STRONA GŁÓWNA > INFORMATOR INTERESANTA > Wydział Spraw Obywatelskich ...

   

Wydział Spraw Obywatelskich, Ochrony Ludności i Działalności Gospodarczej
ul. Stefana Żeromskiego 27,  pokój nr 15,  tel.: tel.: (074) 666-95-50, 666-95-51

INFORMATOR INTERESANTA 
 

Wydanie zaświadczeń z akt ewidencji ludności
 

Wymagamy:
wniosek o wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności

do wglądu:
dokument stwierdzający tożsamość

Zapłacisz:

  • za złożony wniosek - 5 zł., - usunąć całkowicie
  • za wydane zaświadczenie - 11 zł., - zmienić na : "za wydane zaświadczenie - 17 zł"

Warto wiedzieć:
zaświadczenie wydaje się wyłącznie osobie, której ono dotyczy na jej pisemny wniosek

Podstawa prawna:

  • Art. 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000r.),
  • Art. 44 g ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (t.j. Dz.U.Nr 87, poz. 960 z 2001 r.)

 


 
 Informacje opracował(a): Anna Żygadło
 Informacje udostępnił(a): Administrator
 Data zamieszczenia:

20.01.2007 

 

strona główna  |  do góry  |

 

BIP Urząd Miejski w Świebodzicach