STRONA GŁÓWNA > INFORMATOR INTERESANTA > Wydział Spraw Obywatelskich ...

   

Wydział Spraw Obywatelskich, Ochrony Ludności i Działalności Gospodarczej
ul. Stefana Żeromskiego 27,  pokój nr 15,  tel.: tel.: (074) 666-95-50, 666-95-51

INFORMATOR INTERESANTA 
 

Wymeldowanie z pobytu stałego

Wymagamy:

  • wniosek zgłoszenia wymeldowania z pobytu stałego
  • książeczka wojskowa lub potwierdzenie zgłoszenia do rejestracji przedpoborowych- dotyczy mężczyzn w wieku poborowym (do 50 roku życia),

Do wglądu:

  • dowód osobisty (osoba niepełnoletnia nie posiadająca dowodu osobistego przedstawia odpis skrócony aktu urodzenia),

Zapłacisz:
procedura wymeldowania jest bezpłatna

Warto wiedzieć:
osoby niepełnoletnie wpisywane są na druku opiekuna prawnego (rodzica), - Wydział Ewidencji Ludności na potwierdzenie dokonania wymeldowania wydaje zaświadczenie

Podstawa prawna:

  • Art. 15 ust. 1, 47 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych ,(t.j. Dz.U.Nr 87, poz. 960 z 2001 r.)

 


 
 Informacje opracował(a): Anna Żygadło
 Informacje udostępnił(a): Administrator
 Data zamieszczenia:

20.01.2007 

 

strona główna  |  do góry  |

 

BIP Urząd Miejski w Świebodzicach