STRONA GŁÓWNA > INFORMATOR INTERESANTA > Wydział Spraw Obywatelskich ...

   

Wydział Spraw Obywatelskich, Ochrony Ludności i Działalności Gospodarczej
ul. Stefana Żeromskiego 27,  pokój nr 15,  tel.: tel.: (074) 666-95-50, 666-95-51

INFORMATOR INTERESANTA 
 

Wymeldowanie z pobytu czasowego
 

Wymagamy:

  • wniosek zgłoszenia wymeldowania z pobytu czasowego
  • książeczka wojskowa - u mężczyzn w wieku poborowym do lat 50;
    potwierdzenie zgłoszenia się do rejestracji przedpoborowych - u mężczyzn w wieku przedpoborowym,

do wglądu:
dowód osobisty (osoba niepełnoletnia nie posiadająca dowodu osobistego przedstawia odpis skrócony aktu urodzenia),

Zapłacisz:
procedura wymeldowania jest bezpłatne

Warto wiedzieć:

  • osoby niepełnoletnie dopisywane są na druku rodzica lub opiekuna,
  • za osobę nie posiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych wymeldowania dokonuje jej przedstawiciel ustawowy lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu,
  • jeżeli okres pobytu czasowego trwającego ponad 2 miesiące odpowiada okresowi zgłoszonemu przy zameldowaniu , osoba opuszczająca miejsce tego pobytu jest zwolniona z obowiązku wymeldowania się,
  • Wydział Ewidencji Ludności na potwierdzenie dokonania wymeldowania się wydaje zaświadczenie

Podstawa prawna:

Art. 15 ust. 1 i 3, 47 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych ,(t.j. Dz.U.Nr 87, poz. 960 z 2001 r.)

 


 
 Informacje opracował(a): Anna Żygadło
 Informacje udostępnił(a): Administrator
 Data zamieszczenia:

20.01.2007 

 

strona główna  |  do góry  |

 

BIP Urząd Miejski w Świebodzicach