STRONA GŁÓWNA > INFORMATOR INTERESANTA > Wydział Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami

   

Wydział Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
ul. Rynek 1, pokój nr 12, tel.: (074) 666-95-26, 666-95-27

INFORMATOR INTERESANTA 
 

Zbycie w drodze bezprzetargowej gruntów, które zostały zabudowane przez osoby na podstawie pozwolenia na budowę.

Podstawy prawne:

  • art. 207 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.o gospodarce nieruchomościami(tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 518 ze zmianami),
  • art. 231 §1 Kodeksu cywilnego.

Wymagane dokumenty:
Wniosek z uzasadnieniem trybu bezprzetargowego.

Termin załatwienia
Do sześciu miesięcy.

Tryb odwoławczy
Nie przysługuje.

Opłaty
Wolne od opłat skarbowych i administracyjnych.

Miejsce załatwienia sprawy:
Wydział Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami, pokój nr 15, telefon: 74 6645455, 74 6669526, 74 6669527.

  1. Zbycie w drodze bezprzetargowej gruntów, które zostały zabudowane przez osoby na podstawie pozwolenia na budowę np. garaży i innych obiektów budowlanych, reguluje art. 207 ustawy o gospodarce nieruchomościami. A w szczególności osoby, które były posiadaczami nieruchomości stanowiących własność Gminy w dniu 05 grudnia 1990 r. i pozostawały nimi nadal w dniu 1 stycznia 1998 r.. mogą żądać oddania nieruchomości w drodze umowy sporządzonej w formie aktu notarialnego w użytkowanie wieczyste wraz z przeniesieniem własności budynków, jeżeli zabudowały te nieruchomości na podstawie pozwolenia na budowę z lokalizacją stałą, wydanego przez właściwy urząd. Nabycie własności budynków wybudowanych ze środków własnych posiadaczy następuje nieodpłatnie. Także :
     
  2. Zgodnie z art. 231 §1 Kodeksu cywilnego, samoistny posiadacz gruntu w dobrej wierze, który wzniósł na powierzchni lub pod powierzchnią gruntu budynek np. garaż lub inne urządzenie o wartości przenoszącej znacznie wartość zajętej na ten cel działki, może żądać, aby właściciel(Gmina) przeniósł na niego własność zajętej działki za odpowiednim wynagrodzeniem.

 

 


 
 Informacje opracował(a): Anna Żygadło
 Informacje udostępnił(a): Administrator
 Data zamieszczenia:

09.04.2015 

 

strona główna  |  do góry  |

 

BIP Urząd Miejski w Świebodzicach