STRONA GŁÓWNA > INFORMATOR INTERESANTA > Wydział Spraw Obywatelskich ...

   

Wydział Spraw Obywatelskich, Ochrony Ludności i Działalności Gospodarczej
ul. Stefana Żeromskiego 27,  pokój nr 15,  tel.: tel.: (074) 666-95-50, 666-95-51

INFORMATOR INTERESANTA 
 

Nadanie numeru PESEL
 

Wymagamy:
wniosek o nadanie numeru ewidencyjnego PESEL

Warto wiedzieć:
Indywidualne wnioski składane są bezpośrednio do Departamentu Rozwoju Informatyki i Systemu Rejestrów Państwowych MSWiA 02-106 Warszawa ul. Pawlińskiego 17/21 przez osoby nie posiadające aktualnego adresu pobytu stałego (lub czasowego).W celu potwierdzenia danych identyfikacyjnych w/w powinny dołączyc do wniosku "skrócony odpis aktu urodzenia " a w przypadku aktów zagranicznych tłumaczenie aktu wykonane przez tłumacza przysięgłego oraz kserokopię paszportu.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych 
    (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 z późn. zm.)

 


 
 Informacje opracował(a): Anna Żygadło
 Informacje udostępnił(a): Administrator
 Data zamieszczenia:

20.01.2007 

 

strona główna  |  do góry  |

 

BIP Urząd Miejski w Świebodzicach