STRONA GŁÓWNA > INFORMATOR INTERESANTA > Wydział Spraw Obywatelskich ...

   

Wydział Spraw Obywatelskich, Ochrony Ludności i Działalności Gospodarczej
ul. Stefana Żeromskiego 27,  pokój nr 15,  tel.: tel.: (074) 666-95-50, 666-95-51

INFORMATOR INTERESANTA 
 

Wymiana dowodu osobistego w razie zmiany danych

Wymagamy:

 • Wniosek o wydanie dowodu osobistego

załączniki :

 • 2 aktualne wyraźne fotografie o wymiarach 3,50 cm x 4,50 cm,
 • odpis skrócony aktu małżeństwa wraz z adnotacją o aktualnie używanym nazwisku w przypadku zmiany nazwiska po zawarciu związku małżeńskiego,
 • poświadczenie obywatelstwa polskiego lub inny dokument potwierdzający posiadanie polskiego obywatelstwa, jeśli dane zawarte w dokumentach budzą wątpliwości co do obywatelstwa osoby
 • na żądanie,

Do wglądu:

 • dotychczasowy dowód osobisty,

Warto wiedzieć:

 • wniosek o dowód osobisty składa się osobiście,
 • dowód osobisty odbiera się osobiście,
 • w razie zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym, należy wystąpić o jego wymianę w terminie do 14 dni od dnia doręczenia dokumentu stwierdzającego zmianę,
 • Obowiązek wymiany dowodu osobistego zachodzi w przypadkach: - zmiany danych osobowych zamieszczonych w dowodzie osobistym, - upływu terminu ważności dowodu osobistego, - uszkodzenia lub powstania innej okoliczności utrudniającej ustalenie tożsamości osoby,
 • w przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Referacie Ewidencji Ludności, fotografia winna być aktualna, wyraźna, przedstawiająca osobę:
 • bez nakrycia głowy,
 • bez okularów z ciemnymi szkłami,
 • głowa w lewym półprofilu z widocznym lewym uchem,
 • równomiernie oświetlona twarz

Podstawa prawna:

 • Art. 40 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (t.j. Dz.U.Nr 87, poz. 960 z 2001 r.)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2000 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich wymiany, zwrotu lub utraty (Dz. U. Nr 112, poz. 1182)

 


 
 Informacje opracował(a): Anna Żygadło
 Informacje udostępnił(a): Administrator
 Data zamieszczenia:

20.01.2007 

 

strona główna  |  do góry  |

 

BIP Urząd Miejski w Świebodzicach