STRONA GŁÓWNA > OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE > Archiwum

   

Archiwum

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
 

  


Dyrektor Zespołu Szkól Integracyjnych 
Magdalena Garlińska

p.o. Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Świebodzicach
Izabela Gaweł

Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Świebodzicach
Bogdan Klim

P.O. Dyrektor Miejskiego Zarządu Nieruchomości w Świebodzicach
Paweł Kaczmarek

Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji
Janusz Zieliński

Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej
Kacper Nogajczyk

Dyrektora Publicznego Zespołu Szkół Podstawowo- Gimnazjalnych z oddziałami integracyjnymi
Teresa Smolska - Gołacińska

Kierownik środowiskowego Domu Samopomocy w Świebodzicach (do dnia 9.04.2013 r.)
Marzena Ocwiej

Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
Elżbieta Piórkowska

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
Aleksandra Szymecka

Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich ochrony Ludności i Działalności Gospodarczej
Zdzisława Gadomska 

p.o. Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej
Józef Żukrowski

Dyrektor Miejskiego Zarządu Nieruchomości w Świebodzicach
Alicja Pyszka

Zastępca Burmistrza Miasta Świebodzice
Zbigniew Opaliński

Zastępca Burmistrza Miasta Świebodzice
Ireneusz Zyska

Zastępca Skarbnika Miasta Świebodzice
Jadwiga Kosowska

p.o. Dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Świebodzicach
Beata Wiciak

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Świebodzicach
Małgorzata Gruszka

p.o. Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Władysława Broniewskiego
Edyta Kleszcz

Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej
Piotr Tadeusz Fedorowicz

Naczelnik Wydziału Działalności Gospodarczej, Strategii Zatrudnienia
Ryszard Gierstel

p.o. Dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Świebodzicach
Anna Mazur

p.o. Dyrektora Publicznego Zespołu Szkół Podstawowo- Gimnazjalnych z oddziałami integracyjnymi
Wiesława Bodnar

Dyrektor Publicznego Zespołu Szkół Podstawowo- Gimnazjalnych z oddziałami integracyjnymi
Izabella Trawińska

Prezes Zarządu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o
Barbara Słotwińska

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Miejski Ośrodek Zdrowia w Świebodzicach
Teresa Jarocka

Pełniąca obowiązki Dyrektora od 30.01.2008 r. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
- Miejski Ośrodek Zdrowia w Świebodzicach
Bożena Działek

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Henryka Sienkiewicza
Budzińska Agnieszka

Kierownik Miejskiego Zespołu Usług Projektowych
Jerzy Tadeusz Jakimiec

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 im. Janusza Korczaka
Elżbieta Muzyka

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Władysława Broniewskiego
Edward Godziński

p.o. Dyrektor Publicznego Gimnazjum Integracyjnego
Elżbieta Lenik

p.o. Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej
Alicja Pyszka

Dyrektor Publicznego Przedszkola nr 2 z oddziałami integracyjnymi im. Jana Pawła II
Jadwiga Krystyna Ilczuk

Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
Grażyna Sikorska

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
Maria Garlińska

Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej
Jadwiga Dziemba

Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji
Andrzej Gniatkowski

Osoba zarządzająca
Prezes Zarządu "MIKULICZ" Sp. z o.o.

Joanna Książek Sztof

Osoba wydająca decyzje administracyjne
p.o. Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej
Paweł Ozga

Osoba wydająca decyzje administracyjne
Dyrektor Urzędu

Paweł Ozga

 

 
 Informacje opracował(a): Anna Żygadło
 Informacje udostępnił(a): Administrator
 Data zamieszczenia:

05.01.2009  

 

strona główna  |  do góry  |

 

BIP Urząd Miejski w Świebodzicach