STRONA GŁÓWNA > INFORMATOR INTERESANTA > Wydział Spraw Obywatelskich ...

   

Wydział Spraw Obywatelskich, Ochrony Ludności i Działalności Gospodarczej
ul. Stefana Żeromskiego 27,  pokój nr 15,  tel.: tel.: (074) 666-95-50, 666-95-51

INFORMATOR INTERESANTA 

 

 1. Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy
    
 2. Wymiana dowodu osobistego w razie zmiany danych
    
 3. Utrata dowodu osobistego
    
 4. Zameldowanie na pobyt stały
   
 5. Wymeldowanie z pobytu stałego
   
 6. Zameldowanie na pobyt czasowy - do 3 miesięcy
   
 7. Zameldowanie na pobyt czasowy - powyżej 3 miesięcy
   
 8. Wymeldowanie z pobytu czasowego
   
 9. Wydanie zaświadczeń z akt ewidencji ludności
   
 10. Nadanie numeru PESEL
   
 11. Rejestracja działalności
   
     JAK ZAŁOŻYĆ WŁASNĄ FIRMĘ ?
   
    
 12. Zezwolenia na wyprzedaż napojów alkoholowych
   
 13. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży
   
 14. Jednorazowe zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

 

 

 
 Informacje opracował(a): Anna Żygadło
 Informacje udostępnił(a): Administrator
 Data zamieszczenia:

21.04.2009 

 

strona główna  |  do góry  |

 

BIP Urząd Miejski w Świebodzicach