STRONA GŁÓWNA > INFORMATOR INTERESANTA > Wydział Spraw Obywatelskich ...

   

Wydział Spraw Obywatelskich, Ochrony Ludności i Działalności Gospodarczej
ul. Stefana Żeromskiego 27,  pokój nr 15,  tel.: tel.: (074) 666-95-50, 666-95-51

INFORMATOR INTERESANTA 
 

Zameldowanie na pobyt czasowy - do 3 miesięcy

 
Wymagamy do wglądu:
dowód osobisty (osoba niepełnoletnia nie posiadająca dowodu osobistego przedstawia odpis skrócony aktu urodzenia),

Zapłacisz:
zameldowanie na pobyt czasowy jest bezpłatne

Warto wiedzieć:

  • zwalnia się od obowiązku zameldowania na pobyt czasowy dzieci do lat 7 na okres nieprzekraczający 3 miesięcy,
  • za osobę nie posiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych zameldowania dokonuje jej przedstawiciel ustawowy lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu,
  • · zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy do 3 miesięcy może być wydane na wniosek zainteresowanej osoby i podlega opłacie 17 zł.

Podstawa prawna:

  • Art. 10, 47 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych, (t.j. Dz.U.Nr 87, poz. 960 z 2001 r.)

 


 
 Informacje opracował(a): Anna Żygadło
 Informacje udostępnił(a): Administrator
 Data zamieszczenia:

20.01.2007 

 

strona główna  |  do góry  |

 

BIP Urząd Miejski w Świebodzicach