyjęcia może Pani się zapisać, po dokonaniu wcześniejszego, osobistego zgłoszenia w Biurze Podawczym przy ul. Żeromskiego 27 lub przy ul. Rynek 1 w godzinach pracy Urzędu, bądź telefonicznie na podane niżej numery
telefonów:

 • (74) 6669555- Biuro Podawcze ul. Żeromskiego 27,
 • (74) 6669504- Biuro Podawcze ul. Rynek 1.

Równocześnie informuję, że w dniach od 18-go lipca 2017r. do dnia 15-go sierpnia 2017r. wtorkowe przyjęcia Burmistrza Miasta zostają zawieszone  z powodu okresu urlopowego.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2137:  Imię/NICK: Katarzyna

Dlaczego w Szkole Podstawowej nr 4 rok szkolny rozpoczyna się 04 września, a nie jak wszędzie 01 września?Niektórzy specjalnie na ten dzień wzieli urlopy i nie mają możliwości zmiany coś tu jest nie tak.
Czego uczymy nasze dzieci, że jak piątek to się nie opłaca rozpoczynać, pytałam w innych szkołach jest normalnie 01.09.
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowna Pani Katarzyno,

zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 2017/2018, ogłoszonym przez MEN, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w szkołach rozpoczynają się dnia 4 września 2017 r. Termin rozpoczęcia dotyczy wszystkich szkół.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2136:  Imię/NICK: rafał

p.Burmistrzu proszę o zainteresowanie sie placem Jana Pawła II po godz 18.00 wtedy odbywa się tam istna impreza wszystki ławki zajęte przez pijanych wkoło pełno butelek wystarczy skierować patrol policji czy też straży miejskiej.Plac reprezentuje się ładnie ale towarzystwo już nie. 
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowny Panie Rafale,

w związku z Pana zgłoszeniem funkcjonariusze Straży Miejskiej w Świebodzicach wzmogą częstotliwość kontroli Placu Jana Pawła II, w celu wyciągnięcia konsekwencji prawnych w stosunku do osób spożywających alkohol w miejscu zabronionym.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2135:  Imię/NICK: Radosław

Prośba: proszę zająć się tematem stanu technicznego samochodu służbowego Straży Miejsckiej. Niestety miałem wątpliwą przyjemność jazdy za nim i kierowca raczej nie robił sobie nic z tego, że kopci się za nim jak ... i cisnął gaz dalej ile wlezie. Może i dla niego radocha była z kłębów dymu ale dla mnie nie.
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowny Panie Radosławie,

samochód służbowy Straży Miejskiej poddany został badaniom technicznym na stacji diagnostycznej, badanie nie wykazało przekroczenia norm spalania, ponadto jest to samochód z silnikiem diesla i takie sytuacje mogą się zdarzać.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2134:  Imię/NICK: Tomasz

Panie Burmistrzu czy w Świebodzicach są urządzane jakieś spotkania pana burmistrza samego czy razem z radnymi ? Pamiętam ,że dawniej takie podobne spotkania miały miejsce we Włókniarzu, czy teraz jest coś podobnego ? Czy tylko są spotkania na półmetek kadencji i przed zbliżającymi się wyborami , jak to wygląda u nas w mieście ? Myślę, że znalazłoby się kilkanaście osób zainteresowanych takimi cyklicznymi spotkaniami. Proszę o odpowiedz , ewentualnie jak podoba się panu ten pomysł takich spotkań.
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowny Panie Tomaszu,

Dziękuję za interesującą propozycję, rzeczywiście, tego typu spotkania organizowane są przeze mnie w ramach półmetka kadencji. Wówczas, wraz z Radnymi Rady Miejskiej, zapraszamy do rozmowy o problemach Miasta mieszkańców poszczególnych dzielnic. Zainteresowanie udziałem w takich spotkaniach w ubiegłym roku było spore, więc może należałoby się zastanowić nad wprowadzeniem większej częstotliwości. W najbliższym czasie przedstawię taką propozycję Radnym Rady Miejskiej, niemniej zapraszam serdecznie także do kontaktu osobistego w ramach
cotygodniowych, wtorkowych przyjęć i dyżurów radnych.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2133:  Imię/NICK: mieszkaniec

Witam. Chciałbym się dopytać kto odpowiada za toaletę znajdującą się w parku przy wejściu od ośrodka zdrowia. Bardzo często toaleta ta nie działa. Nie to jest jednak największym problemem. Pomimo, że wrzuca się pieniądze to nie można otworzyć drzwi i wejść do środka w wiadomym celu. Pieniądze po prostu przepadają. Jak dla mnie jest to jawna kradzież właściciela toalety. Jeśli toaleta jest nieczynna to urządzenie nie powinno przyjmować monet a wyrzucać je z powrotem.
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowny Panie,

dziękując za Pana zgłoszenie informuję, że problem został już zgłoszony do spółki ZGK Świebodzice, która zajmuje się utrzymaniem szaletu.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2132:  Imię/NICK: mama

witam, poproszę o wymianę nawierzchni na Orliku znajdującego się koło krytej pływalni. Dziecko po zabawie tam wygląda jakby bawiło się w składzie węgla, poza tym malutkie kamyczki są niebezpieczne dla mniejszych dzieci. Nie dość że mogą je łatwo połknąć to po kilku upadkach rany gotowe! pozdrawiam
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowna Pani

boiska ze sztuczną nawierzchnią wykonane są, w uproszczeniu, w ten sposób, że plastikową wykładzinę imitującą trawę zasypuje się gumowym granulatem, uzyskując w ten sposób miękką i odpowiednio sprężystą płytę. Na boisku, o którym Pani wspomina ta imitacja trawy jest już rzeczywiście mocno zużyta, co wynika z dziesięcioletniej prawie intensywnej eksploatacji obiektu cieszącego się dużą popularnością. Koszt jej wymiany rzędu kilkuset tysięcy złotych przekracza tegoroczne możliwości finansowe Gminy. Jesteśmy więc zmuszeni odłożyć to zadanie na przyszłość. Przy okazji uspokajam, że nawierzchnia nie zawiera żadnych kamyczków ani innych twardych czy ostrych elementów, które mogłyby powodować zranienia. Zwracam jednak uwagę, iż boisko jest obiektem sportowym, przeznaczonym do gry w piłkę nożną, a nie do zabawy dla małych dzieci, które - jak sama Pani zauważa - mogą połykać te niewielkie gumowe granulki stanowiące niezbędne wypełnienie sztucznej murawy.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2131:  Imię/NICK: Krzysztof

Mam pytanie odnośnie budynku znajdującego się w Parku Miejskim. Park Miejski stał się w jakimś sensie wizytówką miasta, bo to tu właśnie odbywa się chyba większość miejskich imprez. Jest tu ładnie, miło i przyjemnie można spędzić czasu. Niestety, ale solą w oku tego miejsca jest straszący wszystkich budynek. Z tego ci słyszałem jest to dawna siedziba magistratu, ale mogę się mylić, bo pewności stuprocentowej nie mam. Czy miasto ma w planie zrobienie porządku z tym budynkiem przez zagospodarowanie go (oczywiście po wielkim remoncie), albo całkowite wyburzenie i uprzątnięcie terenu? Jakie jest zamiar gminy ws. tego budynku?
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowny Panie Krzysztofie,

ten temat wraca już kolejny raz, ale mimo wszystko przypomnę, iż budynek jest od wielu lat własnością prywatną, a właściciel, mimo wielu zapewnień o jego wyremontowaniu, nie podejmuje działań. Zatem nie Gminę należy pytać o zamiary a właściciela. Może presja ze strony współmieszkańców miasta zmobilizuje właściciela.

 

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2130:  Imię/NICK: mieszkaniec

Witam Panie Burmistrzu.Mam pytanie czy masze miasto stara sie o dofinansowanie dla mieszkańców na zmiane ogrzewania z pieca węglowego na piec gazowy.Wyczytałem ze na Dolny Śląsk zostało przyznane 50 mln na te cele ,z tąd moje zainteresowanie.
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowny Panie,

informuję, że widzimy potrzebę udzielania mieszkańcom wsparcia finansowego w zakresie zmiany sposobu ogrzewania, jednakże w chwili obecnej z budżetu Gminy wypłacane są dotacje na budowę przyłączy do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej dla wniosków złożonych do 30.04.2017 r. Nowe zasady dofinansowania w zakresie zmiany sposobu ogrzewania mogą zatem zacząć obowiązywać dopiero w przyszłym roku budżetowym.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2129:  Imię/NICK: Barbara

Dzień dobry. Czy istnieje możliwość darmowa bądź refundowana wysterylizowania bezdomnego kota lub kotki?
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowna Pani Barbaro,

informuje, że istnieje możliwość darmowej sterylizacji bezdomnych kotów z terenu Gminy Świebodzice. W związku z powyższym należy zgłosić się do Wydziału Ochrony Środowiska pok. 3 przy ul. Żeromskiego 27 celem pobrania odpowiedniego wniosku na sterylizację/kastrację kotów.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2128:  Imię/NICK: Mieszkaniec

Panie Burmistrzu moje pytanie dotyczy udrożnienia koryta rzeki w okolicy ulicy Moniuszki. Po ostatnich ulewnych deszczach w korycie leży przewrócone drzewo. Czy słuzby odpowiedzialne za monitoring rzek ze sztabu kryzysowego nie mają w obowiązku sprawdzić jak wygląda sytuacja
po ulewnych opadach?
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowny Panie,

w dniu 5 lipca dokonano inspekcji w miejscu zdarzenia, wykonano dokumentację fotograficzną,
natomiast 6 lipca dokonano zawiadomienia właściciela rzeki (Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, Zarząd Zlewni Bystrzycy i Kaczawy z siedzibą w Legnicy) o zaistniałej sytuacji z prośbą o usunięcie zatoru. Zarząd Zlewni otrzymał również dokumentację fotograficzną.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2127:  Imię/NICK: Urszula

Dzień dobry.

Ponawiam pytanie dotyczące zajęcia się terenami nad rzeką. Świdnica takowe środki pozyskała z zarządu melioracji, czy Świebodzice nie mogą postarać się o dodatkowe środki. A może uruchomić prace społecznie użyteczne i mieć przyjemne z pożytecznym... zmniejszyć bezrobocie, zmniejszyć rozdawnictwo z pomocy społecznej poprzez kontrakty socjalne.

  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowna Pani Urszulo,

tereny położone nad rzeką Pełcznicą, czyli tzw. "działki rzeczne" są w zarządzie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, który w imieniu Skarbu Państwa ma zapewniać utrzymanie w należytym stanie technicznym koryta rzek. Gmina Świebodzice wystąpiła do RZGW we Wrocławiu o podjęcie działań zmierzających do oczyszczenia i udrożnienia rzeki Pełcznicy.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2126:  Imię/NICK: Krzysztof

Dlaczego uczniów uczących się w innych miejscowościach niż Świebodzice traktuje się lepiej niż tych, którzy uczą się na miejscu .?Czy są gorsi od pozostałych? Tytuł "Po prosu najlepsi" dotyczy chyba wszystkich stypendystów, a nie tylko tych z poza Świebodzic ? Czemu nie chwali się
Pan wszystkimi nagrodzonymi, czemu im tak uroczyście nie wręcza się nagród? Jestem rozczarowany takim przebiegiem sytuacji. Każde z tych dzieci zasługuje na szczególne traktowanie .
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowny Panie Krzysztofie,

przykro mi, że tak Pan to odbiera, ale jest to kwestia oceny. Nagrody dla uczniów wręczane są na zakończenie roku szkolnego w każdej szkole, osobiście przeze mnie lub mojego przedstawiciela. I taka forma wydaje mi się właściwa. Uczeń odbiera nagrodę w obecności innych uczniów, nauczycieli i obecnych rodziców. Jest to wychowawcze, motywujące i podkreśla osiągnięcia uczniów na forum szkoły. Nie jest możliwe wręczenie nagród dla uczniów uczęszczający do szkół poza Gminą Świebodzice. Dlatego odbywa się to w Urzędzie Miejskim. Wszystkich uczniów traktuję jednakowo i bardzo cieszę się z faktu, iż mogę ich nagrodzić. W mojej ocenie wszyscy są "po prostu najlepsi" i tego im serdecznie życzę.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2125:  Imię/NICK: Mieszkaniec

Witam, Czy I etap remontu obwodnicy Osiedla Piastowskiego został już zakończony? Chodzi o odcinek od skrzyżowania Ks. Bolka do 11 Listopada. Obecny poziom nowej nawierzchni odpowiada poziomowi studzienek kanalizacyjnych, co by mogło wskazywać na zakończenie remontu tego odcinka. Jednakże jakość wykonania nawierzchni pozostawia wiele do życzenia. Droga jest pofalowana, szczególnie w okolicy przejścia dla pieszych przy ulicy Przechodniej. Czy planowana jest wylewka kolejnej warstwy a jeśli nie to czy wykonawca wyrówna wyboje na drodze? Pozdrawiam
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowny Panie,

remont ul. Mieszka I na odcinku od ul. Księcia Bolka do ul. 11 Listopada nie został jeszcze zakończony i odebrany. Ze względu na występujące pofalowanie nawierzchni ścieralnej nie została ona odebrana przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca remontu będzie musiał sfrezować wadliwą warstwę ścieralną i jeszcze raz ja położyć.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2125:  Imię/NICK: Mama

Dlaczego w mieście nie ma nigdzie miejsca w którym można przewinąć niemowlaka ? Teraz jest ciepło rodzice wychodzą ze swoimi maleńkimi pociechami zwłaszcza do parku a w razie potrzeby muszą biec do domu bo nikt nie pomyślał o tych najmłodszych mieszkańcach ...
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowna Pani,

sugestia zamontowania przewijaka dla niemowląt jest bardzo dobra i z pewnością zostanie przeanalizowana. Ma Pani słuszność - troska o mamy i ich pociechy to priorytetowe zagadnienie. Park miejski ze względów technicznych w chwili obecnej nie stwarza jednak możliwości instalacji takiego urządzenia. Temat potencjalnej lokalizacji przewijaka zostanie szczegółowo rozważony.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2124:  Imię/NICK: Łukasz

Piszę w sprawie przejścia dla pieszych na ul. Ofiar Oświęcimskich 30, na wysokości sklepu motoryzacyjnego. Przejście jest namalowane na jezdni, jednak brakuje znaków drogowych pionowych informujących o tym miejscu. czyli nie dość, że przejście jest nieoznakowane, to również moim zdaniem jest źle umiejscowione, bo prowadzi bo parkingu przy budynku a nie chodnika. Warto by się zająć tym miejscem, bo codziennie w trakcie roku szkolnego podróżuje tu mnóstwo uczniów ze szkoły nr 4. Moja wypowiedź nie zawiera pytania, jednak chodzi tutaj o bezpieczeństwo, więc myślę że otrzymam odpowiedź, czy coś w tej sprawie da się zrobić.
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowny Panie Łukaszu,

jak Pan słusznie zauważył przejście było źle umiejscowione, więc zostało dawno zlikwidowane. Natomiast zostały ślady na jezdni po tzw. pasach, które mogły mylić mieszkańców. W związku z czym zostały zamalowane, aby jednoznacznie wynikało, że w tym miejscu przejścia dla pieszych nie ma. Dziękuję za zwrócenie uwagi.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2123:  Imię/NICK: Mieszkaniec

Witam Panie burmistrzu. Ten nowy autobus to badziewie ja i kilka innych osób przy śniadaniu na tylnych rzędach siedzeń walło się w głowę o poręcz do trzymania się. Mało miejsc siedzących. Mam nadzieję że miasto nie ma zamiaru tego modelu kupić. Pozdrawiam
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowny Panie,

autobus testowy jest tańszą wersją autobusu, który zakupiła Gmina Świebodzice, i jak Pan słusznie zauważył również gorzej wyposażoną i mniej komfortową. Chcieliśmy sami sprawdzić, czy będzie odbiegał komfortem i wyposażeniem, opinie kierowców i pasażerów są w tej kwestii jednoznaczne. Chcę, aby kolejny autobus był, co najmniej, tak samo komfortowy jak obecne.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2122:  Imię/NICK: przemko

Proszę o odpowiedź: Kiedy zostanie rozpoczęte poszerzenie dojazdu do ulicy K.Elżbiety czyli ciąg przy spółdzielni mieszkaniowej ? Prace miały rozpocząć się w czerwcu, a tu już końcówka i nikt nic nie robi. Czy wykonana zostanie również nawierzchnia w stronę czterech rzędów domków za przychodnią SALMED?
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowny Panie,

Roboty budowlane na ulicy Królowej Elżbiety wraz z utwardzeniem nawierzchni sięgacza, w stronę zespołu zabudowy szeregowej, rozpoczną się niebawem. Aktualnie trwają prace przygotowawcze do wejścia w teren.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2121:  Imię/NICK: Piotr

Panie Burmistrzu ,kiedy miasto zajmie sie drogą miedzy ul.Olszańską a ul.Ciernie ,jest to przejazd do strefy gdzie pracuje bardzo duzo ludzi musimy tam codzienie przejezdzac po tak fatalnej drodze .Jest to bezpieczna droga bo jest bardzo natężenie ruchu ale bardzo niebezpieczne zeby pokonać te straszne dziury .Wszystkim nam pracownikom tych zakładów ułatwiło by to dojazd do pracy
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowny Panie Piotrze,

Gmina od kilku lat dysponuje dokumentacją projektową na przebudowę przedmiotowej drogi i przez cały ten czas ma na względzie pilną potrzebę przystąpienia do robót. Niestety podjęcie prac utrudnia konieczność realizacji w pierwszej kolejności niezależnego, bardzo kosztownego zadania dotyczącego budowy kanału deszczowego fi 1200, na odcinku od podstrefy ekonomicznej do rzeki Pełcznicy, z przebiegiem usytuowanym centralnie w ulicy Olszańskiej. W związku z powyższym do czasu zabezpieczenia środków w budżecie Gminy na oba zadania równocześnie nie możemy zająć się wyłącznie samą drogą.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2120:  Imię/NICK: Podatnik

Czy mieszkańcy okolicznych domów i mieszkań na ulicy Krasickiego którzy ucierpieli na skutek wybuchu i katastrofy budowlanej a nie mieli ubezpieczonych mieszkań mogą liczyć na jakąś pomoc gminy lub państwa ? Obecna na miejscu Pani Premier, oraz władze miasta zapewniały, iż nikt nie zostanie bez pomocy.
Ubezpieczyciel zawalonej kamienicy wstrzymuje się z wypłatą gdyż trwa śledztwo a jak wiemy może ono potrwać kilka lat mówiąc przy tym, że suma ubezpieczenia jest tak niska, że niewiadomo czy w ogóle coś będzie wypłacane.
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowny Panie,

informuję, że wnioski w sprawach odszkodowań do ubezpieczyciela reprezentującego, odpowiedzialnego za powstałe szkody, będzie można składać po ustaleniu przyczyn katastrofy. W tym przypadku również Gmina wystąpi o likwidację szkód powstałych w budynkach zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie z zawaloną kamienicą przy ul. Krasickiego 28. Równocześnie nadmieniam, że zgodnie ze złożoną deklaracją przez Panią Premier i Burmistrza Miasta mieszkańcy zawalonej kamienicy przy ul. Krasickiego 28 otrzymali zarówno pomoc finansową i rzeczową.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2119:  Imię/NICK: mieszkaniec

Szanowny Panie Burmistrzu, czy jest możliwość aby Policja częściej kontrolowała prędkość poruszających się pojazdów na ulicy Świdnickiej? Po godzinie 19 auta (zwłaszcza obywateli narodowości romskiej ale nie tylko) oraz motocykliści z hukiem przejeżdżają górny odcinek drogi z prędkością powyżej 100 km/h. Z pewnością doświadczył Pan również takiej sytuacji. Najlepszym rozwiązaniem byłby oczywiście fotoradar, jednak wzmożone kontrole w tym miejscu z pewnością nauczą niektórych kultury i
bezpieczeństwa na drodze. 
Pozdrawiam
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowny Panie,

sprawę przekraczania dozwolonej prędkości przez kierujących pojazdami, poruszających się po ul. Świdnickiej, zgłosiłem na piśmie do Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2118:  Imię/NICK: Zosia

Witam. Chciałbym poinformować Pana że na osiedlu Piastowskim na ulicy głównej zaczynając od wjazdu od ul. Łącznej aż do basenu oraz na parkingu basenu krytego młodzi piraci drogowi urządzają sobie rajdy z zawrotną prędkością. Ja jako mieszkanka osiedla obawiam się o bezpieczeństwo naszych dzieci i nie tylko, na całym osiedlu obowiązuje ograniczenie prędkości ale mało kto je przestrzega. Piraci jeżdżą ze średnią prędkością 100km/h a na parkingu użądzają drifting czy jest Pan wstanie coś z tym zrobić? Może jakiś fotoradar lub wzmożone kontrole policji lub chociaż kocie łby bo naprawdę wieczorem strach przechodzić ulicą. Mamy wakacje i dzieci przebywają długo na dworze. Pozdrawia
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowna Pani Zofio,

Powyższa sprawa została przekazana drogą pisemną do Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy w celu zwiększenia częstotliwości kontroli na terenie Osiedla Piastowskiego.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2117:  Imię/NICK: adam

Panie burmistrzu mam pytanie odnośnie działki budowlanej.Chciałbym kupić ziemię od tzw.rolnika w okolicach osiedla piastowskiego.Na działce nie ma kanalizacji, a do najbliższej studzienki jest daleko.Czy w takim przypadku mogę mieć na takiej działce szambo ? Czy miasto się zgodzi ? Jest za daleko na ciągnięcie przeze mnie kanalizacji , mam nadzieję,że może miasto kiedyś zrobi przyłącza.Czy w takim przypadku miasto wyrazi zgodę na budowę ? Bardzo proszę o merytoryczną odpowiedz.
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowny Panie Adamie,

informuję, że przed zakupem działki należałoby udać się do Wydziału Infrastruktury Technicznej celem sprawdzenia zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego odnośnie możliwości lokalizacji szczelnego zbiornika bezodpływowego na przedmiotowym terenie. Należy jednak pamiętać, że zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 ze zm.) właściciel nieruchomości ma obowiązek przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej w momencie jej wybudowania.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2116:  Imię/NICK: mieszkaniec.

witam. niedawno na stronie Miasta pokazała się informacja o planowanej inwestycji na stadionie Victorii, to jest zadaszeniu trybun. jestem zadowolony z tej inwestycji. jednak moje pytanie brzmi czy miasto nie powinno postarać się o utrzymaniie drużyny seniorów w 4 lidze? byłaby to
swietna promocja dla miasta... po przez utrzymanie rozumię znaczące zwiększenie dotacji na klub VICTORII. tak aby klub było stać na utrzymanie drużyny w 4 lidze...
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowny Mieszkańcu,

Czy to pytanie sugeruje że miasto powinno kupić sportowcom miejsce w wyższej lidze? To w mojej ocenie zaprzeczenie idei sportu. Wierzę, że takie myślenie jest obce wszystkim zawodnikom MKS "Victoria", którym od lat kibicuję.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2115:  Imię/NICK: Wanda

Proszę mi powiedzieć gdzie można oddać przeterminowane leki .Byłam w wszystkich aptekach wszędzie mówią nie.Przecież do śmieci nie można to ci mam zrobić proszę o szybką odpowiedź. Dziękuję
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowna Pani Wando,

informuję, że specjalny pojemnik na przeterminowane leki znajduje się w Aptece "Piastowskiej" przy ul. H. Probusa 20/22, a w najbliższym czasie kolejny pojemnik pojawi się w Aptece "Przy Fontannie" ul. Aleje Lipowe 10B. Ponadto informuję, że przeterminowane leki można oddawać w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Strzegomskiej 30.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2114:  Imię/NICK: Agnieszka

Czego na basenie w Świebodzicach nie mogła okazać karty dużej rodziny skoro działa na terenie całej Polski. Pani powiedziała mi ze nie jestem z gminy a wszędzie jest napisane ze dotyczy całego kraju.
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowna Pani Agnieszko,

O honorowaniu kart dużej rodziny decydują poszczególni usługodawcy lub gestorzy. W przypadku Wodnego Centrum Rekreacji w Świebodzicach Zarząd OSiR Świebodzice Sp. z o. o. zdecydował, że ulgi będą stosowane wyłącznie dla posiadaczy tych kart z terenu Gminy Świebodzice, gdyż rozszerzenie tego przywileju na wszystkich przekracza możliwości finansowe spółki.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2113:  Imię/NICK: Andrzej

Panie Burmistrzu Czy jest szansa, żeby zakończyć temat hazardu w naszym mieście raz na
zawsze? Mam 17 letniego syna który jest osobą uzależnioną od tzw. owocówek i traci wszystkie pieniądze które posiada, walczymy razem z żoną jak możemy aby wyciągnąć syna z uzależnienia. Niestety na nic też rozmowa z właścicielami punktów na osiedlu piastowskim, bo tam nasz syn
traci pieniądze. Pomijając fakt, że jako osoba niepełnoletnia nie powinien być dopuszczony do gry, stwierdzam, że takie punkty są nielegalne, a proceder od 1 kwietnia jest surowo karany. W naszym
mieście Policja jest bierna, składaliśmy z żoną doniesienia, jednakże poza wizytą Policja nic nie zrobiła z delegalizacją punktów. My już naprawdę nie wiemy, jak sobie z tym radzić. Proszę o pomoc i chociaż wymuszenie na organach ścigania faktyczne ściganie.
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowny Panie Andrzeju,

Nielegalne punkty gier hazardowych są sukcesywnie likwidowane przez Policję oraz funkcjonariuszy Służby Celnej. Zawiadomienie w powyższej sprawie na piśmie zostało złożone w Urzędzie Celnym w Wałbrzychu.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2112:  Imię/NICK: Mieszkaniec

Witam Panie burmistrzu. Proszę o szybką interwencję w sprawie wykoszenia krzaków w okolicach kładki przy szkole integracyjnej na Cierniach. Znów zagraża to potraceniem przez samochód jadący od strony szkoły. Pozdrawiam.
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowny Panie,

uprzejmie informuję,że krzewy zostaną przycięte przez ZGK Świebodzice sp. z o. o. w najbliższym czasie.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2111:  Imię/NICK: swiebodziczanka

Witam. Znam obydwie świebodzickie ustawy o przydzielaniu stypendiów, promujące przede wszystkim sportowców. Stąd moje pytanie, kiedy zniknie ta dyskryminacja?
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowna Pani,

informuję, że Gmina Świebodzice mając na uwadze osiągnięcia młodych mieszkańców podjęła uchwałę Nr XX/113/07 w sprawie zasad udzielania stypendium uczniom. W uchwale określone są zasady udzielania stypendiów za wybitne osiągnięcia uczniów szkół podstawowych, gimnazjów zamieszkałych na terenie Gminy Świebodzice. Zgodnie z cyt. uchwałą stypendium może być przyznane uczniom w trzech kategoriach: za wysokie wyniki w nauce, osiągnięcia artystyczne i osiągnięcia sportowe. Natomiast druga uchwała Nr XLVI/275/2013 w sprawie ustanowienia stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz tryb ich przyznawania i pozbawiania określa zasady i tryb przyznawania nagród sportowych dla osób czynnie uprawiających sport. Nagrody, stypendia i wyróżnienia mają na celu wspieranie osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2110:  Imię/NICK: Tadeusz

Kolejne z niewygodnych pytań. Co z progiem, przy wyjeździe z "Biedronki" (Osiedle Piastowskie), który powstał po remoncie ulicy w tych okolicach? Czy mieszkańcy doczekają się kiedyś normalnego wyjazdu, czy nadal mają uszkadzać samochody?
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowny Panie Tadeuszu,

Z przyczyn technicznych nie ma możliwości obniżenia krawężnika bardziej niż to zrobiono. Niewielki uskok jest niezbędny z uwagi na odprowadzenie do kanalizacji deszczowej wód opadowych z drogi gminnej. W przypadku jego braku, wody opadowe z drogi wpływałyby również na teren Biedronki, który opada w kierunku budynku.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2109:  Imię/NICK: Mieszkaniec

Witam Panie burmistrzu. Proszę o szybką interwencję w sprawie wykoszenia krzaków w okolicach kładki przy szkole integracyjnej na Cierniach. Znów zagraża to potraceniem przez samochód jadący od strony szkoły. Pozdrawiam.
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowny Panie,

poleciłem sprawdzenie miejsca oraz podjęcie ewentualnych prac. Dziękuję za zgłoszenie.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2108:  Imię/NICK: działkowicz

w związku z brakiem odpowiedzi na pytanie o zasypanie dziur na drodze do działek na os.piastowskim {za elektrociepłownią } pytam ponownie co w tej sprawie może pan zrobić-oczekuję nawet odpowiedzi --to nie miasta--nic nie mogę itp -
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowny Panie,

sprawa została mi zgłoszona przez Prezesa ogródków działkowych. Prace są ujęte do wykonania przez ZGK Świebodzice sp. z o. o. Sądzę, że w czerwcu droga powinna zostać wykonana.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2107:  Imię/NICK: Michał

Witam, kiedy rozpocznie się remont placu dworcowego? Podczas deszczu trudno przejść przez błota i kałuże.
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowny Panie Michale,

Rozpoczęcie robót związanych z przebudową Placu Dworcowego zaplanowane jest na III kwartał bieżącego roku, a ich zakończenie na koniec maja 2018 roku.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2106:  Imię/NICK: anna

Witam,
mam pewną propozycję, aby miasto stało się bardziej przyjazne mamom. Może można by organizować co jakiś czas taki pchli targ ciuszków i zabawek po dzieciach? Wyznaczyć jakieś miejsce, salę, może na sali na dworcu PKP, gdzie mogły by spotkać się mamy z ciuszkami i zabawkami po swoich dzieciach, posprzedawać, kupić, powymieniać się, myślę, że wiele mam by skorzystało z takiej okazji, szczególnie, że w innych miastach takie spotkania się odbywają.
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowna Pani Anno,

w Świebodzicach regularnie, tj. w każdą pierwszą sobotę miesiąca, organizowana jest Giełda Staroci i Różności, podczas której na Rynku stoiska wystawiają osoby oferujące zarówno antyki, jak i odzież czy zabawki. Uważam, że jest to bardzo dobra sposobność, by mamy posiadające rzeczy po swoich pociechach mogły wystawić je właśnie na giełdzie, która cieszy się rosnącym zainteresowaniem.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2105:  Imię/NICK: Mieszkaniec

Szanowny Panie Burmistrzu , właśnie kończą się dni Świebodzic i to chyba odpowiednia okazja na refleksję i pytanie... Koncerty na terenie OSiR-u odbywają się do późnych godzin nocnych. Pomijając repertuar , który nie każdemu może odpowiadać , są bowiem gusta i guściki , w mieście ,
wieczorem i w nocy jest po prostu bardzo głośno. Nie jestem już młody(choć do seniorów miasta nie należę) ale mi to zwyczajnie przeszkadza. Mieszkam w dość dużej odległości od OSiR-u , w rejonie ul. Kamiennogórskiej i naprawdę trudno zasnąć... Pomyślmy o mieszkańcach z
Jeleniogórskiej , Wiejskiej , Ofiar Oświęcimskich... O ludziach starszych , być może chorych... Ja wiem , że to raptem dwa wieczory , raz do roku ..A co z ciszą nocną? Nie kwestionuję zasadności takich imprez , poddaję jedynie pod rozwagę sposób i godziny organizacji. A może na nocne imprezy wykorzystać lotnisko oddalone znacznie od zabudowy mieszkalnej? Czy można liczyć na przemyślenie problemu z Pana strony? z wyrazami szacunku .! .... niewyspany :)
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowny Panie,

dziękuję za przekazaną opinię i zawarte w niej sugestie. Wszyscy mamy świadomość, że zorganizowanie w mieście imprezy plenerowej wiąże się z koniecznością uwzględnienia różnych racji i znalezienia kompromisowych rozwiązań. Dotychczasowe doświadczenia wskazują, że czas, miejsce i forma organizacji tego typu imprez w Świebodzicach nie stwarzały poważniejszych problemów i nie były powodem skarg. Rozumiem jednak Pana stanowisko i obiecuję, że przy planowaniu kolejnego podobnego wydarzenia będzie ono wzięte pod uwagę.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2104:  Imię/NICK: Magdalena

Szanowny Panie Burmistrzu, czy jest możliwe aby policja częściej kontrolowała prędkość poruszających się pojazdów w Świebodzicach? W godzinach wieczornych nagminne jest ze w okolicy rynku młodzi kierowcy urządzają sobie szybkie przejażdżki na "pełnym gazie", natomiast w ciągu dnia przejście ul. Jeleniogórska jest bardzo niebezpieczne, szczególnie w okolicy Śnieżki pędzące samochody są codziennością.
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowna Pani Magdaleno,

Powyższe zgłoszenie zostało przekazane na piśmie do Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy z prośbą o wzmożenie kontroli drogowych we wskazanych przez Panią miejscach.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2103:  Imię/NICK: Mieszkaniec

Witam. Czy jest szansa ze pojawi się w końcu w planach remont ulicy siennej ? Znajduje się tutaj ośrodek zdrowia, biurowiec oraz myjnia samochodowa. Nawierzchnia jest w stanie fatalnym nie wspominając o chodnikach które już nie istnieją. Oraz mam również drugie pytanie czy jest szansa zmobilizować straż miejska lub policję aby zwiększyły swe patrole oraz kontrole na tej ulicy ponieważ wielu kierowców jeździ tutaj pod prąd powodując spore zagrożenie. Zrobi Pan coś z tym ?
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowna Pani/Szanowny Panie,

Funkcjonariusze Straży Miejskiej nie posiadają uprawnień do zatrzymywania pojazdów w ruchu, w związku z powyższym w przypadku zauważenia przez Panią/Pana kierujących naruszających przepisy ruchu drogowego, proszę o powiadomienie dyżurnego w Komisariacie Policji w Świebodzicach.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2102:  Imię/NICK: Kierowca

Panie Burmistrzu, Mam pytanie odnośnie postoju TAXI na ul.Puszkina. Z tego co zauważyłem korzysta z niego tylko jedno auto osobowe, nie ma żadnej "bagażówki". Czy w sytuacji, w której brakuje miejsc postojowych w ścisłym centrum miasta, potrzebny jest aż tak długi pas wydzielony dla taksówek, skoro parkuje tu tylko jedna? Czy nie można tego Pana taksówkarza przekierować na pobliski postój przy Pl. Jana Pawła II lub w ostateczności wyznaczyć mu w tym miejscu tzw.kopertę?
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowny Panie,

Zmiana długości postoju taksówek wymaga również zmiany projektu organizacji ruchu drogowego. W najbliższym czasie będą dokonywane zmiany projektu organizacji ruchu w powyższym rejonie.

Wówczas ewentualna zmiana długości obowiązywania postoju taksówek na ul. Puszkina zostanie poddana analizie.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2101:  Imię/NICK: Anna

Dzień dobry, piszę już do Pana kolejny raz w tej samej sprawie. Mianowicie obiecał Pan zakupienie i postawienie nowych konterenrów na sortowanie odpadów na Cierniach na początku 2016. Mamy czerwiec 2017 i nowych kontenerów nadal brak. Z tego co obserwuje mało kto przez to sortuje śmieci. Do kontenerów mamy ok 0,5km. Część mieszkańców wywozi do ZGH a część nie sortuje wcale bo im się śmieci nosić taki kawał nie chce. Panie Burmistrzu kiedy dotrzyma Pan danego mieszkańcom słowa?? Dodatkowo irytująca jest sytuacja, kiedy podjeżdza się do ZGK i trzeba z wielkimi workami przeciskać się pomiędzy zaparkowanymi samochodami, bo wlaścicielowi peugota najlepiej parkuje się pod kontenerami tarasując tym samym do nich dostęp. To chyba nie jest odpowiednie miejsce? Czy należy następnym razem zadzownić na straż miejską czy zostawić worki na środku placu, aby w końcu ktoś zareagował ??
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowna Pani Anno,

Sukcesywnie ustawiane są nowe pojemniki do segregacji również w dzielnicy Ciernie (ostatnie ustawiono przy moście na potoku Lubiechowska Woda w ciągu ul. Ciernie). Proszę skierować pisemny wniosek z podaniem lokalizacji oraz miejsca ustawienia pojemników, o których Pani pisze.

Proszę pamiętać również, żeby był zapewniony swobodny dostęp do pojemników dla pojazdu odbierającego odpady. Odnośnie parkującego samochodu przy PSZOK w ZGK Świebodzice sp. z o. o. sprawa została zgłoszona do Spółki, dziękuję za słuszną uwagę.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2100:  Imię/NICK: biegacz

Witam, Szanowny Panie Burmistrzu
20 maja Cała Polska biegała, biegały również i Świebodzice. To bardzo miłe, że w naszym mieście jest tylu aktywnych biegaczy, których można spotkać o każdej porze dnia oraz w nocy na ulicach. Wielu z nich chciałoby potrenować na bieżni znajdującej się na Osirze przy ulicy rekreacyjnej. Jednakże w obawie przed skręceniem nogi, na fatalnej kondycji nawierzchni bieżni(nierówności, doły, muldy, itd.), które w wielu miejscach pokryte są szkłem z rozbitych butelek tego nie robi. Wiem, że tartan to pobożne
życzenie i z racji na odbywające się tam imprezy, nie jest realny. Dlatego korzystając ze sposobności chciałem zadać pytanie czy istnieje jakakolwiek inna szansa na poprawę nawierzchni bieżni ?
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowny Panie,

nawierzchnia bieżni lekkoatletycznej na stadionie przy ul. Rekreacyjnej 1 wykonana została w latach 70 ubiegłego stulecia zgodnie ze standardem stosowanym wówczas przy budowie tej klasy obiektów. Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że jej stan nie jest na dzisiaj satysfakcjonujący. Nie można jednak zgodzić się z opisem przedstawionym przez Pana, bo cały obiekt jest na bieżąco konserwowany w takim zakresie, by możliwe było jego bezpieczne użytkowanie. Z bieżni systematycznie korzystają uczniowie świebodzickich szkół, corocznie jest ona również wykorzystywana przy organizacji
Międzyszkolnych Igrzysk Młodzieży Szkolnej i Małych Miejskich Igrzysk Sportowych. Zapewniam Pana, że na przestrzeni ostatnich lat stan bieżni nie był powodem żadnego wypadku. Istotny jest drugi z poruszonych przez Pana problemów, a mianowicie utrzymanie na obiekcie czystości i porządku. Od wielu lat stadion przy ul. Rekreacyjnej 1 jest obiektem otwartym i nieodpłatnie ogólnodostępnym po to, by każdy mógł z niego skorzystać w dowolnym czasie. Niestety rodzi to problemy wynikające z kultury użytkowania infrastruktury sportowej w naszym mieście. Ciągle zdarzają się mieszkańcy, wykorzystujący tę infrastrukturę do "spotkań towarzyskich przy piwie" lub do wyprowadzania swych psów. Stąd wynikają spotykane tam niekiedy pozostawione butelki, puszki czy śmieci albo psie odchody. Obsługa stadionu sprząta go codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach porannych, ale nie jest możliwe ani racjonalne, by utrzymywać tam całodobowo ekipę sprzątającą po użytkownikach korzystających, m.in. z bieżni w celach niezgodnych z jej przeznaczeniem. Dlatego od nas samych zależy jaki będzie stan porządku i czystości w obszarze ogólnodostępnej infrastruktury sportowej czy rekreacyjnej. Jest ona w naszym mieście ciągle rozbudowywana i modernizowana w miarę posiadanych środków. O kolejności i zakresie realizowanych zadań decydują właśnie względy finansowe oraz zapotrzebowanie społeczne.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2099:  Imię/NICK: Tomek

Witam.Czy posiada Pan informacje od kiedy będzie czynne kąpielisko przy ul.Rekreacyjnej w sezonie 2017?
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowny Panie Tomaszu,

Tradycyjnie inauguracja sezonu na kąpielisku letnim przy ul. Rekreacyjnej zaplanowana jest na dzień zakończenia roku szkolnego, tj. 23 czerwca. Warunkiem realizacji planu jest oczywiście odpowiednia pogoda.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2098:  Imię/NICK: Mieszkaniec

Witam. Czy jest szansa ze pojawi się w końcu w planach remont ulicy siennej ? Znajduje się tutaj ośrodek zdrowia, biurowiec oraz myjnia samochodowa. Nawierzchnia jest w stanie fatalnym nie wspominając o chodnikach które już nie istnieją. Oraz mam również drugie pytanie czy
jest szansa zmobilizować straż miejska lub policję aby zwiększyły swe patrole oraz kontrole na tej ulicy ponieważ wielu kierowców jeździ tutaj pod prąd powodując spore zagrożenie.
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowny Mieszkańcu,

Remont ulicy Siennej przeprowadzany będzie etapami. W roku bieżącym zaplanowaliśmy budowę nowego oświetlenia drogowego. Na kolejne lata przewidziane jest uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej (budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej ) oraz położenie nowej nawierzchni jezdni i chodnika wraz z wymianą podbudowy.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2097:  Imię/NICK: Lolo

Witam Panie Burmistrzu! Jak wygląda na dzień dzisiejszy stan realizacji budowy nawierzchni-oświetlenia ulicy Bocznej? Gdzie można zobaczyć projekt budowy?pozdrawiam
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowny Panie,

obecnie aktualizowana jest dokumentacja projektowo-kosztorysowa polegająca na zmianie zaprojektowanych sodowych opraw oświetlenia drogowego na oprawy ledowe oraz uaktualnienia przedmiaru i kosztorysu inwestorskiego, uwzględniające poprzednio wykonane roboty budowlane oraz zmianę cen. W lipcu bieżącego roku zamierzamy przeprowadzić procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy zadania, rozpocząć realizację przedsięwzięcia i zakończyć budowę do połowy listopada. Z projektem budowlanym można zapoznać się w Wydziale Infrastruktury Technicznej tutejszego Urzędu, na parterze budynku Ratusza, pokój nr 5.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2096:  Imię/NICK: Świebodziczanin

Witam,
po raz kolejny zadaje pytanie odnośnie remontu ogrodzenia miejskiego targowiska - czy miasto ma w planach remont ogrodzenia (szczególnie murku) przy targowisku? Czy według Pana mur przy mniejszym budynku Szkoły nr 3 wygląda estetycznie?
Pozdrawiam
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowny Panie,

informuję, że remont ogrodzenia jest planowany, ale nadal omawiany z konserwatorem zabytków, ponieważ obiekt widnieje w jego ewidencji i przez to koszt naprawy jest dużo większy. Termin realizacji przesuwany jest także przez pojawiające się remonty, które ze względów bezpieczeństwa muszą być wykonane w pierwszej kolejności.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2095:  Imię/NICK: Mieszkaniec

Witam Panie burmistrzu.
Dotyczy odpowiedzi na pytanie nr 2093. A azbest na budynkach zarządzanych przez adm? Też będzie usuwany?
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowna Panie

informuję, że w 2017 roku Miejski Zarząd Nieruchomości wytypował 9 adresów budynków z których zostanie zdjęte pokrycie dachowe z płyt azbestowych.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2094:  Imię/NICK: Anna

Witam Czy dałoby rade zaprosić do nas na przyszły rok z okazji Dnia Dziecka lub Dni Świebodzic "PANA KORKA" prowadzi on bardzo fajne eksperymenty związane z fizyką. http://pankorek.pl/ 
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowna Pani Anno,

Wspomniany przez Panią „Pan Korek” prowadził już w świebodzickich placówkach oświatowych warsztaty dla dzieci. Nawiązaliśmy ponownie kontakt z firmą i rozważamy możliwość zorganizowania zajęć, być może właśnie w plenerze.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2093:  Imię/NICK: Mieszkaniec

Witam Panie burmistrzu. Kiedy będzie wreszcie usuwany azbest w Świebodzicach? I dlaczego tylko gmina Kłodzko dostało dotacje? Pozdrawiam
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowna Panie,

informuję, że Gmina Świebodzice otrzymała dofinansowanie na usuwanie wyrobów zawierających azbest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. U właścicieli nieruchomości, którzy złożyli deklaracje przystąpienia do programu usuwania azbestu na rok 2017, zostanie on zdjęty zgodnie z planem, tj. w ciągu bieżącego roku.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2092:  Imię/NICK: Mieszkaniec

Witam Panie burmistrzu.
Dlaczego na stacji kolejowej została zamknięta kasa biletowa pkp? Pozdrawiam
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowny Panie,

To pytanie do władz PKP, które nie mają w zwyczaju konsultować swoich decyzji.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2091:  Imię/NICK: tomasz

Panie burmistrzu mam pytanie odnośnie święta czekolady.Czy organizatorem jest miasto czyli pan burmistrz , czy Śnieżka ? Bo jeżeli pan to mam takie pytanie dlaczego podczas takiego festynu gdzie jest bardzo dużo dzieci zdarza się ,że dorośli np. w kolejce stoją i palą papierosy ? Z tego co wiem to w miejscach publicznych palić nie wolno , więc czy miasto nie mogłoby zrobić odpowiednich tabliczek z zakazem.Do tego strażnicy miejscy mogliby zwrócić takim palącym uwagę i postraszyć mandatem.Jaki to przykład dla młodych , dzieci i czy nie szkoda ich zdrowia.
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowny Panie Tomaszu,

Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych nie zabrania się palenia tytoniu w parku miejskim. Ponadto informuję, że zakazy określone w ustawie są opisane w art. 5 ust. 1 cytowanego wyżej aktu prawnego.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2090:  Imię/NICK: Marcin

Szanowny Panie Burmistrzu, Proszę o informację, czy przy okazji prowadzonych prac związanych z remontem ulicy Piasta Tauron planuje wymianę słupów oświetleniowych wraz z oprawami? Proszę ponadto o podjęcie interwencji w związku z panującymi ciemnościami wzdłuż ulicy Piasta (chodnik) na wys. budynków 22-28 oraz 30-34.
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowny Panie Marcinie,

Remont ul. 3 Maja, Dąbrówki i Piasta nie ma w swoim zakresie przebudowy oświetlenia drogowego. Przebudowa ta realizowana jest w ramach odrębnych przedsięwzięć związanych z zakresem rzeczowym umowy zawartej z Tauron Dystrybucja S.A. na usługi związane eksploatacją i utrzymaniem sieci oświetlenia drogowego w Gminie. W ubiegłym roku wykonano przebudowę oświetlenia na ul. 3 Maja i odcinkach ul. Piasta i Mieszka I, od ul. Przechodniej do parkingu przy budynku ul. Chrobrego 1, w tym odcinki objęte remontem. Dalsza modernizacja oświetlenia w rejonie Osiedla Piastowskiego będzie realizowana przez Gminę w ramach własnych przedsięwzięć inwestycyjnych (w tym roku ul. Królowej Elżbiety) lub nowej umowy z Tauron Dystrybucja S.A. Oświetlenie wzdłuż ciągu pieszo-jezdnego przy budynkach Piasta 22-28, 30-34 jest własnością Spółdzielni Mieszkaniowej w Świebodzicach i tam należy zgłaszać awarie oświetlenia. Przedmiotowa awaria została zgłoszona administracji Osiedla Piastowskiego.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2089:  Imię/NICK: jarek

Panie Burmistrzu czy w obecnej kadencji rady miejskiej jest sytuacja ,że jakiś radny zasiada w radzie pomimo odwołania przez wojewodę dolnośląskiego ? Czy jest taka sytuacja ,że radny zarabia na tzw. majątku gminy i w związku z tym powinnien ustąpić ze stanowiska radnego , łącznie z oddaniem nienależnie pobranych diet.
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowny Panie Jarku,

Nie ma takiej sytuacji, o której Pan wspomina w pierwszej części pytania. Nie jest mi znana także żadna okoliczność, jaką Pan opisuje w drugiej części swojej wiadomości.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2088:  Imię/NICK: Mirek

Jest mieszkańcem ulicy Dąbrówki 30.Chciałem się zapytać Pana burmistrza gdzie my mieszkańcy tego budynku mamy parkować samochody jeżeli:
1. dużą część parkingu zajmują śmietniki, kontenery PCK itp. na szerokości ok. 10m. Czy tych śmietników nie można bardziej skupić, żeby nie zabierać miejsca, za nimi jest przecież całe pole. 2. Parkowanie w pobliżu samych śmietników stanowi zagrożenie dla auta, ponieważ fruwają one po całej ulicy przy byle wietrze - więc musi być strefa buforowa. Niech Pan sam sobie odpowie na pytanie jak blisko tych śmietników postawiłby Pan swój samochód wiedząc, że każdy wiatr może je wywrócić i uszkodzić Panu auto.
3. dużą część parkingu zajmuje sprzedawca samochodów, które zwozi je tutaj lawetą
4. zamiast utwardzonego parkingu parkingu parkujemy na kamieniach, których z każdym rokiem ubywa i powstają coraz większe dziury zatrzymujące wodę.
5. Nam zostaje kilka miejsc na wielkim WYSOKIM krawężniku. Jest Pan kierowcą więc chyba nie muszę Panu mówić co oznacza wjeżdżanie i zjeżdżanie samochodem z takich krawężników. Specjalnie chodząc osiedlem poobserowwałem jak to wygląda na innych ulicach. I stwierdzam, że nie ma drugiego takiego miejsca, gdzie mieszakańcy mieliby podobne problemy z parkowaniem. Owszem, zdarzają się mniejsze parkingi, ale nie ma koło samochodów kulawych i latających śmietników, a już na pewno nie ma kamieni, krawężników i w porze deszczowej wielkiego błota. Proszę o podjęcie działań, które znacznie powiększą przestrzeń do parkowania, jak również znacząco podniosą jego stadnard.
  
ODPOWIEDŹ
 

Szanowny Panie Mirosławie,

W sprawie ograniczonej ilości miejsc parkingowych w sąsiedztwie budynku nr 30 przy ul. Dąbrówki proszę zwrócić się do Spółdzielni Mieszkaniowej w Świebodzicach, która realizowała zespół zabudowy wielorodzinnej w tym rejonie miasta i była zobligowana przepisami prawa zapewnić normatywną ilość miejsc parkingowych dla swoich klientów - mieszkańców budynku. Niezależnie od przepisów ogólnych, obowiązujący dla tego terenu miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (Uchwała XLIII/337/05 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 28 czerwca 2005 roku) dla nowo projektowanej zabudowy mieszkaniowej narzucał zabezpieczenie przynajmniej jednego miejsca postojowego w formie parkingu lub garażu na jedno nowo-budowane mieszkanie.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2087:  Imię/NICK: Renata

Witam Szanowny Panie Burmistrzu, proszę o odpowiedź na kilkakrotnie już zadawane przeze mnie pytanie, kiedy rozpocznie się realizacja punktu 7 zadań do wykonania z Budżetu partycypacyjnego na 2015 rok, tj. budowa placów zabaw dla dzieci i młodzieży w obrębie ścisłego śródmieścia?
Rozumiem, że remont chodników i innej infrastruktury jest bardzo istotnym zadaniem gminy, ale proszę nie zapominać o najmłodszych obywatelach, którzy nie mogą spędzać wolnego czasu na placu zabaw niedaleko domu, konieczna jest "wyprawa" np. do parku miejskiego, lub na osiedle Piastów. Chcemy odciągać dzieci od komputerów i telewizorów, jakie alternatywy mają dzieci i młodzież w centrum miasta, nie na jego obrzeżach? Proszę o rzeczową i merytoryczną odpowiedź. Czas płynie, a nic jeżeli chodzi o realizację ww. elementu Budżetu z 2015 roku (!) nie zmieniło
się. Zaczynam nabierać przekonania, że zachęcanie do udziału w takiej inicjatywie ma jedynie wydźwięk propagandowy i nie ma sensu w naszym mieście.
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowna Pani Renato,

plac zabaw w rejonie ścisłego Śródmieścia przewidziany jest do realizacji przy ul. Krasickiego, w ramach zadania pn. "Rewitalizacja ulicy Krasickiego wraz z otoczeniem". Wyłonienie wykonawcy robót zaplanowane jest na czerwiec bieżącego roku, a zakończenie prac na zadaniu - III kwartał 2019 r. Dołożymy starań, aby plac zabaw, jako jeden z elementów zagospodarowania rewitalizowanego obszaru, powstał w pierwszych etapach realizacji całego zadania.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2086:  Imię/NICK: Zbyszek

Panie Burmistrzu a remont ulicy Krasickiego to znowu tylko obiecywanki,od paru lat pan to obiecuje. Czy ta ulica jest przeznaczona na straty ,tak to wygląda.pozdrawiam
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowny Panie Zbigniewie,

odpowiedź w przedmiotowej sprawie była już wielokrotnie udzielana. Ulica Krasickiego będzie rewitalizowana. Gmina dysponuje dokumentacją projektową i pozwoleniem na budowę, a na realizację zadania mamy zabezpieczone środki w budżecie Gminy oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej. Z różnych przyczyn ogłoszenie przetargu na wyłonienie wykonawcy robót ustalone jest na czerwiec bieżącego roku, a ich wykonanie prowadzone będzie etapami (dany etap stanowi zamkniętą całość robót na określonym obszarze ujętym w dokumentacji projektowej).

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2085:  Imię/NICK: Tomasz

Panie burmistrzu, co z rondem na ul Strzegomskiej czynie można załatać nierówności? Te ubytki w asfalcie już są znaczny okres czasu.
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowny Panie Tomaszu,

z informacji jaką posiadam od zarządcy drogi, tj. DSDiK we Wrocławiu, wiem, że jeszcze w tym tygodniu nierówności na rondzie zostaną tymczasowo zabezpieczane, a w czerwcu bieżącego roku nawierzchnia zostanie wykonana na nowo.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2084:  Imię/NICK: Małgorzata

Witam, Jestem mieszkanką ulicy Królowej Elżbiety. Ruch na drodze jest coraz większy, coraz trudniej jest wydostać się samochodem do miasta przez ulicę Mieszka I, ponieważ parkujące tam auta zwężają jezdnię. Nie ma innej drogi wyjazdowej. Kiedy zatem planuje Pan utworzyć inne połączenie z miastem np. poprzez połączenie z ulicą Dąbrówki? Pozdrawiam
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowna Pani Małgorzato,

sytuacja komunikacyjna, jaką mamy na ulicy Mieszka I nie jest przypadkiem odosobnionym w stosunku do tego typu osiedli w innych miastach. Układ komunikacyjny osiedli nie jest przystosowany do ilości samochodów będących w posiadaniu mieszkańców jak i gości. Gmina małymi krokami przymierza się do budowy obwodnicy osiedla, jednak na tę chwilę priorytetowym zadaniem do uruchomienia jest przebudowa ul. Królowej Elżbiety, na której prace rozpoczną się już w czerwcu bieżącego roku.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2083:  Imię/NICK: Jarek

Z uwagi na brak odpowiedzi od blisko dwóch miesięcy pozwole sobie zadać pytanie kolejny raz, może się uda. Panie Burmistrzu, zdaję sobie sprawę, że takich miejsc jest wiele, ale w tej chwili chodzi mi o ul. Kolejową pomiędzy ul. Świdnicką a Wolności. Parkujące tam po obu stronach pojazdy utrudniają ruch a nawet zagrażają jego bezpieczeństwu. Może podejmie Pan kroki, aby zakaz zatrzymywania wprowadzić na całej długości tego odcinka ulicy a jeżeli nie to spowoduje egzekwowanie istniejącego zakazu na jego części przez służby do tego powołane, ponieważ nie jest on przestrzegany przez kierujących a nawet przejeżdżające czy przechodzące patrole nie reagują na wykroczenia.
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowny Panie Jarku,

W chwili obecnej na ul. Kolejowej (łącznik pomiędzy ul. Wolności a Świdnicką) po jednej stronie jezdni zlokalizowany jest znak B-36, czyli "zakaz zatrzymywania się" i obowiązuje on do pewnej części ulicy. Mając na uwadze powyższe, możliwość egzekwowania przez strażników miejskich obowiązującego oznakowania jest możliwe w granicach obwiązującego znaku B-36 "zakaz zatrzymywania się".

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2082:  Imię/NICK: Lidia

Szanowny Panie Burmistrzu, mieszkam w sąsiedztwie budynku komunalnego, którego mieszkaniec spala w piecu węglowym śmieci. Z jego komina codziennie wydobywa się żółty dym, którego zapach uniemożliwia normalne funkcjonowanie. Komin znajduje się na przeciwko moich okien w odległości ok.10 m. Dym ten zanieczyszcza park, w który bawią się dzieci, odpoczywają mieszkańcy naszego miasta. Sprawa była zgłaszana straży miejskiej, jednak sąsiad nie wpuszcza funkcjonariuszy do domu. Proszę podpowiedzieć, co można zrobić, żeby ten problem rozwiązać?
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowna Pani Lidio,

Prawo nie przewiduje innej możliwości, jak tylko fizyczne sprawdzenie rodzaju spalanych odpadów. Obowiązujący art. 191 ustawy o odpadach sankcjonuje osobę która dopuszcza się spalania odpadów. Zatem mając na uwadze powyższe, jedynie możliwość stwierdzenia rodzaju spalanych odpadów pozwala na ukaranie osoby dokonującej ich spalania.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2081:  Imię/NICK: Mieszkaniec

Witam Panie burmistrzu. Kto finansował remonty dachów remonty dachów na kościołach Piotra i Pawła i Mikołaja? Pozdrawiam
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowny Panie,

pytanie o to, kto sfinansował remonty dachów w wymienionych przez Pana kościołach bez określenia, o jakie remonty dokładnie chodzi, czyli bez wskazania, kiedy się odbyły, jest zbyt ogólne, bym mógł udzielić na nie precyzyjnej odpowiedzi. Poza tym, parafie i związki wyznaniowe to autonomiczne od samorządu organizacje i to bezpośrednio tam najlepiej zasięgać informacji na temat ich funkcjonowania.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2080:  Imię/NICK: Zenek

Panie Burmistrzu! Kiedy mieszkańcy Parku Miejskiego 5, 5a i 9 mający wspólne podwórko będą mogli segregować śmieci i na ich terenie postawione zostaną odpowiednie pojemniki do segregacji? Do dnia dzisiejszego takich pojemników nie ma, a mieszkańcy wymienionych posesji nie segregują odpadów lub wynoszą posegregowane śmieci do odpowiednich kontenerów znajdujących się na sąsiadujących podwórkach i muszą tłumaczyć się dlaczego "swoje śmieci" wrzucają do cudzych śmietników.
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowny Panie Zenonie,

informuję, że na terenie naszego miasta obowiązuje system segregacji odpadów polegający na "donoszeniu" odpadów selektywnych do gniazd ustawionych w miejscach ogólnodostępnych. Ilość gniazd zwiększa się sukcesywnie, nie ma jednak fizycznej możliwości ustawienia zestawu pojemników na odpady selektywne na każdym podwórku. Pojemniki, do których możecie Państwo wrzucać odpady selektywne znajdują się za Państwa nieruchomością przy ul. Park Miejski 2a - 4. Jednocześnie informuję, że gniazda nie są przypisane do konkretnych nieruchomości, a mieszkańcy mogą wrzucać odpady segregowane do pojemników zlokalizowanych na terenie całego miasta.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2079:  Imię/NICK: mieszkaniec

Witam. Panie Burmistrzu czy miasto( miejskie służby komunalne) mogły by zamontowac jakąś poręcz przy wejściu na cmentarz od strony szpitala? jest tam kilka schodków i poręcz przy nich przydała by sie osobom starszym, a wydaje mi się że koszt takiej poręczy nie był by zbyt wielki...
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowny Panie,

powiadomiłem służby miejskie o tej inicjatywie. Jeżeli okaże się, że we wskazanym przez Pana miejscu istnieje techniczna możliwość zamontowania barierki, na pewno ona się tam znajdzie.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2078:  Imię/NICK: Paweł

Dzień dobry Panie Burmistrzu mieszkam przy ulicy Piłsudskiego 25 i od tygodnia zgłaszany jest problem z kanałem znajdującym się w piwnicy który wylewa sprawa była już zgłaszana do A.D.M oraz Prefektu .Więc moje pytanie brzmi kto powinien się zająć tą wodą która stoi w piwnicy ,a dotychczasowe działania służb
nie przyniosły rezultatu .Proszę o odpowiedź
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowny Panie Pawle,

Służby techniczne Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Świebodzicach już w dniu 12 maja b.r. udrożniły kanalizację sanitarną, to jest w tym samym dniu, w którym otrzymaliśmy informację o braku odpływu ścieków z budynku.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2077:  Imię/NICK: kris

Witam.Czy jest możliwość że plac zabaw na ulicy Zamkowej również zostanie ogrodzony?Dziękuje
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowna Pani/ Szanowny Panie,

Informuję, że plac zabaw przy ul. Zamkowej zostanie ogrodzony ogrodzeniem systemowym
o wysokości 1 metra z dwiema furtkami.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2076:  Imię/NICK: Anonimowy

Dzień Dobry Panie Burmistrzu czy jest może przewidziana w niedalekiej przyszłości jakaś inwestycja związana z siłownią na osirze lub może są plany otwarcia nowej siłowni.
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowny Panie,

Zdajemy sobie sprawę, że siłownia w Hali Widowiskowo-Sportowej na Osiedlu Piastowskim osiągnęła górną granicę swoich możliwości. Nie ma jednak prostego i taniego sposobu jej rozbudowy. Dlatego w najbliższym czasie nie jesteśmy w stanie rozpocząć żadnych inwestycji na szerszą skalę związanych z tym obiektem. Najpilniejszym zadaniem inwestycyjnym dotyczącym infrastruktury sportowej w mieście jest obecnie modernizacja Wodnego Centrum Rekreacji oraz kapitalny remont, a właściwie całkowita przebudowa kręgielni i tam muszą zostać skierowane środki finansowe, jakimi dysponuje Gmina na ten cel. Siłownia musi więc nieco poczekać na swoją kolej. Gmina nie planuje też otwarcia nowej siłowni.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2075:  Imię/NICK: Ania

Czy można by było zgłosić naszą gminę do konkursu: "Podwórko Talentów NIVEA" może się tym razem uda wygrać i dzieci będą się gdzie bawić. Dziękuje i pozdrawiam.
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowna Pani Anno,

na podstawie analizy dotychczasowych doświadczeń Świebodzic z tego typu plebiscytami w latach ubiegłych, Gmina nie zgłosi swojego udziału w przywołanym przez Panią konkursie.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2074:  Imię/NICK: Zbyszek

Witam Panie Burmistrzu,czy gmina Swiebodzice ma w planach dofinansowanie
wymiany zródla ciepła z pieca centralnego ogrzewania na wgiel a
ogrzwaniem pieca na gaz
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowny Panie Zbigniewie,

informuję, że sprawa dofinansowania inwestycji polegających na zmianie sposobu ogrzewania została wyjaśniona w odpowiedzi na pytanie nr 2060.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2073:  Imię/NICK: Zofia

Panie Burmistrzu Kiedy w Świebodzicach sadzimy drzewa.
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowna Pani Zofio,

odpowiadając na pytanie informuję, że Gmina Świebodzice została zakwalifikowana do dofinansowania na rewitalizację i rozbudowę terenów zielonych. Przedmiotowe zadanie swoim zakresem obejmuje również nowe nasadzenia w mieście.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2072:  Imię/NICK: Anna

Szanowny Panie Burmistrzu, sprawuje pan nadzór nad świebodzickimi szkołami. Mam więc w związku z tym pytanie. Dlaczego w Szkole Podstawowej nr 2 w trakcie zajęć lekcyjnych odbywają się rekolekcje wielkopostne? Szkoła jest miejscem, gdzie dzieci powinny się uczyć, a miejscem rekolekcji jest kościół. Nie jest to pierwszy raz, kiedy w szkole odbywają się rekolekcje. To nie
jest szkoła katolicka. Chcę, żeby moje dziecko uczyło się, a nie traciło 3 godziny lekcyjne na dodatkowe zajęcia z religii. W planie lekcji są już 2 religie w tygodniu i na tych zajęciach można prowadzić rekolekcje.
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowna Pani Anno,

Od wielu lat uczniowie uczęszczający na naukę religii uzyskują trzy kolejne dni wolne od zajęć szkolnych po to, by mogli w nich uczestniczyć, jeśli religia lub wyznanie, do którego należą, nakłada na swoich członków tego rodzaju obowiązek. Umożliwienie odbycia rekolekcji wielkopostnych jest obowiązkiem każdej publicznej szkoły, wynikającym z §10 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w szkołach publicznych (Dz. U. z 1992 r. nr 36 poz. 155). Dyrektorzy szkół publicznych muszą więc zapewnić uczniom uczęszczającym na religię 3 kolejne dni wolne od zajęć szkolnych, aby zagwarantować im możliwość odbycia rekolekcji wielkopostnych. Szczegółowe zasady organizacji rekolekcji są przedmiotem ustaleń pomiędzy szkołą a organizującymi rekolekcje. Program rekolekcji dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Świebodzicach ogranicza się tylko do jednej godziny zajęć w ciągu dnia, szkoła - w porozumieniu z organizującymi rekolekcje - ustaliła, że uczniowie uzyskują w tych dniach tylko częściowe zwolnienie z zajęć szkolnych. W pozostałym czasie uczniowie uczestniczą w zajęciach, zgodnie z ustalonym na te dni planem zajęć szkolnych, Rekolekcje w Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Świebodzicach odbyły się zatem w oparciu o obowiązujące przepisy.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2071:  Imię/NICK: Bożena

Co z nauczycielami z wygaszanego gimnazjum?Czy wszyscy znajdą pracę w
innych szkołach?
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowna Pani Bożeno,

proces wygaszania Gimnazjum nr 1 trwać będzie dwa lata szkolne tj. 2017/2018 i 2018/2019. W tym okresie nauczyciele będą pracować w Gimnazjum nr 1 (część na pełne etaty, część będzie uzupełniała etaty w innych szkołach). Planując politykę kadrową w gminie na lata 2017- 2019 ustalono, że pierwszeństwo w zatrudnieni będą mieli pracownicy Gimnazjum nr 1. Jednak liczba zatrudnionych jest powiązana z liczbą dzieci. Gdy zauważalny jest spadek liczby uczniów zmniejsza się również, ale znacznie wolniej, liczba zatrudnionych nauczycieli. Wobec powyższego należy mieć na uwadze podnoszenie swoich kompetencji poprzez dokształcanie się i zdobywanie dodatkowych kwalifikacji. Na podstawie posiadanych danych mam nadzieję, że wszyscy zainteresowani pracownicy szkoły znajdą zatrudnienie w świebodzickich placówkach.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2070:  Imię/NICK: Rodzic

Szanowny Panie Burmistrzu, czy w związku z ogłoszonym strajkiem przez nauczycieli Gimnazjum Nr. 1, dotyczącym tego że nie będą prowadzić zajęć edukacyjno-wychowawczych do czego są zatrudnieni, otrzymają wynagrodzenie za dzień dzisiejszy ???? Zapewne moje pytanie zostanie pominięte i nie opublikowane dlatego też skieruję je do innych osób odpowiedzialnych za funkcjonowanie placówek oświatowych. Pozdrawiam serdecznie
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowni Państwo,

Informuję, że zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 295 z późn. zm.) pracownicy, którzy przystąpili do strajku nie otrzymali wynagrodzenia za dzień strajku. "Art. 23. 1. Udział pracownika w strajku zorganizowanym zgodnie z przepisami ustawy nie stanowi naruszenia obowiązków pracowniczych.

2. W okresie strajku zorganizowanego zgodnie z przepisami ustawy pracownik zachowuje prawo do świadczeń z ubezpieczenia społecznego oraz uprawnień ze stosunku pracy, z wyjątkiem prawa do wynagrodzenia. Okres przerwy w wykonywaniu pracy wlicza się do okresu zatrudnienia w zakładzie pracy."

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2069:  Imię/NICK: Seba

Witam, Ruszyła rekrutacja do przedszkol, mam 5,5 letnią córkę, która powinna pójść od Września do "zerówki". Chcę aby córka poszła do przedszkola publicznego, czy miejsc jest wystarczająco? Co jeśli się nie dostanie? Z tego co wiem przygotowanie przedszkolne dla 6latków jest obowiązkowe. Pozdrawiam
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowny Panie Sebastianie,

W roku szkolnym 2017/2018 obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego mają dzieci w wieku 6 lat tj. urodzone w roku 2011. Jak Pan zauważył rozpoczęła się rekrutacja i należy dopełnić czynności związanych ze złożeniem wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola. Jeżeli dziecko w wieku 6 lat nie zostanie przyjęte do danej placówki, Burmistrz Miasta wskaże placówkę, która dysponuje wolnymi miejscami.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2068:  Imię/NICK: Kacper

Witam,
Panie Burmistrzu - proszę przypomnieć sobie pytanie 2036... Dlaczego znowu nie dotrzymuje Pan WŁASNYCH SŁÓW? Sytuację zaistniałą można raz uznać za pomyłkę, ale teraz to już po prostu KŁAMSTWO. Moje pytanie: na co komu taki budżet gdzie prawie po roku od terminu zgłoszania wniosków nikt nawet nie przedstawi ich listy...? KPINA i WSTYD Mamy czekać nadal? do lipca czy do sierpnia?
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowny Panie Kacprze,

doskonale pamiętam treść przywołanego przez Pana pytania nr 2036 oraz udzielonej przeze mnie odpowiedzi, w której informowałem, że publikacja wykazu inwestycji w ramach budżetu obywatelskiego na 2017 r. uzależniona jest od przedłużającego się procesu wycen zgłoszonych projektów, który trwał do końca marca. Z racji, iż 1 kwietnia przypadł na sobotę, naturalnym jest, że stosowny wykaz powinien ukazać się w pierwszy dzień roboczy, co też się stało, a tabela została opublikowana pod adresem: http://swiebodzice.pl/strony_2/do_druku/aktualnosci/2017/04/001.htm

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2067:  Imię/NICK: anna

Witam, kiedy zacznie się remont placu przy PKP?
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowna Pani Anno,

biorąc pod uwagę terminy związane z procedurą przetargową, wykonawca wyłoniony w drodze przetargu do robót we wskazanym przez Panią terenie winien przystąpić z początkiem czerwca.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2066:  Imię/NICK: Katarzyna

Panie Burmistrzu! Na ulicy Strzegomskiej ( wejście od strony parku miejskiego, za terenem
byłej Toyoty) zagrodzono publiczne przejście. Z tego co wiem, mieszkania w budynkach przy tej ulicy należą do Moderatora. Oni to zadecydowali, że teren ma być ogrodzony i zamknięty. Wywieszono tam tabliczkę: TEREN PRYWATNY. ZAKAZ WSTĘPU. Kilkanaście metrów dalej jest wejście na tę ulicę- niestety, po schodach. Tam również jest tabliczka- TEREN PRYWATNY. ZAKAZ WSTĘPU. Jak można się dostać do znajomych, rodziny, którzy tam mieszkają? Co z kobietami, które mają dzieci w wózkach? Osobami o kulach, starszymi, czy nawet- co z osobami, które zwyczajnie- chciałyby korzystać z PUBLICZNEGO przejścia? Uważam, że zagradzanie, zamykanie publicznego przejścia to samowolka mieszkańców Strzegomskiej. Proszę o interwencję.
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowna Pani Katarzyno,

informuję, że przedmiotowy teren nie jest własnością Gminy Świebodzie, a Skarbu Państwa i pozostaje w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A. Dojście i dojazd między innymi do budynku nr 20A-B przy ul. Strzegomskiej, który również stanowił własność PKP, odbywa się od ul. Towarowej, i dalej poprzez wydzielone działki będące również własnością PKP. Jednocześnie Gmina od wielu lat czyni starania o nieodpłatne przejęcie od Skarbu Państwa wspomnianej przez Panią części terenu z przeznaczeniem pod drogę publiczna spajającą nieruchomość zabudowaną domem mieszkalnym przy ul. Strzegomskiej 20A-B z ul. Park Miejski w Świebodzicach.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2065:  Imię/NICK: mieszkańcy

Kiedy prace drogowe przy ulicy Długiej na Pełcznicy dobiegną końca? Bardzo to utrudnia życie mieszkańcom z pojazdami. Oraz czy jest możliwość negocjacji zmiany rozkładu jazdy komunikacji miejskiej w niedzielę z Pełcznicy na Ciernie chociaż o 5 minut wcześniej (obecnie 10.20), ponieważ parafianie Kościoła pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła spóźniają się na Mszę o 10.30. Dziękujemy.
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowni Państwo,

prace na ul. Długiej powinny zakończyć się w przyszłym tygodniu, a ich przeciąganie podyktowane jest przedłużającym się remontem u wytwórcy mas bitumicznych. W temacie zmiany rozkładu jazdy zachęcam do osobistego kontaktu w dziale technicznym ZGK Świebodzice sp. z o. o.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2064:  Imię/NICK: Karolina

Dzień dobry,
chciałam przekazać wyrazy uznania dla anonimowych dla mnie osób, które przed chwilą udzieliły pomocy mężczyźnie, który stracił przytomoność. Na ulicy Strzegomskiej/Źeromskiego (przy wąskim przejściu dla pieszych obok warzywniaka) leżał mężczyzna, obca kobieta go reanimowała, inna dzwoniła po pogotowie. Zatrzymał się jadący buz z "Mrówki", którego kierowca szybciutko zastąpił kobietę przy wykonywaniu masażu serca. Przewrócono mężczyznę na bok, kierowca busa podłożył mu pod głowę swój polar i oczekiwano przyjazdu karetki. Wszystko odbyło się spokojnie i sprawnie. Obserwowałam scenę z okna razem z córką, która przy okazji dostała doskonałą lekcję empatii i prawidłowego zachowania w takich sytuacjach. Przekazuję za Państwa pośrednictwem szczere wyrazy szacunku dla Pani, któa podjęła się reanimacji, dla Pani, która dzwoniła po pogotowie oraz dla kierowcy busa. Choć były przypadkowymi osobami zachowały wspaniale.
Jestem szczerze poruszona. Oby takich ludzi było jak najwięcej! Serdecznie pozdrawiam, Karolina Ceven
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowna Pani Karolino,

choć Pani wiadomość nie jest pytaniem, jej opublikowanie tu jest ważne ze względu na przekaz jaki niesie. Być może jej lektura spowoduje, iż w przyszłości ktoś zareaguje w sposób, jakiego wymagać będzie sytuacja.
Cieszę się, że znajdują się osoby, dla których ludzkie życie jest wartością nadrzędną i nie wahają się podjąć działania, gdy jest ono zagrożone. Nie okazują obojętności, nie kalkulują, tylko w obliczu realnej krzywdy po prostu działają. Tym większą dumę odczuwam z faktu, iż wspomnianą przez Panią kobietą, która rozpoczęła masaż serca, jest pracownica Urzędu Miejskiego, która zauważywszy leżącego na chodniku mężczyznę pospieszyła z pomocą, bo właśnie tego wymagała sytuacja. I właśnie jej postawę - oraz towarzyszących osób, można nazwać współczesnym bohaterstwem.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2063:  Imię/NICK: Małgorzata

Na pytanie moje (nr 2051) dotyczące remontu ulicy Królowej Elżbiety otrzymałam odpowiedź, że "Drogę, będącą przedmiotem Pani zapytania, Gmina planuje przebudować do końca bieżącego roku.". Proszę jednak o uszczegółowienie tej informacji - kiedy dokładnie inwestycja się
rozpocznie? Tą ulicą nie można przejechać - jest tam tyle dziur, że każdego dnia zastanawiam się, kiedy powiększą się na tyle, że przejazd będzie już niemożliwy? Proszę bardzo pojechać tam i zobaczyć jak to wygląda. Ruch jest tam bardzo duży - powstają nowe budynki mieszkalne i
oprócz mieszkańców, osób korzystających z usług przychodni, spółdzielni, przedszkoli i żłobka jeździ tamtędy sprzęt budowlany i wielkie auta dostawcze.
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowna Pani Małgorzato,

Przetarg na wyłonienie wykonawcy robót planujemy ogłosić 28 marca b.r., a przystąpienie do robót ma nastąpić pod koniec maja.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2062:  Imię/NICK: Monika

Szanowny Panie Burmistrzu chcialabym Pana zapytac czy: slyszal Pan o reformie w MIEJSKIM KLUBIE SPORTOWYM Victorii Świebodzice? Czy Urzad Miejski przyłożył ręke do wprowadzenia opłaty 50 zł miesiecznie za treningi dla najmłodszych żeby zniwelować wielkość długów, które posiada Klub? Czy jest to samowolka ze strony Zarządu Klubu? bardzo prosze o odpowiedz
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowna Pani Moniko,

Klub Sportowy "Victoria" jest stowarzyszeniem, w którym decyzje podejmuje Zarząd. Burmistrz za zgodą Rady Miejskiej udziela jedynie klubowi dotacji. Co do sposobu podejmowania decyzji w sprawach funkcjonowania MKS proszę o kontakt z członkami Zarządu.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2061:  Imię/NICK: Danusia

Panie Burmistrzu ,mam zamiar zmienić ogrzewanie na gazowe czy mogę liczyć na dofinansowanie z UE lub z budżetu miasta ?
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowna Pani Danuto,

informuję, że Gmina Świebodzice nie dofinansowuje inwestycji polegających na zmianie sposobu ogrzewania. Jednakże może się Pan zwrócić do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Oddział w Wałbrzychu, który udziela pomocy finansowej dla w/w inwestycji w formie linii kredytowej na częściową spłatę kapitału.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2060:  Imię/NICK: mieszkaniec

Proszę o informację czy Gmina dofinansowuje wymianę pieca węglowego na gazowy, tak jak w gminach sąsiadujących?
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowny Panie,

Gmina widzi potrzebę udzielania mieszkańcom wsparcia finansowego w zakresie zmiany sposobu ogrzewania, jednakże w chwili obecnej prowadzony jest nabór wniosków o udzielenie dotacji na dofinansowanie zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, polegających na budowie przyłączy do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej. W przypadku wprowadzenia dofinansowania inwestycji polegających na zmianie czynnika grzewczego, o możliwości złożenia wniosku poinformujemy mieszkańców poprzez stronę internetową www.swiebodzice.pl oraz Gazetę Świebodzicką.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2059:  Imię/NICK: świebodziczanin

w odpowiedzi na pytanie 2058 napisał pan że miasto zamierza odnowic 12 obiektów po otrzymaniu dofinansowania na tereny zielone. czy mógłby Pan albo administrator strony udostępnić listę tych obiektów...
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowny Panie,

Na stronie www.swiebodzice.pl, w dziale Fundusze Unijne i Krajowe znajdzie Pan informację o tym projekcie dot. terenów zielonych z POIŚ.
http://www.swiebodzice.pl/strony_2/fuik_pois_tz.htm 

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2058:  Imię/NICK: Witold


Jakie gmina ma plany co do terenu, na którym było słynne sadzenie drzewek. Można prosić o podanie terminu i jakichś szczegółów.
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowny Panie Witoldzie,

informuję, że Gmina Świebodzice zamierza po podpisaniu umowy o dofinansowanie na odnowienie terenów zieleni uporządkować dwanaście obiektów na terenie naszej Gminy m.in. teren zieleni przy ul. Dąbrówki na, którym planowane jest utworzenie zieleni o charakterze parkowym, który podzielono na kilka stref tematycznych m. in. ogród deszczowy, strefę wypoczynku, plac zabaw i plac rekreacyjny. Wstępny termin rozpoczęcia prac na przedmiotowym obiekcie oszacowano na I kwartał 2018 roku.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2057:  Imię/NICK: mama

Już poraz trzeci pisze w sprawie rekrutacji do żłobków i zero odzewu. kiedy w końcu będą zapisy.już zaraz połowa marca z czego wynika te opóźnienia. Czy Pan panie burmistrzu tu zagląda?
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowana Pani,

Informuję, że terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2017/2018 do żłobków, publicznych przedszkoli i klas I publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Świebodzice, zostaną podane do publicznej wiadomości do 15 kwietnia 2017 r. Wobec powyższego proszę o cierpliwość.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2056:  Imię/NICK: Jan 59

Panie Burmistrzu dlaczego wchodząc na harmonogram dyżuru radnych nie ma nazwiska radnego i kiedy i w jakie dni przyjmuje ? Czy jest to błąd ? Ponieważ stara wersja zawierała powyższe informacje ?
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowny Panie Janie,

Harmonogram dyżurów Radnych jest dostępny na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce Rada Miejska.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2055:  Imię/NICK: świebodziczanin

Dzień Dobry

Panie Burmistrzu
Zwracam się do Pana z prośba o przeanalizowanie wypadkowości przy wyjeździe ze Świebodzic w stronę Wałbrzycha i Świdnicy - skrzyżowanie przy stacji paliw Orlen - nadmieniam że nie dalej jak dzisiaj był również wypadek w godzinach porannych. Do wypadków dochodzi tutaj bardzo często - może warto by było zwrócić uwagę na rozwijającą prędkość kierowców na tym odcinku - być może
zwiększyć ograniczenie znakiem drogowym ? A z całą pewnością przydałby się dodatkowy pas drogowy włączający do ruchu pojazdy kierujące się w stronę Wałbrzycha - jest na to miejsce i z pewnością było by już trochę bezpieczniej. Proszę o poddanie rozwadze tego istotnego problemu.

  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowny Panie,

wniosek, w opisanej przez Pana sprawie, zostanie przekazany do zarządcy drogi nr 35 tj. Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad we Wrocławiu.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2054:  Imię/NICK: agnieszka

Czy na terenie miasta można hodować gołębie
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowna Pani Agnieszko,

prawo jednoznacznie nie zabrania hodowli gołębi na terenach miejskich, jednakże właściciel gołębnika ma obowiązek dbać o to, aby hodowla ptaków nie była uciążliwa dla osób mieszkających w okolicy. W regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Świebodzice wskazano ulice, na których zabrania się utrzymywania zwierząt gospodarskich.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2053:  Imię/NICK: Mieszkanka

Dzień dobry,
Panie Burmistrzu mam pytanie dlaczego na stronach internetowych miasta oraz Osiru nie pojawiał się żadna informacja odnośnie turnieju piłkarskiego, który odbył się 25.02 na Hali Osir. Turniej był pod patronatem Burmistrza Miasta. Nie zależy Panu aby mieszkańcy dowiedzieli się również, że w mieście odbywają się takie wydarzenia?? wydaje mi się, że jest to formą promocji i wspierania młody i zdolnych dzieci. A z tego co zaobserwowałam promowane są tylko wielkie imprezy, które często organizowane są na "pokaz".
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowna Pani,

Informacja o "Turnieju piłkarskim pod patronatem Burmistrza Miasta Świebodzice", który odbył się w sobotę 25 lutego 2017 r. zamieszczona została na oficjalnej stronie OSiR Świebodzice sp. z o. o. bezpośrednio po jego zakończeniu wraz z materiałem fotograficznym i jest tam dostępna. Zapraszam na stronę: www.osir.swiebodzice.pl. Informuję jednocześnie, że była to impreza zamknięta, zorganizowana z inicjatywy Szkółki Piłkarskiej Duo Soccer dla drużyn dziecięcych z lokalnych klubów sportowych. Korzystając z okazji informuję, że wydarzenie o podobnym charakterze będzie miało miejsce w najbliższą sobotę tj. 4 marca 2017 r. w hali widowiskowo-sportowej. Odbędzie się wówczas "Turniej Ośrodków Kuratorskich" organizowany we współpracy ze Stowarzyszeniem Bona Fide.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2052:  Imię/NICK: Bożena

Czy to prawda, że obecne Gimnazjum nr 1 przy ul. Piłsudskiego zostanie przeznaczone na archiwum Urzędu Miasta?
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowna Pani Bożeno,

Nie, to nie jest prawda. Budynek Gimnazjum nr 1 jest i pozostanie budynkiem przeznaczonym na cele oświatowe. Natomiast w przylegających do niego pomieszczeniach, obecnie pustych, po modernizacji znajdzie się archiwum Gminy Świebodzice.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2051:  Imię/NICK: Małgorzata

Kiedy remontu doczeka się ulica Królowej Elżbiety? Ta część miasta w ostatnich latach mocno się rozrasta - powstaje kolejne osiedle z zabudową szeregową, mieszkańcy miasta dojeżdżają tędy także do przychodni, żłobka, przedszkoli, spółdzielni mieszkaniowej. Ruch jest bardzo duży, a droga wąska i po zimie wygląda jak "ser szwajcarski". Dziury tak wielkie, że grozi to uszkodzeniem auta. Proszę o dokładną informację, kiedy rozpocznie się modernizacja tej ulicy i czy do jej czasu załatane zostaną chociaż dziury?
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowna Pani Małgorzato,

Drogę, będącą przedmiotem Pani zapytania, Gmina planuje przebudować do końca bieżącego roku.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2050:  Imię/NICK: Marek

Szanowny Panie Burmistrzu Ostatnio w Rynku o "mały włos" nie padłem na twarz, potykając się o
wystającą płytę chodnikową. Nie wiem czy to wina zimy, czy niestarannego wykończenia chodników. W wielu miejscach, kostka granitowa między płytami jest zapadnięta; w wielu miejscach płyty niebezpiecznie wystają ponad poziom chodnika a w jeszcze innych miejscach, po prostu się "kiwają" co nie jest sytuacją bezpieczną. To cud, że po ślizgawicach, które ostatnio wystąpiły, nie doszło do jakiegoś wypadku. Mam nadzieję, iż z nastaniem odpowiednich warunków, chodniki zostaną poprawione, w ramach gwarancji.
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowny Panie Marku,

Deformacje płyt chodnikowych i kostki brukowej są efektem wpływu warunków zimowych. Sprawa naprawy chodników zostanie ustalona z Zarządcą dróg - ZGK Świebodzice sp. z o. o., z uwagi na fakt, że okres gwarancji na te elementy już minął.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2049:  Imię/NICK: Krzysztof

Witam, czy Pan Burmistrz widział stan niedawno wyremontowanej, później poprawianej jezdni ul. Sienkiewicza (od ul. Młynarskiej do Rynku) jeżeli nie to proszę się przejść i zobaczyć bo szkoda słów.
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowny Panie Krzysztofie,

Sprawa deformacji nawierzchni ulicy Sienkiewicza została zgłoszona wykonawcy robót w ramach wydłużonej gwarancji na ten niedawno naprawiany element. Niezależnie zostanie zlecone opracowanie opinii technicznej w celu ustalenia przyczyn powstawania tych deformacji. Po ustaleniu powyższych kwestii nawierzchnia ulicy Sienkiewicza zostanie poddana ponownej naprawie.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2048:  Imię/NICK: mama

Witam.w jaki sposób budynek przy Żeromskiego -urząd miejski został dostosowany dla osób niepelnosprawnych i matek z małymi dziećmi w wozeczkach. Nie widzę żadnego podjazdy od strony ulicy,a wewnątrz nie widziałam . Remont był przecież kompleksowy.przyjazny urząd to nie jest dla tej grupy mieszkańców.Proszę o odpowiedź.
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowna Pani,

Budynek Urzędu Miejskiego przy ul. Żeromskiego 27 posiada drugie wejście od strony ul. Krasickiego, przy którym zainstalowano platformę dla osób niepełnosprawnych. Platforma ta może być również wykorzystywana przez osoby z małymi dziećmi w wózkach. Są to jedyne zaakceptowane przez konserwatora zabytków ułatwienia, bowiem obiekt jest objęty ochroną
konserwatorską.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2047:  Imię/NICK: Aga

Dzień dobry.Proszę o informacje czy w mieście podjęte będą działania zw związku z ustawą antysmogową? Dotacje na wymianę ogrzewania w domach-mieszkaniach Czy nas ten problem nie dotyczy?
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowna Pani Agnieszko,

informuję, że w chwili obecnej Gmina udziela dotacji na zadania inwestycyjne z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, polegające na budowie przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej. W przypadku wprowadzenia dofinansowania inwestycji polegających na zmianie czynnika grzewczego, o możliwości złożenia wniosku poinformujemy mieszkańców poprzez stronę internetową www.swiebodzice.pl oraz Gazetę Świebodzicką.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2046:  Imię/NICK: Mieszkaniec

Dzień Dobry! Chciałbym się dowiedzieć czy jest już ustalona relacja 2 linii autobusowej w Świebodzicach?
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowny Panie,

są pewne założenia, natomiast dokładny przebieg zostanie ustalony po konsultacjach z mieszkańcami Świebodzic.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2045:  Imię/NICK: Ola

Witam, Kiedy zostaną posprzątane chodniki i ulice z piachu pozostałego po zimie? Wygląda to niechlujnie, a nie wspomnę o tym, co się wnosi do domu, wózek cały z piachu, a pies musi mieć myte łapy po każdym spacerze. Jest to uciążliwe.
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowna Pani Aleksandro,

piach będzie usuwany systematycznie w miarę możliwości. Obecnie zamiatanie mechaniczne jest utrudnione ponieważ sprzęt jest przebudowany do prowadzenia akcji "zima", która (mimo chwilowo korzystnych warunków pogodowych) trwa.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2044:  Imię/NICK: adrian

Szanowny Panie Burmistrzu . Czy prawdą jest to ,że na prywatnej posesji można wycinać drzewa iglaste bez zezwolenia.
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowny Panie Adrianie,

informuję, że od 1 stycznia 2017 r. zezwolenie nie jest wymagane w przypadku drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Oba warunki muszą być spełnione jednocześnie.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2043:  Imię/NICK: Halina

Pozdrawiam!!!
Panie Burmistrz piszę już któryś raz z rzędu i nie mam odpowiedzi, więc pisze jeszcze raz.
Panie Burmistrzu co z przepisami w sprawie psów wyprowadzanych bez smyczy, jakie są przepisy, bo strach chodzić po osiedlu!!!!! 
Bardzo proszę odpowiedz. Z Poważaniem mieszkanka Świebodzic
  
ODPOWIEDŹ
 
W odpowiedzi na pani pytanie ponownie informuję, że zgodnie z Kodeksem Wykroczeń "Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze grzywny albo karze nagany."

Zwykłymi środkami ostrożności są takie, które są powszechnie przyjęte, np. trzymanie na uwięzi złego psa lub prowadzenie psa w kagańcu. Nakazane środki ostrożności to takie, które wynikają z obowiązujących przepisów, w przypadku Gminy jest to Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Świebodzice z dnia 28.06. 2016r. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i środków ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do użytku publicznego.
Postępowanie ze zwierzętami w taki sposób, aby ich pobyt na terenie przeznaczonym do wspólnego użytku nie był uciążliwy ani nie zagrażał przebywającym tam osobom. W przypadku stwierdzenia takiego zagrożenia proszę o niezwłoczne powiadomienie Straży Miejskiej, tel.606637542 lub Komisariatu Policji, tel.997.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2042:  Imię/NICK: witold

Mam do wywiezienia niewielką ilość gruzu po remoncie łazienki. Ponieważ najem kontenera jest ekonomicznie nieuzasadniony dowiedziałem się, że mogę ten gruz przywieźć do siedziby ZOK i bezpłatnie zostawić. Wszystko pięknie, tylko mogę to zrobić do godziny 15.00 w dni powszednie (w sobotę zamknięte). Jak mam to zrobić skoro pracuję do 16.00 poza Świebodzicami?
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowny Panie Witoldzie,
ZGK Świebodzice Sp. z o.o. informuje, że Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnej przyjmuje również odpady dostarczane w soboty od godz.10:00 do 12:00.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2041:  Imię/NICK: Agnieszka

Witam,
Czy Gmina posiada na sprzedaz działki budowlane z przeznaczeniem na budowę garazu przy ulicy Strzeleckiej,Patronackiej bądź Wałbrzyskiej. Czy ewentualnie jest plan budowy garaży na ww. Ulicach z możliwością zakupu?
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowna Pani Agnieszko,

obecnie Gmina nie posiada przygotowanych terenów pod budowę garaży przy ulicach, które Pani wymieniła. W przypadku, gdy takie tereny będą wyznaczone do sprzedaży, to sprzedaż nastąpi w trybie przetargu, który zostanie obligatoryjnie podany do publicznej wiadomości poprzez opublikowanie informacji w prasie lokalnej - Gazecie Świebodzickiej oraz na stronie internetowej tut. urzędu www.bip.swiebodzice.pl 

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2040:  Imię/NICK: jola

Witam !
Czy miasto posiada jakieś działki pod budowę domu na sprzedaż? Pozdrawiam
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowna Pani Jolanto,

informuję, że Gmina nie posiada już uzbrojonych terenów w podstawowe urządzenia techniczne, jak instalacja sanitarna, deszczowa i wodociągowa, stąd tez w najbliższych dwóch latach nie będzie prowadzona sprzedaż tego rodzaju gruntów. Niemniej jednak Gmina dostosowała właścicielom prywatnych gruntów, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, oni posiadają bogatą ofertę sprzedaży działek budowlanych na terenie naszego miasta.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2039:  Imię/NICK: Kacper

Szanowny Panie Burmistrzu,

mam pytanie dotyczące komunikacji miejskiej. Dlaczego autobusy miejskie mają swoje przystanki pod sklepami Tesco i Intermarche, a nie ma przystanku przy Dworcu PKP. Wiele osób (również starsze i niepełnosprawne) z naszego miasta dojeżdża pociągami do pracy, na uczelnie, nie ukrywam, że ja również często dojeżdżam pociągami i byłoby wygodniej wsiąść do autobusu z walizką i dojechać np. na Pełcznicę niż robić sobie pieszą wycieczkę przez całe miasto lub płacić za taksówkę. Niestety porą wieczorną, spacerowanie po naszym mieście nie należy do przyjemnych i bezpiecznych.

  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowny Panie Kacprze,

przystanki przy sklepach Tesco i Intermarche powstały na wniosek mieszkańców, przy udziale właścicieli sklepów i były one zbieżne z istniejącą trasą autobusów. Natomiast przystanek przy dworcu kolejowym jest poza istniejącą
linią autobusową, więc na dojazd i powrót z dworca potrzeba kilku minut, których w obecnej linii nie ma. W związku z czym w Świebodzicach powstanie druga linia autobusowa, która będzie obsługiwała między innymi dworzec kolejowy.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2038:  Imię/NICK: Halina

Szanowny Panie Burmistrzu!
Jak to jest z psami na osiedlu czy można wyprowadzać psy bez smyczy i kagańca chodzi mi o duże psy,(agresywne) Gdzie zgłaszać zaistniały fakt (ataku takiego psa na człowieka lub innego psa). Przecież nie może być tak że ktoś boi się wyjść z klatki z psem (sam również) bo nie wiadomo czy , po osiedlu nie idzie nieodpowiedzialny właściciel z takim właśnie psem.
Bardzo proszę o odpowiedż!!
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowna Pani Halino,

właściciele psów zobowiązani są do wyprowadzania ich na smyczy. Brak realizowania tego obowiązku należy zgłaszać bezpośrednio do Straży Miejskiej w Świebodzicach, tel. 606 637 542.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2037:  Imię/NICK: Jan 59

Panie Burmistrzu w związku z dużym zainteresowaniem mieszkańców Świebodzic , a także okolicznych miejscowości budowaniem się w naszym mieście , mam pytanie czy gmina przewiduje działki budowlane pod budownictwo jednorodzinne ? Jeżeli tak to w jakim terminie i w jakiej dzielnicy Świebodzic ? Jestem przekonany , że na tego typu inwestycji miasto sporo by zyskało zarówno na sprzedaży działek , jak i na nowo przybyłych mieszkańców , którzy by w Świebodzicach płaciły podatki.
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowny Panie Janie,

informuję, że uzbrojone w urządzenia techniczne 20 działek przy. ul. Fieldorfa i Andersa w Świebodzicach zostały już sprzedane. Obecnie Gmina nie posiada oferty sprzedaży działek uzbrojonych. Ze względu na brak środków finansowych niezbędnych na uzbrojenie nowych terenów budowlanych nie widzę możliwości, aby w najbliższych latach Gmina mogła sprzedawać działki budowlane. Jednocześnie informuję, że liczne oferty sprzedaży działek pod budownictwo mieszkaniowe posiadają prywatni właściciele nieruchomości, którym Gmina w ostatnich latach zmieniła miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2036:  Imię/NICK: Kacper

Witam,
co z budżetem obywatelskim? Przypomnę PANA słowa z pytania nr 1991: " informuję, że wykaz inwestycji, które będą realizowane zamieszczony zostanie na portalu miejskim oraz na łamach Gazety Świebodzickiej w styczniu 2017 r." Dlaczego rzuca Pan słowa na wiatr??
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowny Panie Kacprze,

W związku z przedłużającym się procesem wycen inwestycji zgłoszonych do budżetu obywatelskiego termin przedstawienia inwestycji jakie będą realizowane został przesunięty do końca pierwszego kwartału 2017 r.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2035:  Imię/NICK: Maria

Dzień dobry,
bardzo proszę o wskazanie, gdzie można zapoznać się z warunkami wykupu mieszkania komunalnego położonego na terenie Świebodzic. 
Pozdrawiam
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowna Pani Mario,

dokładne informacje dotyczące wykupu mieszkań komunalnych są dostępne w Informatorze dla Interesanta na stronie internetowej www.bip.swiebodzice.pl w zakładce Wydział Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami.
Zachęcam do złożenia wniosku o wykup wynajmowanego od Gminy mieszkania, bądź wzięcia udziału w przetargach na sprzedaż mieszkań. Ogłoszenia o przetargach publikowane są między innymi na w/w stronie internetowej w zakładce Przetargi oraz w "Gazecie Świebodzickiej".

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2034:  Imię/NICK: Rodzic

 Panie Burmistrzu,
W nawiązaniu do pytania 2029 p.Teresy dot.braku zimowych atrakcji dla dzieci chciałbym zapytać o tzw."ściezkę zdrowia" zlokalizowaną za stadionem Victorii przy ul.Sportowej. W latach mojej młodości to miejsce tętniło zimą życiem. A teraz? Miejsce zapomniane, trawa po pas, kupa gałęzi, o jeździe na sankach czy nartach dzieci mogą zapomnieć. Brak jest w mieście takiego miejsca. Może warto byłoby coś w tej kwestii pomyśleć? Sądzę, że niewielkim wysiłkiem można to miejsce zrobić kolejną atrakcją Świebodzic.
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowna Pani/Szanowny Panie,

Przedstawiona propozycja mogłaby wydawać się ciekawa, jednak lokalizacja górki, bliskość torów kolejowych oraz utworzenie drogi stwarzają potencjalne zagrożenie dla życia i zdrowia osób tam przebywających, korzystających z atrakcji zimowych, (np. jazda na sankach czy nartach). Bezpieczeństwo i zdrowie dzieci stawiam ponad wszystkie priorytety.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2033:  Imię/NICK: świebodziczanin

Panie Burmistrzu, mam takie pytanie, czy weszło juz może u nas w życie, coś takiego, że dla młodych małżeństw wynajmujecie mieszkanie i po kilku latach jest ono juz ich lub kupic moza za jakies kilka procent jego wartości, wiem że w Bielawie coś takiego od dawna jest, a czy u nas bd lub jes? I jak tak to jakie trzeba kryteria sprawować ? 
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowny Panie,

zasady przydziału lokali komunalnych w Gminie Świebodzice reguluje Uchwała Nr VI/73/03 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 27 stycznia 2003 r. (z późniejszymi zmianami). Z jej treścią można zapoznać się na stronie www.bip.swiebodzice.pl. Szczegółowych i wyczerpujących informacji w tej kwestii można również uzyskać w Wydziale Gospodarki Mieszkaniowej Urzędu Miejskiego przy ul. Świdnickiej 7, pokój nr 6 - I piętro.
Lokal mieszkalny można nabyć w naszej Gminie w trybie bezprzetargowym (za 15% jego wartości) tylko wówczas, jeżeli jest się najemcą takiego lokalu. Pozostałe wolne lokale z mieszkaniowego zasobu Gminy zbywane są w trybie przetargowym.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2032:  Imię/NICK: Zbulwersowana

Witam Panie burmistrzu. Dostałam pismo z urzędu miasta w sprawie dofinansowania usunięcia azbestu z dachu budynku. I tu pytanie dlaczego jak mam mieszkanie z ADM mam pisać wniosek jak domnie on nie należy? Pozdrawiam
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowna Pani,

w celu wyjaśnienia opisanej przez Panią sprawy proszę o kontakt z Wydziałem Ochrony Środowiska, tel. 74 666 98 15 lub osobiście ul. Świdnicka 7 pok. nr 1.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2031:  Imię/NICK: mieszkaniec.

minął ponad miesiac od zadania prze zemnie pytania... więć je powtarzam.... przy przyjęciu budżetu na ten rok , chwalono się że w tym roku będą inwestycje za 12 milionów... jakie to będą inwestycje???? 
gdzie jest lista planowanych inwestycji???? może by był łaskawy odpowiedzieć na pytanie a nie tylko kolendowanie....
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowny Mieszkańcu,

uchwała budżetowa na rok 2017 zawiera wszystkie te informacje. Szczególnie zachęcam do zapoznania się z załącznikiem nr 8, gdzie w ujęciu syntetycznym podano wszystkie planowane inwestycje w raz z ich planowaną wartością. Uchwała jest dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej, w zakładkach: Finanse Gminy oraz Uchwały Rady Miejskiej.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2030:  Imię/NICK: Agnieszka

Witam!
Jestem mieszkanką ulicy Sielskiej,moje pytanie to:kiedy owa ulica będzie
zrobiona-tak NAPRAWDĘ!??
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowna Pani Agnieszko,

w ubiegłym roku został utwardzony odcinek ul. Sielskiej od posesji nr 39 B do zespołu budynków mieszkalnych Białe Górki 1-10. Z uwagi na ograniczone środki w budżecie Gminy z przeznaczeniem na budowę dróg wewnętrznych oraz fakt, że kolejne zespoły zabudowy mieszkaniowej położone przy ul. Sielskiej, mają geodezyjnie wydzielony dostęp do ul. Ciernie, jako drogi wewnętrzne, pozostające we współwłasności użytkowników przyległych działek. W najbliższym czasie nie przewiduje się kontynuacji prac związanych z utwardzeniem przedmiotowej drogi.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2029:  Imię/NICK: Teresa

Witam, moje pytanie dotyczy braku atrakcji zimowych dla dzieci w Naszym mieście. Nie ma tu lodowiska które byle miasto organizuje a u Nas nic nie ma, uważam że można i warto by to zmienić. Piszę z pytaniem które zadają dzieci " czemu w Naszym mieście nic nie ma nic sie nie dzieje" Pozdrawiam
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowna Pani Tereso,

Nie precyzuje Pani, jakie atrakcje zimowe dla dzieci ma Pani na myśli, ale nie mogę zgodzić się ze stwierdzeniami w rodzaju "u Nas nic nie ma..." lub "w Naszym mieście nic nie ma nic się dzieje...". Wystarczy zainteresować się ofertą poszczególnych szkół, przedszkoli, MDK czy OSiR, by dostrzec, że takie opinie są nieuzasadnione. Najlepiej potwierdzają to propozycje przygotowane dla dzieci i młodzieży ze Świebodzic na czas ferii zimowych. Wspomnę tylko, iż w mieście zorganizowane będą cztery półkolonie (w Szkole Podstawowej nr 4, Zespole Szkół Integracyjnych, MDK i OSiR), a OSiR Świebodzice sp. z o.o. proponuje ponadto różnorodne zajęcia dla wszystkich chętnych w ramach projektu "Ferie z OSiRem". Jedną z nich są wyjazdy na kryte lodowisko do Świdnicy. Szczegóły wszyscy zainteresowani mogą znaleźć na plakatach lub w internecie. Ze swej strony chciałbym podkreślić, że Gmina dofinansowuje organizację wspomnianych zajęć więc udział w nich jest bezpłatny lub płatny tylko częściowo. Odnośnie braku lodowiska warto wspomnieć, iż przed laty takie funkcjonowało, ale zostało zlikwidowane. Zbudowanie go dziś od podstaw przerasta możliwości finansowe Gminy. W ciągu ostatnich 10 lat włożyliśmy dużo wysiłku i środków w rozwój infrastruktury sportowej w mieście. Powstało wiele nowych obiektów, a zbudowane wcześniej i mocno wyeksploatowane zostały zrewitalizowane lub są w trakcie rewitalizacji (stadion piłkarski przy ul. Sportowej, kompleks sportowo-rekreacyjny i kręgielnia przy ul. Rekreacyjnej). Niestety w przypadku lodowiska nie było to możliwe, gdyż wcześniej podjęto decyzję o jego całkowitej rozbiórce. Natomiast urządzenie naturalnej, prowizorycznej ślizgawki nie wchodzi w rachubę w przypadku obiektów użyteczności publicznej, a takimi są obiekty gminne. Ich udostępnienie wymaga bowiem spełnienia określonych norm bezpieczeństwa, technicznych i sanitarnych, których taka sezonowa ślizgawka nie jest w stanie zapewnić.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2028:  Imię/NICK: Luna

Dzień dobry Panie Burmistrzu.

"Władze Świdnicy zamierzają podpisać z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej kolejną umowę na utrzymanie i oczyszczanie brzegów Bystrzycy; Najprawdopodobniej decyzje zapadną w styczniu 2017 roku. Mamy nadzieję, że zarządca zobowiąże się do oczyszczenia koryta rzeki; mówi zastępca prezydenta Marek Suwalski." Czy władze Świebodzic rozważały takie rozwiązanie?

  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowna Pani Luno,

informuję, że zwróciłem się do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu - Zarząd zlewni Bystrzycy i Kaczawy, z pismem o oczyszczenie koryta rzeki Pełcznicy z nanosów mułu, piachu, śmieci oraz o wycinkę drzew rosnących w korycie rzeki.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2027:  Imię/NICK: Karol

Szanowny Panie Burmistrzu,

w związku z ostatnimi przekroczeniami norm szkodliwych substancji w powietrzu w wielu miejscach kraju, zwracam się z pytaniem - czy są dostępne w internecie pomiary jakości powietrza w Świebodzicach? W poprzednich odpowiedziach napisał Pan, że w mieście nie ma smogu, zakładam, więc, że miasto dysponuje sprzętem do pomiarów jakości powietrza. W takim razie proponuję, by wyniki pomiarów pojawiały się na bieżąco na stronie internetowej naszego miasta. System, który automatycznie wykonuje pomiary i załóżmy co 10 minut wysyła dane na stronę byłby bardzo dobrym rozwiązaniem, a ponadto stosunkowo tanim. Świebodzice leżą w Obniżeniu Podsudeckim co ma niebagatelny wpływ na jakość powietrza w mieście. Myślę, że dla wielu mieszkańców bieżące odczyty jakości powietrza, nawet jeżeli są w normie, byłyby pozytywną rzeczą. Natomiast w razie gdyby coś się działo niepokojącego z naszym powietrzem, to można by szybko zareagować. Uważam także, że lepiej już wcześniej zająć się takimi problemami, żebyśmy kiedyś, w miarę rozwoju przemysłu w mieście, nie znaleźli się w takiej sytuacji jak wiele miast Górnego Śląska. Proszę o ustosunkowanie się do mojej propozycji. Z poważaniem, Karol

  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowny Panie Karolu,

informuję, że na terenie Gminy Świebodzice nie ma stacji pomiarowej monitorującej jakość powietrza. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu na stronie internetowej www.air.wroclaw.pios.gov.pl  publikuje mapę monitoringu jakości powietrza na terenie Województwa Dolnośląskiego.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2026:  Imię/NICK: Danuta

Proszę o publiczne ujawnienie na portalu miejskim, jakie koszty poniosło miasto z tytułu wparcia dla prywatnej inicjatywy Pana Jerzego Owsiaka, tj. Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy:
1. udostępnienie pomieszczeń  w szkołach, hali sportowej OSIR dla sztabu WOŚP
2. zapewnienie asysty służb miejskich,  w tym policji, straży miejskiej, pomocy medycznej,
3. Pokazu fajerwerków.

Czy fundacja WOŚP poniosła  z tego tytułu jakiekolwiek koszty.
Jako podatnik mający swój udział w przychodach do budżetu miejskiego, zarówno ja jak i inni mieszkańcy, mam prawo wiedzieć w jaki sposób dysponuje się tymi środkami.

Czy w adekwatnym stopniu nasze miasto angażuje się w akcje Caritas Polska czy Dobrej paczki?
Proszę nie dosyłać mnie do sztabu, lub organizatorów na terenie miasta.

  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowna Pani Danuto,

Zapewnienie asysty służb miejskich podczas WOŚP, tj. Straży Miejskiej odbywało się w ramach realizowania obowiązków służbowych pracowników, tak jak ma to miejsce podczas pozostałych wydarzeń organizowanych na terenie miasta przez Urząd Miejski, jednostki mu podległe, a także stowarzyszenia, organizacje, fundacje. Nauczyciele decydując się na tego typu aktywność byli dobrowolnie, wykonując charytatywną pracę. Trudno jest mi się odnieść się do pracy policji, ponieważ Gmina Świebodzice nie nadzoruje pracy funkcjonariuszy, do wydawania poleceń policji, upoważniony jest Komendant Komisariatu Policji w Świebodzicach lub jego zwierzchnicy służbowi. Ponadto informuję, że imprezę zabezpieczała bezpłatnie wykwalifikowana kadra medyczna, a pokaz fajerwerków został przeprowadzony przez darczyńcę. Odnosząc się do dalszej części pytania informuję, że nie mam wiedzy na temat tego czy Fundacja WOŚP poniosła z tego tytułu jakiekolwiek koszty, w tej sprawie proszę skontaktować się z Fundacją.
Miasto wspiera te akcje, których organizatorzy zwracają się z prośbą o pomoc, dla przykładu wiele akcji indywidualnych, które są promowane za pośrednictwem Gazety Świebodzickiej, portalu miejskiego www.swiebodzice.pl oraz funpage'u.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2025:  Imię/NICK: Mieszkanka

Witam Panie Burmistrzu! Pisalam w listopadzie i do tej pory nie zostala udzielona mi odpowiedz!!! A wiec pytam poraz kolejny... Kiedy i czy wogole jest planowany remont kamienicy przy ul. Łącznej 5? Wiem ze budynek jest rowniez czescia wspolnoty ale popada on w destrukcje. Z miesiaca na miesiac jest coraz gorzej! Czy Pan nie może nic z tym zrobic? A moze przydatne byloby wezwanie nadzoru budowlanego? Bo zaniedlugo bedzie go mozna zrownac tylko z ziemia!!!! Byc moze zaczniecie cos robic z tym budynkiem jak tynk z tego bloku spadnie komus na glowe!!!Przeciez to WSTYD zeby w XXIw budynki
wewnatrz i zewnatrz tak wygladaly!!!! Prosze o odpowiedz Pozdrawiam i czekam na interwencje w tej sprawie z Pana strony!!!
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowna Pani,

Gmina nie jest kompetentna do samodzielnego podejmowania decyzji w sprawie remontów. Wyjaśniam, że Gmina Świebodzice jest członkiem Wspólnoty Mieszkaniowej, posiadająca ostatni lokal w tejże nieruchomości z udziałem 19,79%. Wszelkie decyzje dotyczące prac remontowych są podejmowane przez wszystkich właścicieli, gdyż to oni partycypują we wszelkich kosztach remontów budynku.
Z uzyskanych informacji wynika, że w nieruchomości zostały wykonane prace remontowe, m.in. kapitalny remont dachu wraz z przemurowaniem kominów, remont instalacji gazowej i elektrycznej, częściowa wymiana instalacji wodno - kanalizacyjnej z montażem wodomierzy. Decyzje w sprawie dalszych prac zostaną podjęte na rocznym zebraniu właścicieli, które odbędzie się do końca I kwartału b.r. Ponadto nadmieniam, że może Pani skorzystać z prawa pierwokupu lokalu, który Pani zajmuje i wówczas to Pani, zamiast Gminy, będzie decydować o stanie nieruchomości.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2024:  Imię/NICK: Majka

Panie Burmistrzu czy mogę liczyć od miasta na jakieś lokum jeżeli nie spełniam warunków aby stanąć w kolejce po lokal z zasobów gminy nie stać mnie zaś na wynajem od osób prywatnych ani na kredyt na zakup mieszkania. Czy jest jakaś inna możliwość?
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowna Pani,

zasady przydziału mieszkań komunalnych na terenie Gminy reguluje Uchwała Nr VI/73/03 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 27 stycznia 2003r. (z późniejszymi zmianami), z którą można zapoznać się na stronie www.bip.swiebodzice.pl
W celu uzyskania ostatecznej odpowiedzi czy może Pani ubiegać się o mieszkanie z zasobów Gminy, należy złożyć stosowny wniosek. Wszystkie szczegółowe informacje uzyska Pani w Wydziale Gospodarki Mieszkaniowej Urzędu Miejskiego, ul. Świdnicka 7, pok. nr 6 (obok Miejskiego Zarządu Nieruchomości).

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2023:  Imię/NICK: Rodzic

Witam Panie Burmistrzu. Mam pytanie, dlaczego nie było ogłoszenia o przetargu na świadczenie usług gastronomicznych w szkole podstawowej nr.4.
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowna Pani/Szanowny Panie,

zgodnie z ustawą o nieruchomościach Zarządca ma prawo do oddania nieruchomości lub jej części w najem, dzierżawę albo użyczenie. Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 ogłosił konkurs ofert i upublicznił go poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2022:  Imię/NICK: michał

Panie Burmistrzu...chciałby, dodac kilka zdań odnośnie pytania numer 2017.Chciałbym prosić żeby pan Burmistrz zapoznał się z nagraniem z monitoringu który jest na Ratuszu godzina 0,15 do 0,45 z zobaczył jak było bezpiecznie i jak Straz Miejska dbała o bezpieczeństwo.Prosze o sprawdzenie nagrania z tej strony gdzie jest fontanna.Fajerwerki kilka razy poleciały w ludzi i samochód straży pozarnej...gdzie wtedy były służby zabezpieczające impreze?Prosze tego nie odbierać jako atak tylko proszę o szczere podejście fo tematu i nie wypowiadanie się w taki sposób ze impreaz była bezpieczna bo po jeśli pan zobaczy nagranie to mysle ze troszkę pan zmieni zdanie.Pozdrawiam serdecznie
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowny Panie Michale,

teren imprezy patrolowany był przez Straż Miejską i zapewniam, że funkcjonariusze wypełniali swoje zadanie rzetelnie. Niemniej, jak już pisałem, zabawa sylwestrowa to wydarzenie o szczególnej specyfice i mam świadomość, że w Rynku mogły znaleźć się osoby, które za wyjątkową "atrakcję" obrały sobie zakłócanie zabawy innym, w tym poprzez rzucanie materiałów pirotechnicznych w skupiska ludzi, co jest karygodne i świadczy tylko i wyłącznie o niskim poziomie świadomości tych osób.
W takich sytuacjach każde zajście należy niezwłocznie zgłaszać organizatorowi imprezy, by ten powiadomił odpowiednie służby, które podejmą stosowne działanie.
Zapewniam również, że przy okazji tegorocznej zabawy sylwestrowej kwestie bezpieczeństwa zostaną jeszcze bardziej wzmożone.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2021:  Imię/NICK: Mariusz

Panie burmistrzu..W przyszłym roku planuje wymiane pieca CO na ogrzewanie gazowe. Dowiedziałem sie, że mozna starać sie o dotacje z funduszy unii europejskiej lecz okazało się iz w wałbrzychu czy w świdnicy owszem ale w naszym miescie nie było do tej pory takiego projektu. Czy w przyszłym roku planowane są dotacje na wymiane ogrzwania CO na gazowe?
  
ODPOWIEDŹ

Szanowny Panie Mariuszu,

informuję, że w chwili obecnej z budżetu Gminy udzielane są dotacje na dofinansowanie zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, polegających na budowie przyłączy do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej. W przypadku wprowadzenia dofinansowania inwestycji polegających na zmianie czynnika grzewczego, o możliwości złożenia wniosku poinformujemy mieszkańców poprzez stronę internetową www.swiebodzice.pl oraz Gazetę Świebodzicką.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2020:  Imię/NICK: Jolka

Witam! Czy miasto posiada jakieś mieszkania na sprzedaz?
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowna Pani Jolanto,

Gmina posiada stałą ofertę sprzedaży lokali mieszkalnych. Sprzedaż ta odbywa się w trybie przetargu bądź rokowań- po nieskutecznych dwóch przetargach. Najbliższe przetargi i rokowania przeprowadzone zostaną w dniu 25 stycznia i 01 lutego 2017 r. Ogłoszenia o przetargach i rokowaniach publikowane są zawsze w "Gazecie Świebodzickiej" oraz na stronie internetowej www.bip.swiebodzice.pl. Szczegółowych informacji nt sprzedaży mieszkań może Pani uzyskać pod nr tel. 74 666 95 26.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2019:  Imię/NICK: Mieszkaniec

Witam Panie burmistrzu. Dlaczego na ul Jeleniogórskiej na terenie byłego cmentarza Ewangelickiego na którym do tej pory nie ekshumowano kości tam pochowanych? I ciekawe dla kogo będzie ten park chyba tylko dla pijaków bo niema tam na wej małej ścieżki ani chodnika. A i druga sprawa rewitalizacja parku przy ul. Łącznej też będzie dla pijaków? Czy na stałe będzie tam zatrudniony strażnik do pilnowania.?
Pozdrawiam
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowny Mieszkańcu,

Nazwa cmentarz przy ul. Jeleniogórskiej jest już tylko nazwą potocznie używaną. Tam nie będzie budowy tylko park, więc nie ma przeciwwskazań do rewitalizacji parku. Nie będzie gmina na stałe zatrudniała strażnika do pilnowania. Ludzi pijących w parkach, w domach i na ulicy nikt nie będzie pilnował. Straż Miejska będzie musiała częściej patrolować po prostu te obszary miasta. W niektórych miejscach będzie zainstalowany monitoring.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2018:  Imię/NICK: kierowca

Szanowny Panie Burmistrzu,
ponieważ bezskutecznie upłynęło już 7 dni roboczych od przesłania Panu mojego pytania, ponownie proszę uprzejmie o informację, jakie formalności muszę wykonać, aby uzyskać prawo do dysponowania
nieruchomością na cele budowlane w celu umożliwienia dokonania zgłoszenia i zlecenia firmie postawienia nowego garażu blaszaka 3x5m na działce gminnej tuż przy jej granicy. Garaż taki przylegałby do dwóch istniejących już garaży i nie wykorzystywałby powierzchni użytkowanej
dotychczas w ruchu pieszym, czy samochodowym, nie utrudniałby również obsługi mieszkańców przez pojazdy z funkcją oczyszczania miasta, ani też nie stanowiłby uciążliwości dla otoczenia (planuję dorywcze garażowanie samochodem osobowym). Ponadto planowana lokalizacja wykorzystywałaby 
powierzchnię działki pod linią energetyczną, a więc wyłączoną z zabudowy budynkami mieszkalnymi. Jednocześnie spełniony byłby warunek z art.29 ust.1 pkt2 ustawy Prawo budowlane o dopuszczalnej liczbie obiektów. Przy okazji, jeżeli jest ! to możliwe, proszę również o oszacowanie kosztów związanych z ww. formalnościami, w tym - kosztów opłat okresowych (np. dzierżawy lub wydzielenia i sprzedaży niezbędnej powierzchni działki gminnej). 

Dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam.

  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowny Panie,

temat budowy garażu został wyjaśniony w pytaniu nr 2013.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2017:  Imię/NICK: świebodziczanka

Mam pytanie odnośnie sylwestera z butelką szampana ochrona nie wpuściła nas za barierki pod scenę. Gdy zaczął się pokaz fajerwerków kilka osób stojących za barierkami odpaliło swoje fajerwerki było niebezpiecznie. Na imprezie sylwestrowej były rodziny z dziećmi osobie stojącej obok mnie odpryśnięte kawałki zniszczyły kurtkę gdy podeszlismy do ochrony powiedziano nam że za barierkami pilnuje porządku straż miejska która nie wiem gdzie była w tym czasie. Żeby było bezpiecznie powinno być trochę więcej tych strażników miejskich bo naprawdę nie wiem po co miasto utrzymuje takich darmozjadów. Impreza udana ale pod względem bezpieczeństwa totalna porażka. Pozdrawiam i życzę Szczęśliwego Nowego Roku
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowna Pani,

zapewniam, że przy organizacji imprezy dochowane zostały wszystkie wymogi bezpieczeństwa, jakie na organizatora imprezy masowej nakłada ustawodawca. Gdyby pozwolono na jakiekolwiek uchybienia, odpowiednie służby nie wydałyby zezwolenia na przeprowadzenie zabawy sylwestrowej. Gwarantuję, że każdego roku priorytetem przy tego typu wydarzeniach jest bezpieczeństwo uczestników. Jednakże zarówno organizatorzy, a także uczestnicy, powinni mieć świadomość specyficznego charakteru zabawy sylwestrowej, której nieodłącznym elementem są środki pirotechniczne, niestety nie zawsze rozsądnie wykorzystywane np. przez osoby znajdujące się pod wpływem alkoholu.
Odnosząc się do Pani komentarza na temat straży miejskiej pragnę zauważyć, że obsada obsługująca sylwestra miejskiego była dokładnie tak samo liczna, jak w latach ubiegłych, kiedy sylwester przebiegał bez jakichkolwiek zakłóceń. Stwierdzenie, że miasto utrzymuje, jak Pani pisze, "darmozjadów", jest nieuzasadnione, krzywdzące i całkowicie nieadekwatne do obowiązków, jakie na co dzień spoczywają na Straży Miejskiej.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2016:  Imię/NICK: Krystyna

Witam Panie Burmistrzu. Mam pytanie, dlaczego nie bylo ogłoszenia o przetargu na świadczenie usłòggastronomicznych w szkole podstawowej nr.3
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowna Pani Krystyno,

informuję, że dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Świebodzicach - Pani Jolanta Styrna -Grossman rozpisała ofertę w formie zapytania na dzierżawę części pomieszczeń w/w placówki w celu prowadzenia stołówki szkolnej zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., poz. 518) - rozdział 5, art. 43 ust. 2 pkt 3.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2015:  Imię/NICK: Pełecznica

Witam mam pytanie czy nasze władze zaczną kontrolować początek lasku od strony kasztanowej wiecznie odbywają się tam Libacje alkoholowe aż strach spacerowac z dziećmi tamtędy... Mamy takie ładne miejsce na spokojne spacery z wózkiem z dala od samochodów lecz nie z dala od patologii i alkoholu który jest tam spożywany notorycznie i codziennie.
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowna Pani/Szanowny Panie,

podległe mi służby, które są odpowiedzialne za utrzymanie ładu i porządku publicznego wzmogą częstotliwości działań w opisanym miejscu. W przypadku zauważenia osób spożywających alkohol w miejscu publicznym proszę o niezwłoczne zawiadomienie Straży Miejskiej (tel. 606 637 542) lub dyżurnego Komisariatu Policji w Świebodzicach (tel. 997).

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2014:  Imię/NICK: Mieszkaniec

Dzień Dobry Panie Burmistrzu, z uwagi na brak analogicznego forum dla bezpośredniej komunikacji elektronicznej ze Strażą Miejską Świebodzic, proszę uprzejmie o przekazanie mojej prośby o interwencję i usunięcie wraku samochodu pozostawionego na Osiedlu WSK przy garażu między budynkami
3-4 i 7-8 (biały nissan, nr rej. DSW 60287). Dotychczasowe "obywatelskie" próby ustalenia właściciela auta nie dały rezultatu. Łącząc wyrazy szacunku, z góry dziękuję za pomoc i informację zwrotną.
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowny Panie,

w trakcie przeprowadzonej kontroli na Osiedlu WSK funkcjonariusze Straży Miejskiej nie stwierdzili zaparkowanego pojazdu marki Nissan o nr. rej. DSW 60287.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2013:  Imię/NICK: Kierowca

Szanowny Panie Prezydencie,

proszę o informację, jakie formalności muszę wykonać, aby uzyskać prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w celu umożliwienia dokonania zgłoszenia i zlecenia firmie postawienia nowego garażu blaszaka 3x5m na działce gminnej tuż przy jej granicy. Garaż taki przylegałby do dwóch istniejących już garaży i nie wykorzystywałby powierzchni użytkowanej dotychczas w ruchu pieszym, czy samochodowym, nie utrudniałby również obsługi mieszkańców przez pojazdy z funkcją oczyszczania miasta, ani też nie stanowiłby uciążliwości dla otoczenia
(planuje się dorywcze garażowanie samochodem osobowym). Ponadto planowana lokalizacja wykorzystywałaby powierzchnię działki pod linią energetyczną, a więc wyłączoną z zabudowy budynkami mieszkalnymi. Jednocześnie spełniony byłby warunek z art.29 ust.1 pkt2 ustawy Prawo budowlane o dopuszczalnej liczbie obiektów. Przy okazji, jeżeli jest to możliwe, proszę również o oszacowanie kosztów związanych z ww. formalnościami, w tym - kosztów opł! at okresowych (np. dzierżawy). Dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam.

  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowny Panie,

w przedmiotowej sprawie proszę osobiście zgłosić się do Wydziału Infrastruktury Technicznej tut. Urzędu, ul. Żeromskiego 13-15.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2012:  Imię/NICK: Dariusz

Panie burmistrzu.Ja mam tylko jedno pytanie dlaczego na 1 sierpnia nie puscil pan syren o godzinie 17 skoro było to rozporzadzenie wojewody dolnośląskiego. A
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowny Panie Dariuszu,

w związku z kapitalnym remontem budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Żeromskiego 27 zaistniała potrzeba deinstalacji elektronicznej syreny alarmowej, która była zamontowana na ww. budynku. O stanie Systemu Ostrzegania i Alarmowania w każdej Gminie jest informowany właściwy miejscowo starosta oraz wojewoda stosownymi sprawozdaniami. Po zakończeniu remontu budynku syrena alarmowa będzie ponownie zamontowana i włączona do sieci Systemu Ostrzegania i Alarmowania. Wówczas zostanie przywrócona możliwość jej użycia.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2011:  Imię/NICK: Małgorzata

Szanowny Panie burmistrzu dostałam decyzji od Pana odnośnie najmu.lokalu od zasobu gminy. Decyzjia jest negatywna. uzasadnienie na jednego członka rodziny przypada 5.25m więc proszę mi powiedzieć ile mi przekroczył metraż jakie muszę spelnic warunki i kim muszę być żeby dostać mieszkanie .
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowna Pani Małgorzato,

zasady przydziału lokali z mieszkaniowego zasobu Gminy reguluje Uchwała Nr VI/73/03 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 27 stycznia 2003 r. (z późniejszymi zmianami). Zgodnie z jej zasadami o lokal gminny mogą ubiegać się osoby znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej i mieszkaniowej, przez co rozumie się osoby, które spełniają łącznie niżej wymienione warunki:

 • nie posiadają tytułu prawnego do żadnego lokalu mieszkalnego na terenie Polski, jak i innej własności, w skład której wchodziłby budynek mieszkalny;
 • posiadają zameldowanie na pobyt stały na terenie Gminy Świebodzice; 
 • w okresie trzech miesięcy poprzedzających złożenie wniosku, osiągają dochody (na członka gospodarstwa domowego ubiegającego się o mieszkanie) nie wyższe niż 100 % najniższej emerytury (aktualnie jest to kwota
  882,56 zł - pomniejszona o składki na ubezpieczenie społeczne oraz koszty uzyskania przychodu);
 • zamieszkują w lokalach, w których na członka gospodarstwa domowego przypada nie więcej niż 5 m 2 powierzchni mieszkalnej (powierzchni pokoi).

W przedstawionym przez Panią przypadku została przekroczona norma
powierzchni mieszkalnej na osobę.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2010:  Imię/NICK: Malgorzata

Witam Kiedy na ul Ofiar Oswiecimskich beda odnawiane elewacje bo az strasza budynki nie mowiac o korytarzach pozdrawiam
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowna Pani Małgorzato,

o rozpoczęciu remontu budynków, które są własnością wspólnot mieszkaniowych decyduje ogół właścicieli, najczęściej na zorganizowanym w tym celu zebraniu. Wspólnoty w pierwszej kolejności decydują sie na remonty dachów i wykonanie przyłączy kanalizacyjnych, natomiast Gmina, jako współwłaściciel popiera i współfinansuje remonty tych budynków. Jednak o tym czy pilniejszym remontem jest remont elewacji czy inne elementy budynków decydują wszyscy właściciele w formie uchwały.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2009:  Imię/NICK: damian

panie burmirzcz kiedy bendzie zrobiony basen odkryty
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowny Panie Damianie,

kompleks sportowo - rekreacyjny, w skład którego wchodzi kąpielisko letnie jest od 2010 roku systematycznie rewitalizowany i modernizowany. Dotychczas udało się wybudować w jego obrębie kompleks boisk "Orlik 2012", skatepark i nowoczesny budynek zaplecza socjalno - gastronomicznego na basenie wraz ze stacją uzdatniania wody najnowszej generacji. Tego lata oddano do użytkowania zmodernizowane brodziki dla dzieci wykonane ze stali nierdzewnej, ułożono nowe chodniki, wymieniono część ogrodzenia i wiele innych drobnych elementów infrastruktury technicznej obiektu. Warto też wspomnieć o urządzonym boisku do plażowej siatkówki i torze do gry w boule. Obecnie trwają prace związane z przygotowaniem modernizacji kręgielni. W kolejnych latach Gmina będzie realizowała dalsze etapy prac niezbędnych do wykonania w obrębie tego kompleksu. Ich zakres i tempo będą jednak zależeć od możliwości finansowych.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2008:  Imię/NICK: ania

Witam. Czy jest taka możliwość,zeby odebrać ozdobę bożonarodzeniowa ,która była przyniesiona na konkurs ( nie została nagrodzona) a ze względu na koszt i jakośc wykonania chciałabym ją odebrać. Pozdrawiam.
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowna Pani Anno,

zgodnie z zapisami regulaminu konkursu na "Najładniejszą Ozdobę Bożonarodzeniową", który został ogłoszony przez Burmistrza Miasta Świebodzice prace biorące udział w konkursie pozostają własnością organizatora. Wobec powyższego nie zwraca się ich wykonawcom.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2007:  Imię/NICK: Piotr;patriota

Chciałbym zapytać P.Burmistrza-co robią nasi radni i urząd w sprawie zmniejszenia zadymiania naszego miasta.?Kraków jako wielkie miasto jest najbardziej zanieczyszczonym"smogiem"miastem w Polsce.Drugim podejrzewam,będzie miasto Świebodzice.Mieszkam w naszym mieście,prawie 70-lat,ale po raz pierwszy w ostatnich dniach zobaczyłęm,jak wygląda nasze miasto pod względem zanieczyszczenia spalinami.Zawieszona chmura "Smogu i wszelkiego innego zanieczyszczenia zawieszona nad miastem,wskazuje na to ,że spala się w naszych piecach wszelkie śmieci.Nikt tego nie kontroluje(choćby dymu wydobywającego się z kominów),a zawieszony "smog"nad miastem,nie pozwala nawet wywietrzyć
mieszkań,ponieważ błyskawicznie spaliny dostają się do mieszkań.Kraków próbuje walczyć z tym zjawiskiem,inne miasta,a czym my się możemy pochwalić?Tym,że skutecznie się trujemy?
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowny Panie Piotrze,

informuję, że w okresie grzewczym nasila się problem spalania odpadów w piecach domowych. Zjawisko to dotyczy nie tylko domów jednorodzinnych, ale również budynków wielolokalowych, w których funkcjonuje ogrzewanie indywidualne. Skala problemu obejmuje terytorium całego kraju. Zakaz spalania odpadów reguluje ustawa o odpadach z 14 grudnia 2012 r. Zgodnie z przedmiotową ustawą osoba, która wbrew przepisowi art. 155 termicznie przekształca odpady poza spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów podlega karze aresztu albo grzywny. Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2015 r. poz. 1094 ze zm.) wskazuje, że kara aresztu trwa od 5 do 30 dni, a art. 24 karę grzywny określa w wysokości od 20 do 5000 zł. W przypadku uzasadnionych podejrzeń spalania odpadów w piecach domowych proszę każdorazowo zgłaszać interwencję u Strażników Miejskich, którzy przeprowadzą czynności kontrolne. Interwencje należy zgłaszać pod nr tel. 74 637 90 70 lub 606 637 542.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2006:  Imię/NICK: Mieszkaniec

Witam. Panie burmistrzu moje pytanie dotyczy odpowiedzi na pytanie nr 2000. Dlaczego zostało oszpecone drzewo w parku tuż przy ul Żwirki i Wigury jest to jedyne drzewo tego gatunku jakie znajduje się w Świebodzicach. Nie wiem dokładnie jak się nazywa ale ma liście podobne do fasoli owoce w kształcie stronków a kwiaty fioletowe. Firma która to robiła zamiast użyć podnośnika wspiera się po drzewie i na tzw. pałe jak leci cały czubek i od niechcenia większość gałęzi. I tu pytanie firma która wykonuje usługi w niszczeniu terenów zielonych w mieście
zatrudnienia dendrologa?
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowny Panie,

drzewo, o którym Pan pisze, nie zostało oszpecone tylko przycięte ze względu na to, że posiadało olbrzymi martwy konar, który stwarzał zagrożenie dla życia i zdrowia ludzkiego, a także występowało na nim dużo posuszu. Jednocześnie informuję, że osoba, która dokonywała przycinki tego drzewa, posiada certyfikat European Treeworker, ponadto jest inspektorem ds. drzew, a także jest mgr. inż. ogrodnictwa.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2005:  Imię/NICK: Katarzyna

Szanowny Panie Burmistrzu, proszę o informację w jaki sposób nasza gmina realizuje zadanie związane z bezdomnymi zwierzętami? Chodzi mi o takie sytuacje, gdzie należy zgłaszać przypadki błąkających się po naszym mieście bezdomnych kotów czy psów? Ponadto interesuje mnie opieka
weterynaryjna nad takimi zwierzętami. Czy i który weterynarz ma podpisaną umowę z gminą na leczenie bezdomnych zwierząt, zwłaszcza, gdy ulegną wypadkowi? Chodzi mi nie tylko o psy i koty, ale również sarny i jelonki , które coraz częściej pojawiają się na strefie i niejednokrotnie ulegają wypadkom. Kieruję to pytanie do Pana kolejny raz ( poprzednio w sierpniu br), ponieważ nie uzyskałam odpowiedzi.
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowna Pani Katarzyno,

informuję, że w każdorazowym przypadku zauważenia błąkającego się psa należy zgłaszać to do Straży Miejskiej, która będzie starała się ustalić właściciela. Opieka weterynaryjna dla bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Świebodzice realizowana jest na podstawie zawartej umowy z przychodnią weterynaryjną w Strzegomiu Pani Małgorzaty Siekaniec na zapewnienie opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt bezdomnych, gospodarskich i dzikich na drogach gminnych.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2004:  Imię/NICK: Mirosław

Szanowny panie burmistrzu zwracam się z następujący pytaniem: Czy jest to możliwe aby staw "Warszawianka" był tak oświetlony jak Park Miejski???  I monitorowany by był przynajmniej przez 2 kamerki..??
  
ODPOWIEDŹ
 
Dzień dobry Panie Mirosławie, tak to wszystko jest możliwe już do realizacji w roku 2017 i 2018 w ramach unijnego projektu, na który niedługo dostaniemy dofinansowanie. W projekcie przewidziano monitoring, latarnie hybrydowe oraz rewitalizację zieleni.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2003:  Imię/NICK: Kasia

Witam Panie Burmistrzu .Mam pytanie, jeżeli posiadam działkę budowlaną na której planuję budowę domu ,czy mogę starać sie o dofinansowanie doprowadzenia kanalizacji i wody do działki.Proszę o odpowiedz.Pozdrawiam
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowna Pani Katarzyno,

informuję, że dotacje udzielane przez Gminę Świebodzice na dofinansowanie zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej dotyczą tylko przyłączy kanalizacji sanitarnej, a nie przyłączy wodociągowych. Wnioski składa się po realizacji inwestycji, w terminie do dnia 30.04.2016 r. Więcej informacji uzyska Pani w Wydziale Ochrony Środowiska, ul. Świdnicka 7, pok. nr 1.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2002:  Imię/NICK: Bartłomiej Zabielski

Panie Burmistrzu, ponawiam swoje pytanie, które do tej pory nie zostało wyświetlone/

Czy jest Pan dumny ze sprzedaży działki na której stało kino i z obecnej na niej sytuacji? Piękną załatwili nam włodarze miasta wizytówkę. Śmieci, smród, szczury - jako, że mieszkam na ul. Mickiewicza jestem Państwu naprawdę wdzięczny za te atrakcje.

Pytanie drugie - czy władze robią coś w tej sprawie?

Pytanie kolejne - czy teren zieleni wraz ze stojącym zegarem także został sprzedany, czy jego dewastacja została dokonana od tak, z rozmachu?

Czy następnym razem, kiedy zapragnie się Państwu sprzedaży gruntów w naszym mieście, to najpierw Państwo sprawdzicie poprzednie realizacje projektów przez wybranego przez Was kupca, czy będzie się liczyć tylko cena, jaką potencjalny kupiec zaoferuje? Właśnie przez takie Wasze działanie mamy dziś przy głównej drodze przez nasze miasto, w jego centrum taką absurdalną sytuację. Mieszkańcy tej okolicy, w tym moja osoba jest Państwu wdzięczna - czekam na wybory lokalne, żeby w nich za to podziękować.

Pytanie o wpływ na wybór członków "zarządu" czy też "rady" w MKS Victoria Świebodzice - czy miasto ma na to jakikolwiek wpływ?

może tym razem zechce Pan odpowiedzieć.

  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowny Panie Bartłomieju,

z przykrością przeczytałem te jakże niesprawiedliwe oskarżenia. Teren "po kinie" nie był własnością Gminy Świebodzice, więc nie miasto go sprzedawało.

Ze strony Gminy były kierowane oferty nabycia gruntu na rzecz Świebodzic od ówczesnego właściciela - Marszałka Województwa. Nie zostały one przyjęte. Województwo wolało sprzedać teren komercjalnemu nabywcy. Właściciel, jak widać, niespecjalnie dba o swoją własność. Liczne wezwania, które są do niego kierowane pozostają bez echa.

MKS Victoria Świebodzice to stowarzyszenie, które rządzi się przepisami o stowarzyszeniach i statutem. Obie te kwestie były już wielokrotnie poruszane zarówno w tej rubryce, jak i w innych mediach zatem każdy miał możliwość zapoznania się z tematem.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2001:  Imię/NICK: Tofik

Dzień dobry.
Adoptowałam ostatnio psa z Fundacji Zwierzęta Niczyje z Boguszowa Gorce oraz kota z Towarzystwa Przyjaciół Zwierząt Świdnica słyszałam że za takie adopcje gminu udzielają wsparcia finansowego. Czy może mi Pan udzielić na ten temat jakiś informacji?
Pozdrawiam
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowna Pani,

Gmina Świebodzice nie udziela wsparcia finansowego dla osób, które adoptowały zwierzęta.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 2000:  Imię/NICK: Zaniepokojony

Panie Burmistrzu
Czy zmasowana wycinka drzew w Parku Miejskim odbywa za zgoda UM ?
Czy jest bezposrednio nadzorowana przez Urzad ?
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowny Panie,

wycięte drzewa w Parku Miejskim były drzewami uschniętymi i pozbawionymi walorów estetycznych oraz przyrodniczych, stwarzały zagrożenie dla osób spacerujących po parku. Wycinka odbywała się za zgodą Urzędu Miejskiego, a w miejsce wyciętych drzew zostały posadzone nowe.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 1999:  Imię/NICK: Ewa

Mam pytanie do Pana Burmistrza, dlaczego nic się nie robi z odchodami zwierząt na terenie naszego miasta, które są dosłownie wszędzie. Nie można spokojnie przejść chodnikiem, nawet przed Ratuszem też tego pełno. Jest mnóstwo bezpańskich zwierząt na terenie miasta. Z każdym rokiem jest coraz gorzej. Czy władze miasta tego nie widzą? To nie jest tylko moja opinia, ale większości.
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowna Pani Ewo,

Informuję, że zgodnie z Uchwałą Nr XXII/152/2016 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Świebodzice, każdy właściciel psa ma obowiązek natychmiastowego usuwania zanieczyszczeń pozostawionych przez swoje zwierzę. Osoba, która nie wypełnia obowiązków zawartych w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Świebodzice popełnia wykroczenie podlegające karze grzywny w wysokości do 500 zł.

W razie stwierdzenia niestosowania się do w/w regulaminu lub zauważenia bezpańskiego psa proszę każdorazowo zgłaszać interwencję u Strażników Miejskich pod nr tel. 74 637 90 70 lub 606 637 542.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 1998:  Imię/NICK: Andrzej

Ile jest prawdy? czy to prawda ze w nowym roku powstanie nowa linia autobusowa? jeśli tak to od kiedy i jaka będzie trasa.
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowny Panie Andrzeju,

nowa linia autobusowa powstanie prawdopodobnie w 2018 roku. Jest to uzależnione od uruchomienia środków europejskich, w ramach których Gmina zamierza zakupić czwarty autobus. Trasa przebiegu oraz rozkład jazdy będą konsultowane z mieszkańcami.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 1997:  Imię/NICK: Andrzej

Witam moje pytanie jest następujące czy jest sens abyśmy z żoną i cureczka starali się o mieszkanie pod miasta. Gdyż jestesmy młodym małżeństwem wynajmujemy nieformalnie mieszkanie na Cierniach które nas trochę przerasta finansowo pół roku temu wróciliśmy z Niemiec po dwoletnim pobycie nie mamy tutaj żadnego zameldowana moje zarobki formalnie to około 300 zł a nie formalnie to około 2 tysiące wszyscy
jesteśmy urodzeni w Świebodzicach tak po krótce wygląda nasza sytuacja.
Czy jest jakaś szansa na to aby zostało nam przydzielone jakieś mieszkanie w Świebodzicach
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowny Panie Andrzeju,

nie znając Pana sytuacji materialno-mieszkaniowej, opartej na odpowiednich dokumentach i oświadczeniach, nie mogę udzielić jednoznacznej odpowiedzi na Pana pytanie. Każdy przypadek rodziny ubiegającej się o lokal z mieszkaniowego zasobu Gminy jest rozpatrywany indywidualnie, w oparciu o obowiązujące przepisy. Zapraszam Pana do Wydziału Gospodarki Mieszkaniowej (ul. Świdnicka 7, pokój nr 6, I piętro), gdzie uzyska Pan wyczerpujące informacje.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 1996:  Imię/NICK: sarna

Panie Burmistrzu ,prosze o odp .czy będą w naszym mieście dotacje na założenie ogrzewania gazowego proszę by pan pojął ten temat . czekam na odp.
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowna Pani/Szanowny Panie,

informuję, że w chwili obecnej z budżetu Gminy udzielane są dotacje na dofinansowanie zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, polegających na budowie przyłączy do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej. W przypadku wprowadzenia dofinansowania inwestycji polegających na zmianie czynnika grzewczego poinformujemy mieszkańców o tym fakcie na portalu miejskim www.swiebodzice.pl oraz na łamach Gazety Świebodzickiej.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 1995:  Imię/NICK: mieszkaniec

Dzień dobry;) Panie burmistrzu pisze do pana z zapytaniem czy dałoby rade zorganizować zajęcia dla dzieci od 6 miesięcy do 3 lat? na 4 godz chociaz Rodzice mogliby z dziećmi przychodzić na takie zajęcia. Sama jestem mama 1,5 rocznej coreczki. w domu bawimy sie w rożne zabawy. 
malujemy farbkami budujemy z masy solnej oraz pieczemy ciasteczka;) Ps. sama nie dam rady zorganizować takich zjec. wysuwam pomysl. ? wszystkie zajecia jakie sa to sa od 4 lat w gore
pozdrawiam;)
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowna Pani,

pragnę poinformować, że na terenie naszej gminy funkcjonują dwa żłobki publiczne i dwa niepubliczne. Przyjmowane są tam dzieci do 3 roku życia. Ponadto rozbudowana jest sieć przedszkoli, łącznie funkcjonuje sześć placówek, które realizują wychowanie przedszkolne i sprawują opiekę nad dziećmi od 2,5 roku. Przedstawiona oferta zabezpiecza potrzeby rodziców w zakresie opieki nad dziećmi. Zachęcam do zapoznania się z przedstawioną ofertą i skorzystania z jednej z form.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 1994:  Imię/NICK: Rodzic ucznia

Czy w naszym mieście mamy za mało kościołów?
Wczoraj moje dziecko przekazało mi informację, że uczniowie z Zespołu Szkół przy ul. Mieszka Starego mają zajęcia WF w klasach, małych salkach rekreacyjnych lub w holu hali sportowej. A co na hali?
Jedna wielka świątynia przez okres kilku dni ( niejakie rekolekcje ).
Czy faktycznie stać nas na rezygnację z programowych, zdrowych i potrzebnych młodzieży zajęć na rzecz kościelnych imprez. 
Czy już całkiem poddaliśmy się tej "grupie władzy". 
Nie wiem czy ten tekst zostanie opublikowany bo i klimat nie sprzyja ale jednak
pozdrawiam.
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowny Panie,

Publiczny Zespół Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych korzysta z pomieszczeń Hali Widowiskowo-Sportowej zarządzanej przez OSIR Świebodzice Sp .z o. o. W ciągu roku szkolnego OSiR w ramach swojej działalności udostępnia obiekty na imprezy dla mieszkańców miasta i okolic, np. na wystawy, koncerty, targi oraz rekolekcje. W tym czasie zajęcia wf realizowane są w różnych formach zgodnie z podstawa programową, min. na basenie, na stadionie, na Orliku, w środowisku naturalnym, a w czasie niepogody również w salce "Radosnej Szkoły", w holu, na małej salce (tzw. Zielonej), na placu apelowym. Uczniowie biorą tez udział w zajęciach prozdrowotnych i turystycznych oraz tanecznych. Rozumiem jednak niepokój Rodzica, przepraszam za wprowadzane zmiany organizacyjne, jednocześnie zapewniam, że nauczyciele prowadzący zajęcia wychowania fizycznego w pełni dbają o kondycję fizyczną dzieci oraz o atrakcyjne zorganizowanie zajęć.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 1993:  Imię/NICK: Krystyna

Panie Burmistrzu, chciałam prosić o postawienie koszy na śmieci na ulicy jeleniogórskiej. Śmieci są porzucane pod posesję (butelki po napojach, kartoniki, papierki). Wracając ze sklepu Intermarche ludzie to po prostu wyrzucają na chodnik, wprost pod ogrodzenia. Także psy załatwiają się bezpośrednio pod furtką lub ogrodzeniem. Proszę postawić kosze na psie kupy jak to ma miejsce na Osiedlu Piastowskim. Wszyscy płacimy podatki i nie jest miło sprzątać po innych. Z góry dziękuję i Pozdrawiam.
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowna Pani Krystyno,

informuję, że sprawa została przekazana do ZGK Świebodzice Sp. z o. o. i w najbliższym czasie na ul. Jeleniogórskiej dostawiony zostanie kolejny kosz na odpady oraz pojemnik na psie odchody. Jednocześnie przypominam, że właściciel psa ma obowiązek natychmiastowego usuwania zanieczyszczeń pozostawionych przez swoje zwierzę, a woreczki z psimi odchodami można wrzucać do pojemników na zmieszane odpady komunalne.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 1992:  Imię/NICK: Tomasz

Szanowny Panie Burmistrzu
Jak co roku w sezonie zimowym powietrze w Naszym mieście szczególnie w okolicach rynku i przyległych ulic staje się nie do zniesienia. Ludzie palą co popadnie i trudno nawet oddychać. Zgłoszenie na Straż Miejską jednego czy drugiego przypadku nic nie zmienia. Czy planowane są jakieś działania aby poprawić jakoś powietrza. Proszę o udzielenie odpowiedzi.
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowny Panie Tomaszu,

zgodnie z ustawą o odpadach z 14 grudnia 2012 r. osoba, która wbrew przepisowi art. 155 termicznie przekształca odpady poza spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów podlega karze aresztu albo grzywny. W przypadku uzasadnionych podejrzeń spalania odpadów w piecach domowych proszę każdorazowo zgłaszać interwencję u Strażników Miejskich (tel. 74 637 90 70 lub 606 637 542), którzy przeprowadzą czynności kontrolne.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 1991:  Imię/NICK: Monika

Witam,
Kiedy dowiemy się jakie zadania obejmie budżet obywatelski w roku 2017? Termin składania wniosków upłynął już dawno temu - wypadałoby opublikować choćby liste zgłoszonych projektów... a tak bez echa zniechęcacie ludzi do tej formy uczestnictwa w kolejnych odsłonach...
Pozdrawiam
Monika :39
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowana Pani Moniko,

zapewniam Panią, że prace nad budżetem partycypacyjnym przebiegają prawidłowo. Propozycje  mieszańców do budżetu partycypacyjnego muszą być poddane analizie, a później uwzględnione w budżecie Gminy Świebodzice na 2017 r., który zostaje podjęty uchwałą Rady Miejskiej w grudniu.
Nie mogę przekazać wcześniej informacji zanim nie zostanie uchwalony budżet.
W związku z powyższym proszę o cierpliwość, jednocześnie informuję, że wykaz inwestycji, które będą realizowane zamieszczony zostanie na portalu miejskim oraz na łamach Gazety Świebodzickiej w styczniu 2017 r.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 1990:  Imię/NICK: Mieszkaniec

Witam Panie burmistrzu. Kiedy zacznie się akcja usuwania azbestu i gdzie będzie dostępna lista kiedy i w jaki sposób będzie to realizowane.?
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowny Panie,

informuję, że w chwili obecnej opracowany jest Program Usuwania Wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Świebodzice. Działaniem poprzedzającym sporządzenie Programu było przeprowadzenie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest. Inwentaryzacja była prowadzona metodą spisu z natury z wykorzystaniem podkładów mapowych. W wyniku prac terenowych, a następnie studialnych powstała baza danych, która zawiera:

 • lokalizację wyrobu zawierającego azbest,
 • właściciela wyrobu zawierającego azbest,
 • rodzaj i typ wyrobu zawierającego azbest,
 • ilość i stopień pilności do usunięcia wyrobów zawierających azbest.

Lista nieruchomości, na terenie których znajdują się materiały zawierające azbest zamieszczona jest w bazie azbestowej prowadzonej przez Ministerstwo Rozwoju. W najbliższym czasie zostanie ogłoszony nabór wniosków.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 1989:  Imię/NICK: Mieszkaniec

Witam Panie burmistrzu. Ile procent sieci kanalizacyjnej należy do miasta Świebodzic?
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowny Panie,

Gmina Świebodzice posiada około 35% sieci kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej oraz około 90% sieci kanalizacji deszczowej.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 1988:  Imię/NICK: Halina

witam
Panie Burmistrzu prosimy o interwencję na ulicy Długiej ponieważ firma Cast i Termet zrobiła z ulicy parking. Na ulicy odbywają się wyładunki i załadunki aut ciężarowych które zagrażają bezpieczeństwu przechodniów i przejazdu samochodów.Codziennie jest problem z przejazdem. 
Pozdrawiam mieszkanka Świebodzic.
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowna Pani Halino,

funkcjonariusze Straży Miejskiej w Świebodzicach przeprowadzili rozmowy z kierownictwem zakładu Cast oraz Termet S.A. pod kątem poprawienia logistyki zaopatrzenia. Jestem pewny, że powyższe rozmowy przyczynią się do rozwiązania problemu parkowania pojazdów ciężarowych na ulicy Długiej.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 1987:  Imię/NICK: Stanisław

Bezprawie w Świebodzicach.

Szanowny Panie Burmistrzu,

Piszę do Pana ponownie, gdyż moje zapytanie nie zostało wyświetlone, mam nadzieję, że tym razem podejmie Pan wyzwanie i odpowie na postawione pytanie.
Drążę temat bezprawia, które kwitnie w Świebodzicach. Jak grzyby po deszczu wyrastają w naszym mieście punkty z nielegalnymi maszynami typu jednoręki bandyta. Nielegalne lokale są zlokalizowane w budynkach mieszkalnych, swoją działalność prowadzą 24h/7 dni w tygodniu. 
Dana nielegalna działalność wiąże się z silną uciążliwością dla lokatorów, w godzinach nocnych, zwłaszcza podczas weekendów dochodzi do spektakularnych imprez w lokalach. Niejednokrotnie jest spożywany alkohol i innego rodzaju używki.

Zastraszeni mieszkańcy boją się reagować i dzwonić na służby porządkowe, nikt nie jest w stanie im pomóc. Działalność jest nielegalna co jest kilkakrotnie podkreślone i w najlepsze kwitnie pod okiem Burmistrza i Rady Miejskiej w Świebodzicach. Pod osłoną nocy, są sprowadzane nowe urządzenia do lokalów, nikt sobie z tego nic nie robi. 
Wskazane punkty, rzekomo były zgłaszane przez burmistrza do Urzędu Celnego i...? Tak działa Państwo Polskie? Burmistrz Miasta Świebodzice, którego mieszkańcy obdarzyli mandatem zaufania nie może sobie poradzić z nielegalną działalnością, która zakłóca spokój i życie?

Panie Burmistrzu, Ja wyborca pytam, kiedy w naszym mieście się zakończy proceder nielegalnego hazardu?! My mieszkańcy zwracamy się do Pana, aby zrobić z tym porządek, nie chcemy narażać własnego bezpieczeństwa i walczyć osobiście, dobrze wiemy kto za tym stoi!!!!

  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowny Panie Stanisławie,

informuję, że w dniu 27. 10. 2016 r. po raz kolejny poinformowałem Służbę Celną o konieczności jak najszybszej kontroli punktów gier hazardowych, które działają na terenie Miasta Świebodzice.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 1986:  Imię/NICK:  Anna

Witam serdecznie.
Kiedy się ukaże kolejny świebodzicki kalendarz,ile będzie kosztował,i gdzie go będzie można kupić?
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowna Pani Anno,

podobnie jak w latach ubiegłych nie jest planowana sprzedaż świebodzickiego kalendarza.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 1985:  Imię/NICK:  matka polka

Witam .na pewno jest Pan na bieżąco ze sprawami ZWiK.Proszę wyjaśnić dlaczego podnoszone sa opłaty abonamentów na liczniki wody i ścieków. Oczywiście licznik ścieków nie istnieje się opłata jest. No chyba że my użytkownicy jesteśmy ślepi. Podam przykład w czerwcu 2016 opłata abonam.za licznik wody wynosił za2 miesiące 14,26 brutto,za ścieki 11,74,natomiast w sierpniu woda 15,62 za 2 miesiące i ścieki 30,35.nikt nie dostał zawiadomienia o podwyżkach a Internet nie mają wszyscy.liczę na odpowiedź 
,bo to Pan jest dla ludzi ,a nie my dla Pana.Oczywiście nie wpomne o drożyznie za wodę i przede wszystkim ścieki!nie ma co się dziwić że my mieszkańcy oszczedzamy ,ale czy to coś da ,skoro wciąż zaskoczeni jesteśmy podwyzkami .Oj Nowy Rok za chwilę i znów drożej. za7 dni sprawdze czy jest odpowiedz. pozdrawiam
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowna Pani,

nie istnieje pojęcie opłaty za licznik czy też abonamenty na liczniki. Płaci Pani opłatę abonamentową, która jest opłatą stałą, dotyczy odbiorcy i nie ma bezpośredniego związku z istnieniem licznika. Osoby nie posiadające licznika również płacą opłatę abonamentową, która wynika z kosztów ponoszonych przez wodociągi. W ostatnim czasie stawki te wzrosły ze względu na zrealizowane inwestycje i związane z nimi koszty stałe. Zgodnie z przepisami ceny ogłaszane są w prasie lokalnej bez powiadamiania klientów.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 1984:  Imię/NICK:  MIESZKANKA

Szanowny Panie Burmistrzu,
Mam takie pytanie w związku z zakazem palenia liści na działkach, dlaczego w sezonie jesienno-wiosennym nie wolno palić pozostałości na działkach, a w domkach i apartamentach wolno palić drzewem w kominku zanieczyszczając powietrze do tego stopnia, że nie można przewietrzyć jesienią i zimą mieszkań na osiedlu?? Palenie na działkach odbywa się sezonowo, a zatruwanie powietrza kominkami trwa kilka miesięcy non stop.
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowna Pani,

w odpowiedzi na Pani pytanie informuję, że ustawa o odpadach z 14 grudnia 2012 r. dopuszcza spalanie pozostałości roślinnych poza instalacjami i urządzeniami przeznaczonymi do tego celu jedynie w przypadku, gdy nie są one objęte obowiązkiem selektywnej zbiórki. Na terenie naszej Gminy obowiązek selektywnej zbiórki odpadów obejmuje odpady zielone, co wyklucza możliwość ich spalania niezależnie od pory roku. Odpady takie jak skoszona trawa, liście i gałęzie należy zagospodarować w przydomowym kompostowniku lub dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowanego przy ul. Strzegomskiej 30 w Świebodzicach. Odnośnie palenia w kominkach informujemy, że drewno kominkowe jest wyselekcjonowanym rodzajem drewna opałowego, a nie pozostałością roślinną.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 1983:  Imię/NICK:  Barbara

Panie Burmistrzu być może jest to nie wygodne pytanie ale chciałam zapytać wprost czy w tym roku w Świebodziach będzie organiowany finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy ? czy coś się zmieniło zgodnie z linią Pana partii ?
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowna Pani Barbaro,

informuję, że jak co roku, w Świebodzicach odbędzie się Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, który objąłem honorowym patronatem. Co prawda data nie została jeszcze oficjalnie przedstawiona, ale już teraz zachęcam Panią do udziału w tym wielkim wydarzeniu.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 1982:  Imię/NICK:  Piotr

Panie Burmistrzu.Slyszal Pan zapewne o podpisanej umowie na budowę Mercedesa w Jaworze.Przeczytalem ze rekrutacja już się odbywa do zakładu Mercedes.Nie mogę jednak znalesc na jaki adres wysylac cv.Prosze o podanie adresu na jaki należy wysylac swoje cv.Napewno ma Pan kontakty z Panem Burmistrzem z Jawora.Dziekuje,Piotr
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowny Panie Piotrze,

z informacji uzyskanej od firmy wynika, że rozpoczęcie produkcji w nowej fabryce Daimlera (Mercedes) planowane jest na rok 2019, a prace budowlane mają się rozpocząć w 2017 r. Rekrutacja do firmy nie została jeszcze ogłoszona.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 1981:  Imię/NICK:  Andrzej

Witam Panie burmistrzu. Mam pytanie odnośnie niszczenia drzew na ul. Aleje Lipowe które odbyło się w dniu 10.10.2016. Dlaczego i poco są tak mocno przycinane korony drzew i Kto na to zezwolił?
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowny Panie Andrzeju,

firma, która przycina drzewa przy ul. Aleje Lipowe oraz ul. Kolejowej posiada wszystkie niezbędne kwalifikacje do wykonywania tego typu prac. 
Korekta odbywa się w sposób prawidłowy i ma na celu doświetlenie ulicy.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 1980:  Imię/NICK:  ZHDK

co kierowało władzami miasta, gdy przyznawały prawo do darmowych przejazdów komunikacją miejską (p)osłom z całej UE, pomijając całkowicie Zasłużonych Dawców Krwi (jeżdżących gratis po wszystkich większych miastach) ?!?
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowni Państwo,

posłowie posiadają uprawnienia do bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską na mocy powszechnie obowiązujących przepisów i Gmina ma obowiązek takie uprawnienie respektować. Informuję, że Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi
w Świebodzicach mają również prawo do bezpłatnych przejazdów miejską komunikacją.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 1979:  Imię/NICK:  Magdalena

Szanowny Panie Burmistrzu, w roku 2017 użytkowanie wieczyste ma zmienić sie w pełne prawo własności, czy wiadomo juz jak ten proces będzie przebiegał w naszym mieście? Czy z tego tyłu od właścicieli będą
wymagane jakieś opłaty ?
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowna Pani Magdaleno,

regulacja dotycząca zmiany ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości jest obecnie w fazie projektu i ma wejść w życie od dnia 1 stycznia 2017 r. Zatem dotychczasowe doświadczenie i dobra praktyka w tym przedmiocie wskazuje, aby o zasadach i trybie dokonywania przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości rozmawiać ze społeczeństwem i wdrażać w życie przepisy po dokładnym zapoznaniu się z treścią tej ustawy, a mianowicie po 1 stycznia 2017 r. Pragnę Panią zapewnić, że ze względu na wielkie zainteresowanie i oczekiwania społeczne na tego typu ustawę Gmina Świebodzice opublikuje w prasie lokalnej "Gazeta Świebodzicka" i na stronie internetowej tut. urzędu, www.swiebodzice.pl, zasady stosowania cytowanego wyżej projektu ustawy.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 1978:  Imię/NICK: Krystyna

Panie Burmistrzu czy odpowie pan w końcu na pytanie kiedy nastąpi rewitalizacja ul.Krasickiego.Piszę te pytanie po raz kolejny ale widocznie jestem niewygodna ze niema Pan chęci odpisać.Proszę o zdecydowaną odpowiedz a nie o obietnice nie realizowane. Przypomnę ze obiecuje Pan któryś rok z kolei rewitalizacje tej ulicy.Wszyscy mieszkańcy pozdrawiają
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowna Pani Krystyno,

kilka miesięcy temu była już udzielana odpowiedz na pytanie w przedmiotowej sprawie. Gmina jest przygotowana na realizację przedsięwzięcia - posiada projekt oraz kosztorysy. Z uwagi na fakt, że istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie do zadania w wysokości do 85% jego kosztów kwalifikowanych, czekaliśmy na właściwy moment złożenia stosownego wniosku, który aktualnie jest w fazie przygotowania. Roboty budowlane planujemy rozpocząć w przyszłym roku i będą one realizowane etapami tak, aby nie sparaliżować życia w obrębie ulicy i terenów do niej przyległych.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 1977:  Imię/NICK: mieszkaniec

Dzień dobry.
Zadawałam już to pytanie Panu Burmistrzowi ale nie dostałam do tej pory odpowiedzi więc pozwoliłam sobie napisać jeszcze raz. Czy adopcja zwierząt w naszym mieście wiąże się z uzyskaniem od miasta
pomocy w wysokości 500zł jak to czynią inne gminy by ograniczyć koszty trzymania zwierząt w schroniskach? Jesli tak to jak załatwia się owe środki u nas w mieście i jakie potrzebne sa dokumenty?
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowna Pani,

Informuję, że Gmina Świebodzice nie udziela pomocy finansowej osobom, które zdecydowały się na adopcję zwierzęcia.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 1976:  Imię/NICK: Zbigniew H.

Szanowny Panie Burmistrzu,

jeżeli podjęli Państwo decyzję o rozbiórce zagrażającej mieszkańcom osiedla Strzelecka altany, to według szeroko pojętych standardów oraz mojej najlepszej wiedzy należy zamierzone przedsięwzięcie doprowadzić do końca. Choć drewniane elementy konstrukcyjne zostały usunięte, to fundamenty w postaci trzech betonowych belek pozostały nietknięte i od trzech tygodni pozostają niezabezpieczone.  Pomijając, że zaistniała sytuacja nie najlepiej świadczy o decydentach miasta Świebodzic, należy 
dobitnie podkreślić, że betonowe fundamenty stwarzają zagrożenie zdrowia dla bawiących się dzieci na osiedlu. Niech tylko jedno potknie się i złamie rękę na tych betonowych belkach, a powództwo macie Państwo gwarantowane. Nad to, pozostawione Bóg wie komu betonowe fundamenty nie korespondują z otoczeniem, a u osób zauważających Państwa niekonsekwencję, bynajmniej pochlebstw pod Państwa, pod  Pana adresem Pane Bogdanie w szczególności nie wywołują.
Z uszanowaniem,
Zbigniew H.

  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowny Panie Zbigniewie,

w sprawie pozostawionych betonowych fundamentów po rozebranej altanie przy ulicy Strzeleckiej, informuję, że ze względu na poprawę estetyki terenu tut. Zarząd dokonał rozbiórki samowolnie postawionej altany.
Po rozbiórce zostały w ziemi betonowe elementy konstrukcyjne, które nie stanowią żadnego zagrożenia. Elementy te będą rozebrane i wywiezione, gdy MZN będzie dysponował odpowiednim sprzętem.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 1975:  Imię/NICK: Hugon Wieniawski

Panie Burmistrzu
Gdzie można się zapoznać z listą ulic przewidzianych do zmiany nazwy w związki z ustawą podjęta przez Sejm RP.
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowny Panie Hugonie,

w naszym mieście nie ma już żadnej ulicy, której nazwa wymagałaby zmiany w zawiązku z "ustawą dekomunizacyjną".

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 1974:  Imię/NICK: Ewa

Dzień dobry Panie Burmistrzu. Moje pytanie dotyczy oświetlenia ulic. Mieszkam na ulicy Stanisława Moniuszki i teraz kiedy rano jest ciemno i szybko robi się ciemno strach jest wyjść na ulicę. Nasza ulica jest dość specyficzna ponieważ z każdej prawie strony mamy las a mieszkając na takim uboczu człowiek obawia się wyjść nawet z psem wieczorem tym bardziej, że nadal poszukiwany jest mieszkaniec Świebodzic podejrzewany o zabójstwo. Nie działają latarnie na końcach ulicy czyli za mostem okolice tzw. Bajki i na drugiej odnodze ulicy przy tzw. Leśniczówce.
Bardzo proszę o interwencję w tej sprawie tym bardziej, że problem nie dotyczy tylko mnie ale i innych moich sąsiadek. Pozdrawiam
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowna Pani Ewo,

istniejące oświetlenie ul. Moniuszki jest sprawne. Pani wniosek dotyczy prawdopodobnie braku lamp na dojazdach do posesji przy ul. Moniuszki nr 3 i 6. Doświetlenie tych odcinków wymagać będzie rozbudowy istniejącego oświetlenia drogowego. Możliwe to będzie po zakończeniu realizacji obecnego programu przebudowy i rozbudowy systemu oświetlenia drogowego na terenie Świebodzic, w ramach jego kolejnego etapu.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 1973:  Imię/NICK: rodzic

Szanowny p. Burmistrzu mieszkam przy ul.pilsudskiego 25-29 mamy my rodzice taki problem ze nasze dzieci nie maja podworka bo 75% zajmuja samochody i ich przybywa .wyjsciem by bylo adaptacja ogrodka p.samotusa ktory to ogrodek mial sluzyc jego matce a ktora nie zyje ponad 20 lat .piaskownica, hustawka w ogrodzeniu byloby chybakvq dobrym rozwiazaniem czy jest p. Burmistrzu mozliwosc?
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowni Państwo,

w nawiązaniu do pytania w sprawie adaptacji ogródka przydomowego, usytuowanego na terenie posesji przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 29 na plac zabaw informuję, że realizacja tego pomysłu nie jest możliwa, ponieważ wskazany teren od wielu lat jest przedmiotem dzierżawy. Ponadto wyjaśniam, że utworzenie kącika zabaw zobowiązuje do zapewnienia dzieciom maksymalnej ochrony, co w tym przypadku nie byłoby możliwe ze względu na zbyt małą powierzchnię tego terenu.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 1972:  Imię/NICK: RAFIK

Witam. Dlaczego przy parkingu na ulicy Mieszka I wymieniono latarnie z podwójnych na pojedyncze, które oświetlają teraz tylko jezdnię. Parking jest bardzo często uczęszczany przez pieszych, którzy teraz będą niewidoczni dla kierowców, a złodzieje będą mieć raj. Ps. Kiedy załatają asfalt, który zepsuli podczas wymiany tej nieszczęsnej latarni. Idzie zima więc niech się pośpieszą.
Pozdrawiam
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowny Panie,

do zadań własnych Gminy należy finansowanie i utrzymanie w sprawności technicznej urządzeń oświetlenia drogowego na drogach publicznych oraz ewentualnie na drogach wewnętrznych będących jej własnością. Teren parkingu między ul. Mieszka I i parkingiem przy pawilonach handlowych "Czerwona Torebka", nie jest własnością Gminy Świebodzice - to własność Spółdzielni Mieszkaniowej w Świebodzicach. Oświetlenie przedmiotowego terenu należy do obowiązków jego właściciela. Naprawa nawierzchni zjazdu z parkingu na ul Mieszka I planowana jest do niezwłocznego (jeśli pozwolą warunki pogodowe) wykonania przez Wykonawcę robót oświetleniowych.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 1971:  Imię/NICK: Marceli

Dlaczego na H.Brodatego 9 (O.Piastowskie) nie ma zamontowanego nowego domofonu? W całym bloku są już od dawna, ale w naszej klatce nie. Możliwe, że w innych blokach występują podobne przypadki :/
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowny Panie Marceli,

w tej sprawie proszę o kontakt ze Spółdzielnią Mieszkaniową w Świebodzicach, gdyż wspomniany budynek jest w ich zarządzie.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 1970:  Imię/NICK: Krzysztof

Panie Burmistrzu czy rejon Ciernie 4, podlegająca kanalizacja pod Wałbrzych mogą starać sie o dofinansowanie doprowadzenia przylącza. Dlaczego w tym samym rejonie woda podlega pod Świebodzice a ścieki pod Wałbrzych. Pozdrawiam
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowny Panie Krzysztofie,

informuję, że zgodnie z uchwałą nr XXIV/171/2016 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 27 września 2016 r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej dofinansowaniu na budowę przyłącza kanalizacji sanitarnej podlegają nieruchomości na terenie całej gminy. Dotacja może być udzielona osobom fizycznym oraz wspólnotom mieszkaniowym. Nowy wniosek o dotację będzie dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej po wejściu w życie przedmiotowej uchwały.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 1969:  Imię/NICK: Piotr

Szanowny Panie Burmistrzu.Kiedy wkoncu zostanie zrobione oświetlenie obok Sp.Mieszkaniowej na Os.Piastowskim?Dokladnie w miejscu jak są garaze obok dzialek,ul.mieszka....Rano i wieczorem można dostać po glowie ....jest ciemno i niebezpiecznie.Prosze cos z tym zrobić jak
najszybciej.Mieszkaniec Swiebodzic.pozdrawiam. Piotr
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowny Panie Piotrze,

do zadań własnych Gminy należy finansowanie i utrzymanie w sprawności technicznej urządzeń oświetlenia drogowego na drogach publicznych oraz ewentualnie na drogach wewnętrznych będących jej własnością. Teren położony między pasem drogowym ul. Mieszka I i garażami, nie jest własnością Gminy Świebodzice - to własność Spółdzielni Mieszkaniowej w Świebodzicach. Wniosek o oświetlenie przedmiotowego terenu należy kierować do jego właściciela.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 1968:  Imię/NICK: mieszkanka

witam od jakiegoś czasu w godzinach wieczornych z terenów zakładowych przy ulicy wałbrzyskiej rozchodzi się zapach palonego plastiku jest on uciążliwy dla okolicznych mieszkańców mam nadzieję że się Pan tym zainteresuje
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowna Pani,

W przypadku stwierdzenia wypalania odpadów proszę o zgłoszenie interwencji do Komendy Straży Miejskiej w Świebodzicach pod nr tel. 606 63 75 42 lub do Komisariatu Policji w Świebodzicach pod nr tel. 74 854 06 22.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 1967:  Imię/NICK: Aga

Proszę mi odpowiedzieć na pytanie dlaczego na tak niebezpiecznych ulicach jak Krasickiego i Młynarskiej, na ktorych co chwila dochodzi do incydentów chuligańskich, nie ma zainstalowanego monitoringu ani żadnego patrolu policji? Pomimo licznych skarg do odpowiednich służb porządkowych jak i Pana nic nie zostało zrobione w tej kwestii a mieszkańcy boją się chodzić tymi ulicami gdy zapada zmrok. Pozdrawiam
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowna Pani Agnieszko,

W chwili obecnej nie planuje się rozbudowy monitoringu wizyjnego. Niemniej jednak wychodząc na przeciw Pani oczekiwaniom poleciłem podległym mi służbom częstsze patrolowanie tego rejonu miasta.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 1966:  Imię/NICK: ala

Mam pytanie Panie Burmistrzu czy niemożna przegonić z ławek na placu Jana Pawła tych "ludzi nadużywających mocnych trunków" na każdej ławce siedzi menel proszę zwrócić na to uwagę bo to nie dość że psuje wizerunek miasta to jeszcze z dzieckiem nie ma gdzie usiąść. Proszę o interwencję. Dziękuje.
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowna Pani Alicjo,

Powyższa sprawa została przekazana do Straży Miejskiej. Zobowiązałem funkcjonariuszy do zwiększenia intensyfikacji działań w tym rejonie. Niemniej jednak proszę również o każdorazowe zgłaszanie interwencji do Komendy Straży Miejskiej pod nr tel. 606 63 75 42.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 1965:  Imię/NICK: gieszesc

Szanowny Panie Burmistrzu... W roku minionym pytałem, dla kogo organizowany jest Happening Rowerowy? Dla włodarzy, urzędników, przedstawicieli Kościoła?? Miało się to zmienić... Szary obywatel w tym czasie dogina w różnych instytucjach, by płacić podatki na Wasze utrzymanie, a jego dzieci uczą się pilnie, by w przyszłości robić min. na urzędników! To jest jakieś nieporozumienie...
I jeszcze takie spostrzeżenie... Dlaczego rów/kanał odwadniający został wyczyszczony (gdzie maszyna nie dała rady, to 6 pracowników czyściło) po stronie gdzie przypadkiem mieszka Radny, a po stronie gdzie jeździ autobus jest nietknięty?? Może to tylko przypadek, bo być może ma być to zrobione; ale kilku miesięczna przerwa w pracach upewnia mnie, że mieszkańców traktuje się jako równych i równiejszych - z naciskiem na równiejszych!
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowny Panie,

Happening Rowerowy jest imprezą otwartą, organizowaną dla wszystkich mieszkańców Świebodzic, bez rozróżnienia na zawód czy zainteresowania, jednak nadrzędnie w swoim zamyśle jest to akcja edukacyjna skierowana do podopiecznych przedszkoli oraz szkół i pomysł ten spotyka się z pozytywnymi reakcjami ze strony dyrekcji oraz kadry nauczycielskiej placówek oświatowych. Edukacja w szkole, to nie tylko przyswajanie wiedzy w szkolnych ławach, ale także udział w akcjach terenowych, wydarzeniach oraz happeningach, takich jak ten. Proszę więc nie traktować uczestnictwa dzieci w tego typu akcji, jako marnotrawienia ich czasu, lecz jako dodatkową okoliczność na zdobycie wiedzy o otaczającym świecie.

Decyzja, aby impreza odbywała się w dzień powszedni, była podjęta po analizie frekwencji podczas organizowanych dotychczas innych imprez rowerowych, która, delikatnie ujmując tę kwestię, była co najmniej umiarkowana. Dodatkowo pragnę zaznaczyć, że inne gminy również praktykują organizację tego rodzaju wydarzeń w godzinach przedpołudniowych.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 1964:  Imię/NICK: Katarzyna

Panie Burmistrzu, w imieniu swoim i innych osób korzystających z OPS w Świebodzicach, proszę o interwencję w celu usprawnienia i jakości obsługi osób korzystających ze świadczeń rodzinnych i innych. Zdaje sobie sprawę iż teraz jest intensywny okres składania, podań o stypendia, świadczenia rodzinne, ale nie może być tak że klient przychodząc po wniosek w pierwszym tygodniu września udając się do pok. nr 6 zostaje odesłany po oczywiście wyczekiwaniu w kolejce do pok. nr 7, gdzie odbierze wniosek, bo w pok. nr 6 pracownicy wnioski tylko przyjmują. Do po. nr 7 kolejka długa więc klient znów cierpliwie czeka by wniosek odebrać. Natomiast już w drugim tygodniu września, kierowany doświadczeniem z tygodnia poprzedniego, trzymając komplet wypełnionych dokumentów udaje się do po. 6. gdzie wnioski były przyjmowane. Po odstaniu w kolejce, jakież jest zdziwienie bo już w tym pokoju wniosku się nie przyjmuje tylko w pok. 7. Znów trzeba odstać w kolejce, by dostać się do po. nr 7, gdzie wnioski przyjmuje! Pani, która chyba od niedawna pracuje, więc musi korzystać z pomocy innych doświadczonych pracowników. Jest miła i rzetelna, ale czas obsługi się wydłuża co nie sprzyja atmosferze osób oczekujących pod drzwiami. Atmosferze nie sprzyja również fakt, iż w pok. nr 6 siedzą cztery Panie, bez klientów, zapewne rozpatrują wnioski, aczkolwiek mogłyby wesprzeć chociażby w przyjmowaniu wniosków- to rozluźniłoby atmosferę. Co do jakości obsługi funduszu alimentacyjnego, może i pracownica ma kilkuletnie doświadczenie we wnioskach, ale uprzejmości wobec ludzi żadnej. OPS ponoć jest dla ludzi, po to by pomóc, wesprzeć ,a nie niejednokrotnie dołować osoby potrzebujące pomocy. Proszę o interwencję !
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowna Pani Katarzyno,

Ośrodek Pomocy Społecznej dokłada szczególnych starań mających na celu usprawnienie i podniesienie jakości obsługi klientów. Jednakże należy zauważyć, że w okresie od 1 września do 15 września zbiegają się niemalże wszystkie okresy przyjmowania wniosków na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz stypendia szkolne. Oprócz tego na bieżąco do OPS zgłaszają się osoby korzystające z pomocy społecznej, stąd mogą pojawić się pewne niedogodności, dlatego proszę o wyrozumiałość.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 1963:  Imię/NICK: Tomasz

Witam
Kiedy w naszym mieście nastąpi aktualizowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Ciernie 4? Podobno gmina ma obowiązek przeprowadzić go raz na 5 lat? Czy istnieje wtedy możliwość korekty co niektórych wpisów w planie?
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowny Panie Tomaszu,

w odpowiedzi na Pana pytanie informuję, że Gmina nie ma obowiązku sporządzania/aktualizowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego raz na 5 lat. Burmistrz Miasta na podstawie art. 32 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ma obowiązek przeprowadzenia oceny aktualności studium i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego raz na kadencję, tj. raz na 4 lata. Analiza taka będzie sporządzona w roku bieżącym.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 1962:  Imię/NICK: Swiebodziczanka

Witam, Panie Burmistrzu mam pytanie kiedy zostaną wyremontowane kolejne kamienice na ul. Granicznej? Niektóre straszą a z innych odpada tynk np budynek 3a. Wiem, że ul Graniczna znalazła się na liście ulic do rewitalizacji.
I kolejne pytanie czy można prosić by służby miejskie zajęły się powstającym na podwórku kamienicy nr 3 przy ul. Granicznej  mini szrotem ?  Jedno auto już zostało rozebrane a kolejne właśnie jest rozbierane
przez "młodych mechaników".
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowna Pani,

Budynek przy ul. 3a jest budynkiem wspólnotowym. Zarządcą jest firma „Prefekt”, proszę to pytanie skierować do Zarządcy budynku, czy złożył lub złoży projekt na rewitalizację do Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej.
Służby miejskie zostały już powiadomione o „warsztacie pod niebem”.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 1961:  Imię/NICK: Roman

Witam Panie Burmistrzu
Chciałbym zakupić działkę w okolicach ul Wiśniowej na Cierniach. Do najbliższego przyłącza kanalizacji mam 500m, czy w takiej sytuacji jest możliwość zamontowania przydomowej oczyszczalni ekologicznej. Czy gmina planuje prowadzić kanalizację w te rejony?
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowny Panie Romanie,

informuję, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego Dzielnicę Ciernie, który został zatwierdzony Uchwałą Nr XXVII/153/2012 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 22 sierpnia 2012 r.(opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego dnia 22 października 2012 r., poz. 3557), obejmujący teren ul. Wiśniowej nie przewiduje budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Plan dopuszcza tymczasową lokalizację wyłącznie szczelnych zbiorników bezodpływowych z obowiązkiem podłączenia do kanalizacji sanitarnej w momencie jej uruchomienia. W najbliższym czasie nie planuje się budowy sieci kanalizacyjnej w rejonie ul. Wiśniowej.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 1960:  Imię/NICK: anna

Witam,
co z remontem placu dworcowego? miał być w tym roku, a jesień już idzie.
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowna Pani Aniu,

Prace cały czas trwają, ale najpierw nad dokumentacją, która została rozszerzona o sieć kanalizacyjną. Projekt dobiegł końca. Końcem września gmina otrzyma pozwolenie na budowę. We wrześniu również składamy wniosek o środki unijne. Ta inwestycja jest priorytetowa w ramach niskiej emisji dla naszej gminy, do końca 2017 roku będzie ukończony zakres rzeczowy i mieszkańcy będą mogli się cieszyć nowym Placem Dworcowym. Już blisko, proszę o odrobinę cierpliwości.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 1959:  Imię/NICK: Tadeusz

"Decyzją burmistrza Bogdana Kożuchowicza każdy uczeń świebodzickiej szkoły tego dnia (pierwszego szkoły) wchodzi na basen bez biletu" Czy owa "decyzja" nie jest czasem przekroczeniem przez Pana swoich prerogatyw? OSiR jest spółką prawa handlowego ze swoim zarządem, prezesem i radą nadzorczą i burmistrz miasta (nawet jeśli miasto jest jedynym wspólnikiem) nie ma prawa decydować o zaniechaniu pobierania opłat i umniejszania zysku - inaczej mówiąc "działania na jego szkodę". Pańskie intencje rozumiem ale chętnie dowiem się jaka jest podstawa prawna takiej "decyzji".
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowny Panie Tadeuszu,

decyzja ta jest decyzją Zarządu Spółki, którą akceptuję wykonując uprawnienie Zgromadzenia Wspólników. Bardzo dziękuję za troskę o stan Spółki i jej finanse, a także za fakt, że akceptuje Pan działania korzystne dla dzieci i ich rozwoju.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 1958:  Imię/NICK: Magdalena

Panie Burmistrzu czy lokalny program rewitalizacji będzie dostępny w stronie UM?
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowna Pani,

Tak, Lokalny Program Rewitalizacji znajduje się na stronie: http://www.swiebodzice.pl/rewitalizacja/strony/pliki_do_pobrania.htm 
Dział Rewitalizacja znajduje się na stronie głównej, po lewej stronie, na dole.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 1957:  Imię/NICK: Waldek

Dlaczego w Świebodzicach jako autobusy miejskie są Mercedesy? Panie burmistrzu dlaczego niw wspieramy Polskich Autobusów? Polskich marek...??? Dlaczego...???? Proszę odpowiedzieć..
Najlepszym autobusem miejskim roku 2017 został elektryczny Solaris Urbino produkowany przez firmę z Bolechowa pod Poznaniem. To pierwszy taki tytuł dla polskiego producenta i jednocześnie pierwsza w historii tego konkursu nagroda dla pojazdu bateryjnego. Uroczyste wręczenie statuetki „Bus of the Year” odbędzie się 21 września podczas targów pojazdów użytkowych IAA w Hanowerze.
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowny Panie Waldemarze,

Gmina jak każdy podmiot dysponujący środkami publicznymi ma obowiązek stosować do zakupów ustawę Prawo Zamówień Publicznych. Ograniczenie zamówienia na autobusy do określonej firmy czy choćby kraju producenta byłoby naruszeniem zasady konkurencyjności i dostępności do zamówienia. A zupełnie na marginesie dodam, że w przetargu żadna z polskich firm producentów autobusów nie wystartowała. Może dlatego, że nasze zamówienie dotyczyło zakupu niewielkiej ilości.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 1956:  Imię/NICK: renetia

panie Burmistrzu mam pytanie co daje nam fakt że mamy miasta partnerskie jakie z tego są korzyści dla miasta i mieszkańców tak porostu kiedyś się zastanawiałam i pytam z ciekawości
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowna Pani,

posiadanie miast partnerskich i utrzymywanie z nimi relacji służy przede wszystkim wymianie doświadczeń z zakresu działalności kulturalnej i społecznej, a także wzajemnemu informowaniu się o podejmowanych działaniach. Dla przykładu, tylko w ostatnim czasie Świebodzice odwiedzili przedstawiciele Waldbröl, którzy uczestniczyli w Jarmarku Bożonarodzeniowym, oraz Hrušova, którzy wzięli udział w Dniach Świebodzic, a delegacja świebodzickich radnych miejskich odwiedziła z rewizytą w ostatnich dniach Słowaków. Dobra praktyka, jaką jest posiadanie miast partnerskich, owocuje jednak nie tylko wizytami, panelami dyskusyjnymi z udziałem delegacji, wizytami uczniów w tamtejszych placówkach oświatowych czy uczestnictwem w wydarzeniach kulturalnych. Pielęgnowanie relacji z miastami partnerskimi przynosi także jak najbardziej wymierne korzyści i policzalną pomoc, jak np. w sytuacji klęsk żywiołowych, czego dowodem może być pomoc organizowana w roku 1997 przez mieszkańców Waldbröl dla mieszkańców Świebodzic dotkniętych klęską powodzi.

Rok 2016 jest szczególny pod kątem współpracy z miastami partnerskimi, bowiem właśnie na ten czas przypada 20. lecie podpisania umowy partnerskiej z Waldbröl, co stanowi powód do dumy dla obu stron porozumienia.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 1955:  Imię/NICK: Jacek

Panie Burmistrzu czy w Lokalnym Planie Rewitalizacji jest ul.Kolejowa 4?
Bardzo proszę o odpowiedź....
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowny Panie Jacku,

w Lokalny Program Rewitalizacji wpisana jest cała ulica Kolejowa.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 1954:  Imię/NICK: Marek

Szanowny Panie 16 sierpnia teściowa udała się do Wydziału Gospodarki Mieszkaniowej aby
przedłużyć mi zameldowanie, lub zameldować na stale w mieszkaniu komunalnym. Niestety pani w urzędzie odpowiedziała, że jest to niemożliwe. Moja żona i dzieci są zameldowane, ja tymczasowo od dziesięciu lat. Obecnie straciłem pracę i odmowa meldunku może skutkować tym, że nie otrzymam tu zasiłku, a do miejsca mojego stałego zameldowania mam 500 km. Pytanie? Jak to możliwe, że tworzycie sobie przepisy, które stoją w sprzeczności z obecnie obowiązującym prawem,
pozbawiacie mnie możliwości wypełniania obowiązków obywatelskich i
działacie wbrew ustawie zasadniczej, jaką jest KONSTYTUCJA?
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowny Panie Marku,

jak wynika z Pana maila, Pańska teściowa jest najemcą lokalu komunalnego, dla którego właścicielem i wynajmującym jest Gmina. Stąd zgodnie z par. 5 zawartej przez Pana teściową i jej męża umowy najmu lokalu, Najemca jest zobowiązany do uzyskania pisemnej zgody Wynajmującego, jeżeli zamierza oddać "w inne używane osobie trzeciej całości lub części lokalu". Pragnę jednocześnie zaznaczyć, że nieprzestrzeganie tego jak i innych zapisów umowy daje podstawę Wynajmującemu do wypowiedzenia umowy najmu. W związku z powyższym, należy złożyć stosowny wniosek (druki do pobrania w Wydziale Gospodarki Mieszkaniowej), którego rozpatrzenie przez Burmistrza Miasta warunkuje możliwość zameldowania bądź nie osoby wskazanej we wniosku. Ponieważ na każdą taką sprawę składa się szereg indywidualnych przesłanek, złożenie wniosku jest nieodzowne i o tym została Pana teściowa poinformowana podczas wizyty w Wydziale GM.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 1953:  Imię/NICK: Anonim

Dzień dobry Panie Burmistrzu. Jestem mieszkanka Osiedla Piastowskiego mam psa jay I cała moja rodzina regularnie sprzatamy po naszym małym pupilku. Głośno mówi się o lokalnym sprzataniu po swoosh czworonożnych pupilach. Przynajmniej 80 % społeczeństwa osiedlowego nie stosuje się
do próśb dbania o czystość naszego środowiska. Moje pytanie brzmi jak ma to robić kiedy przy każdym"piesku" nie uświadczy ani jednej torebki na psie odchody. Gdyby miasto zadbało o zaopatrzenie wyżej wymienionych koszy w zestawy ku posprzataniu kup byłoby dużo czyściej i
sympatyczniej. Z mooch obserwacji połowa z wymienionych powyżej ludzi dbałaby o czystość a nie zasłaniała się brakiem dostępnych środków. Pokażmy ludziom że wyjście z poem może być przyjemnościa. Z poważaniem mieszkanka Świebodzic.

 

  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowna Pani,

informuję, że każdy właściciel psa ma obowiązek natychmiastowego usuwania zanieczyszczeń pozostawionych przez swoje zwierzę, a co za tym idzie wyposażenia się w worki/torebki do sprzątania po psie. Kosze na odchody zwierzęce zlokalizowane na Osiedlu Piastowskim należą do Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Siemowita 31 w Świebodzicach, i to do niej należałoby się zwrócić z wnioskiem o zaopatrzenie pojemników w worki. Kosze zlokalizowane na terenach gminnych są regularnie zaopatrywane w torebki do usuwania zanieczyszczeń, które można pobrać w ZGK Świebodzice sp. z o. o. przy ul. Strzegomskiej 30.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 1952:  Imię/NICK: Mieszkanka

Szanowny Panie Burmistrzu, nigdzie nie mogę znaleźć informacji o corocznym wyścigu kolarskim odbywającym się w Naszym Mieście. Czy w tym roku nie odbędzie się wyścig??
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowna Pani,

organizatorem Memoriału Pawła Sosika, bo zapewne o ten wyścig Pani pyta, był LKKS Górnik Wałbrzych. Zawody kolarzy organizowane były jako zadanie publiczne z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w ramach otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych. W bieżącym roku, podobnie zresztą jak i w ubiegłym, klub LKKS Górnik Wałbrzych nie wystosował oferty o realizację tego zadania, w związku z czym zawody nie odbywają się.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 1951:  Imię/NICK: Iza

Szanowny panie burmistrzu. W dniu 18 88 2016 wracałam z pracy autobusem miejskim po godz 14 z Pełcznicy .Na jednym z przystanków do autobusu wsiadła pani,która była tak mocno pijana ,że z trudem utrzymywała równowagę Po chwili nastąpiła kontrola biletów na co owa pani głośno zapytała czy bilety z MOPSU są ważne.Większość pasażerów patrzyła z niesmakiem na tą kobietę i zapewne jak ja zastanawiały się kto i na jakich zasadach finansuje i wspiera taką patologię
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowna Pani Izo,

informuję, że Ośrodek Pomocy Społecznej w Świebodzicach nie finansuje przejazdów komunikacją miejską swoim beneficjentom i podopiecznym - nie udziela na ten cel zasiłków ani nie rozdaje biletów. Nie można również z tytułu korzystania ze świadczeń pomocy społecznej liczyć na darmowe przejazdy czy zniżki. Miasto zatem na pewno nie finansuje i nie wspiera opisanej przez Panią kobiety w zakresie korzystania z komunikacji miejskiej.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 1950:  Imię/NICK: zainteresowana

Szanowny Panie Burmistrzu, czy i jak można się starać o pracę w Wydziale Promocji, Informacji i Współpracy Zagranicznej? Bardzo interesuje mnie praca w tym wydziale, a posiadam doświadczenie i umiejętności, które z mogłabym wykorzystać w tej pracy z pożytkiem dla Miasta i jego Mieszkańców.
Łączę wyrazy szacunku.
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowna Pani,

odpowiadając na Pani pytanie w zakresie możliwości zatrudnienia w Wydziale Promocji, Informacji i Współpracy Zagranicznej tut. Urzędu, uprzejmie informuję , że zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U z 2016, poz. 902) zatrudnienie na wolnych stanowiskach urzędniczych odbywa się na zasadach naboru kandydatów. 

Nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze, jest otwarty i konkurencyjny.

Burmistrz Miasta upowszechniając informacje o wolnych stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych, wskazuje stanowiska, o które poza obywatelami polskimi mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, oraz o naborze kandydatów na to stanowisko umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.bip.swiebodzice.pl  
(w zakładce nabór pracowników) oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim z/s ul. Rynek 1 (tzn. jednostce, w której jest prowadzony nabór).

W chwili obecnej nie jest przewidywane zatrudnienie pracownika do Wydziału Promocji, Informacji i Współpracy Zagranicznej, zachęcam jednak Panią do bieżącego śledzenia strony internetowej oraz tablicy ogłoszeń w Ratuszu Miejskim.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 1949:  Imię/NICK: anna

witam, czy można usunąć osy z fontanny w Parku Miejskim? Jest to dość niebezpieczne, zważywszy na częstą zabawę dzieci przy fontannie.
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowna Pani Anno,

informuję, że gniazdo os znajdujące się przy fontannie w Parku Miejskim zostało usunięte.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 1948:  Imię/NICK: Aga

Witam serdecznie mam pytanie dlaczego została zmieniona grafika murala na ul. Wałbrzyskiej - Rysunek żołnierza został zamalowany, a był naprawdę ładny
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowna Pani, 
w tej sprawie odsyłam do pytań nr 1941 i 1943, które zawierają odpowiedź na poruszoną przez Panią kwestię.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 1947:  Imię/NICK: mieszkanka

Panie Burmistrzu, zwracam się z prośbą o wycięcia drzewa znajdującego się na os. Sudeckim
koło Orlika. Drzewo jest bardzo przechylone , prawie pod kątem 45 stopni do podłoża.Z tego co wiem, to spółdzielnia zwróciła się już do Państwa o kasację tego drzewa , a Państwo tylko je zabezpieczyliście - to znaczy zostało podparte drewnianym krzyżakiem. Wg mojej oceny nie jest to wystarczające zabezpieczenie przed dziećmi. Sama byłam świadkiem jak dzieci wbiegają pod taśmę, którą ogrodzono drzewo, brakuje tylko aby któreś potrąciło podparcie tego drzewa. Proszę o jak najszybszą interwencję w tej sprawie.
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowna Pani Mieszkanko,

informuję, że Spółdzielnia Mieszkaniowa we własnym zakresie dokonała zabezpieczeń przy drzewie. Odnośnie wydanie zezwolenia na wycinkę drzewa informuję, że Spółdzielnia Mieszkaniowa winna zwrócić się do Urzędu ze stosownym wnioskiem o jego wycinkę. Fakt domniemanego przez Panią złego zabezpieczenia został zgłoszony do Spółdzielni Mieszkaniowej.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 1946:  Imię/NICK: Kaha

Panie Burmistrzu, od dłuższego czasu niepokoi mnie drzewo które jest pomnikiem przyrody w Parku Miejskim (obok fontanny). Drzewo to ma podwiązaną ogromną poziomą gałąź. Jest to miejsce w którym bawi się mnóstwo dzieci a o tragedie nie trudno (jak już kilka lat temu pokazały zdarzenia z Paku w Szczawnie Zdroju, gdzie podwiązane drzewo zabiło małą dziewczynkę).

W ubiegłą niedzielę dość spora gałąź tego pomnika przyrody w naszym parku złamała się strasząc wszystkich obecnych wtedy w parku, zawisła na poniższych gałęziach i dopiero wezwana Straż Pożarna ją usunęła. Mam obawy czy przy usuwaniu tej gałęzi nie zostało naruszone podwieszenie w/w gałęzi i czy takich (pustych, spróchniałych gałęzi na tym drzewie nie ma więcej)... Czy to drzewo jako pomnik przyrody jest dla parku i miasta aż tak ważne żeby narażać życie mieszkańców? Czy można w tym miejscu zapewnić bezpieczeństwo głownie biegającym tam dzieciom? Gdyby nie niedzielna interwencja straży pożarnej nie wiadomo jak długo ta gałąź wisiałaby jeszcze na tym drzewie i kiedy i na kogo spadła...

  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowna Pani,

informuję, że Gmina przeprowadza od 1 czerwca br. prace związane z uporządkowaniem gospodarki drzewostanu, rosnącego w Parku Miejskim. Zakres prac obejmuje m.in. ściągnięcie posuszu oraz suchych nadłamanych gałęzi z drzew. Przedmiotowe prace potrwają do 31 października br.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 1945:  Imię/NICK: Aleksandra

Panie burmistrzu jakie trzeba spełniać wymogi zeby dostac sie na liste oczekujacych na mieszkanie komunalne badz socjalne ?
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowna Pani Aleksandro,

zasady przyznawania lokali socjalnych, jak również lokali mieszkalnych określa ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminie i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późniejszymi zmianami) oraz Uchwała Nr VI/73/03 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 27 stycznia 2003 r. (ze
zmianami). Pełna treść Uchwały dostępna jest na stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.swiebodzice.pl w zakładce BIP. 

W przypadku jakichkolwiek dodatkowych pytań, zapraszam do Wydziału Gospodarki Mieszkaniowej Urzędu Miejskiego przy ul. Świdnickiej 7, pok. 6 (I piętro), gdzie uzyska Pani odpowiedź na każdą wątpliwość w kwestii ubiegania się o lokal z mieszkaniowego zasobu Gminy.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 1944:  Imię/NICK: 

Dzień dobry, mama pytanie dotyczące żłobka miejskiego nr 2 w Świebodzicach, otóż na zebraniu z rodzicami nowoprzyjętych dzieci Pani Dyrektor zapowiedziała, że w okresie wakacyjnym żłobek będzie na miesiąc zamknięty. Czy jest jakaś alternatywa na ten czas? Jeśli nie to jak rodzice mają sobie poradzić? Mało kto dostanie w pracy miesięczny urlop.
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowna Pani/Szanowny Panie,

organizacja pracy placówki oświatowej na kolejny rok szkolny zatwierdzana jest w miesiącu maju i wówczas ustalana jest również przerwa wakacyjna. Dyrektorzy placówek informują rodziców o planowanej organizacji pracy placówki na dany rok szkolny. Pragnę poinformować Panią, że w okresie przerwy wakacyjnej pracownicy żłobka wykorzystują urlopy wypoczynkowe (zgodnie z planem urlopów). Jest to również czas na odświeżenie pomieszczeń oraz przeprowadzenie niezbędnych prac remontowych i konserwatorskich.

Wobec powyższego powinna Pani zapewnić dziecku opiekę w trakcie przerwy wakacyjnej.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 1943:  Imię/NICK: 

Panie Burmistrzu odnośnie pytania nr 1941 z jedynej strony rozumiem rodzinę ale z drugiej Ppłk Władysław Suproń jest już jako osoba publiczna a upamiętnienie tak wielkich i zasłużonych osób jest w najlepszym porządku i rodzina powinna być dumna.A czy powstanie jakiś inny mural?
5
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowna Pani/Szanowny Panie,

Uprzejmie przypominam, że powstanie muralu było inicjatywą oddolną, której realizatorami byli członkowie świebodzickiej społeczności kibiców Górnika Wałbrzych. Ponadto informuję, że do Urzędu Miejskiego nie zgłoszono kolejnej inicjatywy dotyczącej powstania muralu.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 1942:  Imię/NICK: Michał

Panie burmistrzu gdzie u nas w gminie wyrabia się paszport?
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowny Panie Michale,

paszporty wyrabiane są w Urzędzie Wojewódzkim. Najbliższe takie miejsce jest w Wałbrzychu, gdzie mieści się Delegatura UW, ul. Słowackiego 23a , 58-300 Wałbrzych, tel. 0 801 43 00 86, fax: 74 842 65 03

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 1941:  Imię/NICK: Artur

Dzień dobry. Mam pytanie odnośnie muralu znajdującego się na ul.Wałbrzyskiej czy ktoś go poprawi przed świętem 1 sierpnia?? I czy można się dowiedzieć gdzie dokładnie jest pochowany Pan Władysław Suproń.
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowny Panie Arturze,

mural przedstawiający wizerunek ppłka Władysława Supronia widniejący na murze przy ul. Wałbrzyskiej wkrótce zostanie zamalowany. Jest to wola rodziny zmarłego bohatera. Dla najbliższych Pana Władysława Supronia są to bardzo emocjonalne kwestie i należy to uszanować. Pan Władysław Suproń pochowany jest na cmentarzu komunalnym, ul. Wałbrzyska, dokładna lokalizacja: sektor 6 A, rząd 2, grób 1.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 1940:  Imię/NICK: mieszkanka

Dzień dobry,

wiele miast w Polsce stawia teraz na drogi rowerowe. Czy jest możliwość zbudowania w Świebodzicach takich dróg? na pewno uatrakcyjniło by to miasto pod względem walorów turystycznych, tym bardziej że można taką trasę poprowadzić do Książa.  Gdyby powstała taka trasa , na pewno wiele osób z Książa zjeżdżałoby do Świebodzic

  
ODPOWIEDŹ
 
Dzień dobry Pani,

Właśnie powstaje koncepcja ścieżek rowerowych w mieście. W ramach działania Niska Emisja gmina Świebodzice przygotowuje wniosek aplikacyjny, by uzyskać środki finansowe na budowę ścieżek. Jeżeli wniosek przejdzie etap formalny i merytoryczny, to w przyszłym roku zaczną powstawać pierwsze odcinki ścieżek rowerowych w naszym mieście. We wrześniu gmina składa już wniosek.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 1939:  Imię/NICK: Ewa

Bardzo dziękuję za JOGĘ w Parku Miejskim. Super sprawa.
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowna Pani Ewo,

głosy mieszkanek uczestniczących w zajęciach jogi, w tym Pani, potwierdzają, iż decyzja o organizacji bezpłatnych zajęć tego typu w Parku Miejskim była słuszna. Cieszę się, że świebodziczanie pozytywnie reagują na kierowaną do nich ofertę społeczno-kulturalną. Korzystając z okazji zapraszam zarówno Panią, jak i pozostałych mieszkańców, do uczestnictwa w zajęciach jogi. Odbywają się one w każdy poniedziałek i piątek wakacji o godz. 18:00.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 1938:  Imię/NICK: Marcin

Gdzie mozna kupic flage swiebodzic i jakie sa koszty?
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowny Panie Marcinie,

sprzedaż flag Świebodzic prowadzi ZGK Świebodzice sp. z o. o., z siedzibą przy ul. Strzegomskiej 30. Koszt takiej flagi to 18 zł.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 1937:  Imię/NICK: paulina

witam pana burmistrza chcialabym zapytac czy mozna by bylo zorganizowac na rynku kino letnie juz raz byl wyswietlany batman i swiebodziczanie milo wspominaja ta impreze zebralo sie naprawde sporo ludzi i milo spedzilismy czas na swiezym powietrzu mozna powtorzyc Panie Bogdanie pozdrawiam i zycze milego czasu letniego
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowna Pani Paulino,

cieszę się, że pomysł organizacji kina letniego w Rynku przypadł mieszkańcom do gustu. W tym roku również zorganizowany zostanie taki seans. Wzorem roku ubiegłego, gdy partnerem wydarzenia był popularny internetowy serwis zakupowy, tak i teraz Gmina Świebodzice organizuje kino letnie we współpracy z bankiem BGŻ BNP Paribas. Projekcja odbędzie się 22 lipca (piątek). Zapraszamy już na godzinę 18:00, ponieważ w tym roku przygotowaliśmy dla Państwa dwa filmy. Szczegóły akcji opisane zostały w komunikacie, który dostępny jest pod adresem: http://swiebodzice.pl/strony_2/do_druku/aktualnosci/2016/07/006.htm

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 1936:  Imię/NICK: wojtek

Panie Burmistrzu.
Dnia 30.06. o godz.12-tej przebywałem w Centrum Wodnym z wnukiem. Zaobserwowałem taką sytuację. Ratownik siedział tyłem do zjeżdżalni od czasu do czasu odwracał się do do niej i nie reagował na zachowania dzieci. W niecce zjeżdżalni przebywało na raz 4,5-cioro dzieci a z otworu
zjeżdżali co 2 sekundy wypływały dzieci. Starszy Ratownik/wiekiem/ pokazywał mu co się w niecce dzieje ten wcale nie zareagował. Dopiero jak Starszy Ratownik opuścił swoje stanowisko i podszedł do grupy dzieci i po rozmownie z nimi sytuacja się uspokoiła. Czy w takiej sytuacji możemy być spokojni o nasze dzieci jeżeli Ratownicy jednakowo nie reagują.
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowny Panie Wojciechu,

dziękuję za uwagę dotyczącą zachowania ratownika. Po przekazaniu jej Zarządowi OSiR Świebodzice Sp. z o. o. przeprowadzone zostało postępowanie wyjaśniające, w wyniku którego potwierdzono opisaną przez Pana sytuację i ustalono osobę winną tego zaniedbania. Ponieważ nie jest to etatowy pracownik OSiR udzielono mu ostrzeżenia i poinformowano, że w przypadku powtórnego niedopełnienia obowiązków OSiR zrezygnuje z angażowania go do składu zespołu ratowniczego. Ponadto przeprowadzono rozmowę z pozostałymi ratownikami i w kontekście zaistniałego incydentu przypomniano im o podstawowych zasadach pełnienia służby ratowniczej. Zarząd Spółki wyraża ubolewanie z powodu nieprofesjonalnego zachowania jednego z członków obsługi WCR i swoją dezaprobatę do tego rodzaju sytuacji. Dlatego zwraca się z prośbą, by o każdym takim przypadku również natychmiast informować kierownika obiektu (numer telefonu dostępny w kasach WCR).

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 1935:  Imię/NICK: pawel

Czy jest możliwość wykupienia ogrudka gdy jeden czlonek wspulnoty sie nie zgadza
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowny Panie Pawle,

Gmina nie sprzedaje ogródków. Sprzedawane są grunty przyległe (podwórka) do domów wielomieszkaniowych, w których wcześniej wyodrębniono i sprzedano lokale, a budynki te wydzielone zostały geodezyjnie po ich obrysie. Chodzi o to, aby budynek wraz z gruntem przyległym odpowiadał warunkom działki budowlanej. W takim przypadku wszyscy właściciele lokali zobowiązani są złożyć wniosek do Burmistrza Miasta o wykup działki przyległej (podwórka).

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 1934:  Imię/NICK: Anna

Czy jest szansa żeby tak samo jak w tamtym roku w parku odbywały się darmowe zajęcia zumby z super instruktorką Martą Jasińską? Joga jest fajna ale nie dla każdego. Pozdrawiam i czekam na zumbę w parku
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowna Pani Anno,

cieszę się, że pomysł organizowania zajęć sportowych w parku spotyka się z uznaniem Mieszkańców. Koncepcja darmowych i ogólnodostępnych ćwiczeń zakładała, aby różnicować ofertę kierowaną do świebodziczan. I tak, w roku ubiegłym organizowaliśmy zajęcia z zumby, w tym z kolei wybór padł na jogę. Decyzja ta jest podyktowana chęcią zaktywizowania jak największego grona mieszkańców, których gusta co do preferowanej aktywności nie są jednakowe.
Harmonogram zajęć na ten rok został już ustalony, jednakże zapewniam, iż Pani sugestia zostanie wzięta pod uwagę przy planowaniu zajęć na czas przyszłorocznych wakacji.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 1933:  Imię/NICK: Mieszkaniec

Witam. Panie burmistrzu co z drogą łączącą rondo z Cierniami biegnącą koło firmy BiZ.
po łataniu dziur przez firmę Pana Stańczyka do czasu rozpoczęcia budowy firmy Metal-Plast było w miarę ok. Teraz jest tam dziura na dziurze nawet rowerem nie da się tamtędy przejechać nie wpadając w dziury. I tu moje pytanie kiedy zacznie się wreszcie budowa drogi która bezpiecznie będzie się można dostać na strefę ekonomiczną nie niszcząc sobie samochodu lub roweru i nie skręcając sobie kostki na dziurach? Zapraszam do przekonania się osobiście jak się tamtędy jeździ rowerem lub samochodem.
Pozdrawiam.
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowny Panie,

sprawa budowy ul. Olszańskiej została wyjaśniona w odpowiedzi na pytanie nr 1824.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 1932:  Imię/NICK: Justyna

Witam, Panie burmistrzu czy jest już termin otwarcia basenu odkrytego???
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowna Pani Justyno,

obecnie na basenie odkrytym trwają jeszcze prace remontowe, które mają poprawić estetykę i funkcjonalność obiektu. Niezwłocznie po ich zakończeniu obiekt zostanie udostępniony użytkownikom. Wstępnie zaplanowane jest to na dzień 1 lipca 2016 r. Niemniej jednak proszę śledzić strony www.osir.swiebodzice.pl  oraz www.swiebodzice.pl,  gdzie na bieżąco będziemy informować o postępach w pracach oraz o ich zakończeniu.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


PYTANIE 1931:  Imię/NICK: Henryk

Panie Burmistrzu, czy  ul .Krasickiego kiedykolwiek doczeka się rewitalizacji ,czy  miasto całkowicie zapomniało o tej ulicy. Przypomne ze mieszkańcom zostało to juz obiecane trzy lata temu .Przecież ta ulica to postrach naszego ładnego miasta.
  
ODPOWIEDŹ
 
Szanowny Panie Henryku,

Brak środków finansowych na rewitalizację ulicy, nie znaczy zapomnieć. Aby pozyskać środki finansowe na konkurs rewitalizacyjny, który ruszy jesienią, przygotowała Gmina już część dokumentacji (kosztorysową i projektową) . Czekamy jeszcze na uchwalenie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Świebodzice i projektu rewitalizacji ulicy Krasickiego, bo znajduje się w terenie zdegradowanym i wówczas dopiero będziemy w pełni gotowi. Przygotowanie wniosku i dokumentacji , pozwoleń, decyzji środowiskowych trwa miesiącami. Jesienią 2016 r. złożymy wniosek. Po złożeniu wniosku powoli ruszymy z ulicą Krasickiego. Na koniec roku 2017 ulica będzie zrewitalizowana.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Kożuchowicz
Burmistrz Miasta Świebodzice


 
  

 

strona główna  |  do góry  |