STRONA GŁÓWNA > INFORMATOR INTERESANTA > Wydział Infrastruktury Technicznej

   

Wydział Ochrony Środowiska 
ul. Świdnicka 4,  tel. 74 666-98-16, 74 666-98-15

INFORMATOR INTERESANTA 
 

Opłaty skarbowe
 
 

1.

Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 107,00 zł

2.

Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 56,00

3.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia   205,00

4.

Przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 105,00

5.

Wydanie wypisu lub wyrysu ze studium lub planu zagospodarowania przestrzennego:

1) od wypisu:
a) do 5 stron - 30 zł
b) powyżej 5 stron - 50 zł

2) od wyrysu:
a) za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną - 20 zł
    lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4
b) nie więcej niż - 200 zł

6.

Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego  17,00

7.

Zezwolenie na posiadanie psa rasy uznawanej  za agresywną 82,00

8.

Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  50,00

9.

Zezwolenie na wykonywanie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 107,00

10.

Zezwolenie na przejście konduktu żałobnego 82,00 zł

11.

Wydanie zaświadczenia o wykreśleniu z rejestru działalności regulowanej  17,00 zł

12.

Pozostałe zaświadczenia 17,00

 
 Informacje opracował(a): Anna Żygadło
 Informacje udostępnił(a): Administrator
 Data zamieszczenia:

01.09.2016 

 

strona główna  |  do góry  |

 

BIP Urząd Miejski w Świebodzicach