STRONA GŁÓWNA > INFORMATOR INTERESANTA > Wydział Spraw Obywatelskich ...

   

Wydział Spraw Obywatelskich, Ochrony Ludności i Działalności Gospodarczej
ul. Stefana Żeromskiego 27,  pokój nr 15,  tel.: tel.: (074) 666-95-50, 666-95-51

INFORMATOR INTERESANTA 
 

Utrata dowodu osobistego

Wymagamy:

 • Wniosek o wydanie dowodu osobistego

załączniki :

 • 2 aktualne wyraźne fotografie o wymiarach 3,50 cm x 4,50 cm,

Do wglądu:

 • zaświadczenie o utracie dowodu osobistego

Warto wiedzieć:

 • wniosek o dowód osobisty składa się osobiście,
 • dowód osobisty odbiera się osobiście,
 • osoby małoletnie od 13 do 18 lat składają i odbierają dowody w obecności rodzica lub opiekuna prawnego,
 • osoba, która utraciła dowód osobisty, jest obowiązana niezwłocznie zawiadomić o tym najbliższy organ gminy,organ ten wydaje zaświadczenie o utracie dowodu osobistego, które ważne jest do czasu otrzymania nowego dowodu osobistego,
 • w przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Referacie Ewidencji Ludności, fotografia winna być aktualna, wyraźna, przedstawiająca osobę;
 • bez nakrycia głowy,
 • bez okularów z ciemnymi szkłami,
 • głowa w lewym półprofilu z widocznym lewym uchem,
 • równomiernie oświetlona twarz

Podstawa prawna:

 • Art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (t.j. Dz.U.Nr 87, poz. 960 z 2001 r.)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2000 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich wymiany, zwrotu lub utraty (Dz. U. Nr 112, poz. 1182)

 


 
 Informacje opracował(a): Anna Żygadło
 Informacje udostępnił(a): Administrator
 Data zamieszczenia:

20.01.2007 

 

strona główna  |  do góry  |

 

BIP Urząd Miejski w Świebodzicach