Wykonanie i montaż tablicy pamiątkowej (14.09.2018)

-

Protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego do kwoty 30 tysięcy euro (01.10.2018)

Zaprojektowanie, druk i dostawa notesów papierowych sztuk 1500  (16.08.2018)

-

Protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego do kwoty 30 tysięcy euro (27.08.2018)

Wykonanie i montaż tablic informacyjnych szt. 4  (17.07.2018)

-

Protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego do kwoty 30 tysięcy euro (30.07.2018)

Zamieszczenie w gazecie artykułu sponsorowanego szt. 2  (17.07.2018)

-

Zapytanie do zaproszenia (19.07.2018)

-

Protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego do kwoty 30 tysięcy euro (30.07.2018)

Zaprojektowanie i wykonanie materiałów promocyjnych na konferencję  (21.06.2016)

-

Protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego do kwoty 30 tysięcy euro (06.07.2016)

Opracowanie graficzne i wydruk broszury informacyjnej  (21.06.2016)

-

Protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego do kwoty 30 tysięcy euro (06.07.2016)

Kolportaż broszury o Lokalnym Programie Rewitalizacji (insert do gazety lokalnej) (21.06.2016)

-

Protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego do kwoty 30 tysięcy euro (06.07.2016)

Zaprojektowanie i wykonanie materiałów promocyjnych na konferencję (07.06.2016)

Kolportaż broszury o Lokalnym Programie Rewitalizacji (insert do gazety lokalnej) (07.06.2016)

Opracowanie graficzne i wydruk broszury informacyjnej (07.06.2016)

Rewitalizacja ul. Słowackiego w Świebodzicach wraz z otoczeniem (09.05.2016)

-

Protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego do kwoty 30 tysięcy euro (24.05.2016)

Wykonanie i montaż 5 SZT. plakatów (23.03.2016)

-

Protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego do kwoty 30 tysięcy euro (29.03.2016)

Złożenie oferty na ANKIETARA (24.02.2016)

Wykonanie przez Biegłego Rewidenta protokołu z badania sprawozdania z realizacji projektu.
(24.02.2016)

-

Protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego do kwoty 30 tysięcy euro (07.03.2016)

Wynajem sali konferencyjnej wraz z cateringiem
(12.02.2016)

-

Protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego do kwoty 30 tysięcy euro (29.02.2016)

Wykonanie przez Biegłego Rewidenta protokołu z badania sprawozdania z realizacji projektu.
(12.02.2016)

Złożenie oferty na ANKIETARA (12.02.2016)

-

Protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego do kwoty 30 tysięcy euro (08.03.2016)

Sporządzenie i zamieszczenie w gazecie lokalnej informacji o projekcie (29.01.2016)

Sporządzenie i zamieszczenie w gazecie lokalnej informacji o projekcie (18.01.2016)

Opracowanie i obsługa strony internetowej (12.11.2015)

-

Protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego do kwoty 30 tysięcy euro (23.11.2015)

Sporządzenie Gminnego Programu Rewitalizacji (06.11.2015)

-

Protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego do kwoty 30 tysięcy euro (25.01.2016)

Sporządzenie Gminnego Programu Rewitalizacji (22.10.2015)

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rewitalizacji ulicy Krasickiego w Świebodzicach wraz z terenami przyległymi (08.06.2015)

-

Protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego do kwoty 30 tysięcy euro (26.06.2015)

   
   

    |  do góry  |