STRONA GŁÓWNA > INFORMATOR INTERESANTA > Wydział Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami

   

Wydział Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
ul. Rynek 1, pokój nr 12, tel.: (074) 666-95-26, 666-95-27

INFORMATOR INTERESANTA 
 

Przepisy prawa lokalnego Gminy Świebodzice

 

PLIKI DO POBRANIA:

Zarządzenie Nr 1213/2014
Burmistrza Miasta Świebodzice
z dnia 13 października 2014 r.
 
w sprawie utworzenia wykazu budynków, w których lokale stanowiące mieszkaniowy zasób Gminy Świebodzice wyłączono ze sprzedaży.

Zarządzenie Nr 838 / 08
Burmistrza Miasta Świebodzice
z dnia 27 października 2008 r.
 
w sprawie ustalenia wysokości bonifikaty, pierwszej raty przy sprzedaży nieruchomości w trybie bezprzetargowym oraz stawki procentowej pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej .

Uchwała Nr XXXIV / 193 / 08 
Rady Miejskiej w Świebodzicach 
z dnia 11 września 2008 r.
 
( tekst ujednolicony na dzień 02 marca 2015 r.)
w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Świebodzice.

ZARZĄDZENIE Nr 603/2005
BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE
Z DNIA 01 lutego 2005 r.
 
w sprawie powierzenia Komisji przetargowej przeprowadzenia rokowań po drugim
przetargu na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Świebodzice
zakończonym wynikiem negatywnym oraz ustalenia zasad jej działania

Zarządzenie Nr 14/2003
Burmistrza Miasta Świebodzice
z dnia 10 lutego 2003 r.
 
( tekst ujednolicony wg stanu prawnego na dzień 02 marca 2015 r.)
w sprawie powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż , oddawanie w użytkowanie wieczyste, w najem lub dzierżawę nieruchomości gminnych oraz ustalenia zasad jej działania

  


 
 Informacje opracował(a): Anna Żygadło
 Informacje udostępnił(a): Administrator
 Data zamieszczenia:

25.03.2015 

 

strona główna  |  do góry  |

 

BIP Urząd Miejski w Świebodzicach