HISTORIA

   

Historia miasta Świebodzice

   

Zabytki miasta

   

Znani świebodziczanie

   

Zamek w Świebodzicach

   

Bony pieniężne

   

Zegary z fabryki G. Beckera

   

 W starej fotografii

   

 Świebodzicka kolej

     

    

 

STRONA GŁÓWNA