STRONA GŁÓWNA > URZĄD MIEJSKI > Zarządzenia Burmistrza

   

Zarządzenia Burmistrza

URZĄD MIEJSKI

UWAGA:
Zarządzenia Burmistrza Miasta Świebodzice zawierające dane osobowe nie podlegają publikacji na stronach Biuletynu Informacji Publicznej BIP

  

Kadencja 2015 - 2018 

GRUDZIEŃ 2016

 LP. NR ZARZĄDZENIA Z DNIA W SPRAWIE
01. 714/2016 05.12.2016 przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego z zachowaniem prawa pierwszeństwa dla aktualnego najemcy , lokalu mieszkalnego Nr 3 położonego w budynku przy ul. Świdnickiej 16 w Świebodzicach i na współwłasność udziału w częściach wspólnych tego budynku oraz na współużytkowanie wieczyste działkę na której on jest usytuowany.
02. 715/2016 05.12.2016 przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego z zachowaniem prawa pierwszeństwa dla aktualnego najemcy , lokalu mieszkalnego Nr 6 położonego w budynku przy ul. Park Miejski 4 w Świebodzicach i na współwłasność udziału w częściach wspólnych tego budynku oraz na współużytkowanie wieczyste działkę na której on jest usytuowany.
03. 716/2016 05.12.2016 przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego z zachowaniem prawa pierwszeństwa dla aktualnego najemcy , lokalu mieszkalnego Nr 3 położonego w budynku przy ul. Wałbrzyskiej 23 w Świebodzicach i na współwłasność udziału w częściach wspólnych tego budynku oraz na współużytkowanie wieczyste działkę na której on jest usytuowany.
04. 717/2016 05.12.2016 przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego z zachowaniem prawa pierwszeństwa dla aktualnego najemcy , lokalu mieszkalnego Nr 2 położonego w budynku przy ul. Wałbrzyskiej 23 w Świebodzicach i na współwłasność udziału w częściach wspólnych tego budynku oraz na współużytkowanie wieczyste działkę na której on jest usytuowany.
05. 718/2016 05.12.2016 przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego z zachowaniem prawa pierwszeństwa dla aktualnego najemcy , lokalu mieszkalnego Nr 5 położonego w budynku przy ul. Wałbrzyskiej 23 w Świebodzicach i na współwłasność udziału w częściach wspólnych tego budynku oraz na współużytkowanie wieczyste działkę na której on jest usytuowany.
06. 719/2016 05.12.2016 przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego z zachowaniem prawa pierwszeństwa dla aktualnego najemcy , lokalu mieszkalnego Nr 1 położonego w budynku przy ul. Wałbrzyskiej 23 w Świebodzicach i na współwłasność udziału w częściach wspólnych tego budynku oraz na współużytkowanie wieczyste działkę na której on jest usytuowany.
07. 720/2016 05.12.2016 przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego z zachowaniem prawa pierwszeństwa dla aktualnego najemcy , lokalu mieszkalnego Nr 4 położonego w budynku przy ul. Wałbrzyskiej 23 w Świebodzicach i na współwłasność udziału w częściach wspólnych tego budynku oraz na współużytkowanie wieczyste działkę na której on jest usytuowany.
08. 721/2016 05.12.2016 sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku i na współwłasność udziału w częściach wspólnych tego budynku oraz na współwłasność gruntu pod tym budynkiem, położonego przy ul. Strzegomskiej 6, 6A, 6B klatka 6 w Świebodzicach.
09. 722/2016 05.12.2016 przeprowadzenia konsultacji społecznych

ZAŁĄCZNIKI:

10. 723/2016 09.12.2016 zmian w budżecie gminy na 2016 r.
11. 724/2016 13.12.2016 przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego z zachowaniem prawa pierwszeństwa dla aktualnego najemcy , lokalu mieszkalnego Nr 3 położonego w budynku przy ul. Strzegomskiej 2 w Świebodzicach i na współwłasność udziału w częściach wspólnych tego budynku oraz na współużytkowanie wieczyste działkę na której on jest usytuowany.
12. 725/2016 13.12.2016 przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego z zachowaniem prawa pierwszeństwa dla aktualnego najemcy , lokalu mieszkalnego Nr 7 położonego w budynku przy ul. Zamkowej 4 w Świebodzicach i na współwłasność udziału w częściach wspólnych tego budynku oraz na współużytkowanie wieczyste działkę na której on jest usytuowany.
13. 726/2016 13.12.2016 przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego z zachowaniem prawa pierwszeństwa dla aktualnego najemcy , lokalu mieszkalnego Nr 7 położonego w budynku przy ul. Wałbrzyskiej 40 w Świebodzicach i na współwłasność udziału w częściach wspólnych tego budynku oraz na współużytkowanie wieczyste działkę na której on jest usytuowany.
14. 727/2016 13.12.2016 sprzedaży w drodze przetargu, lokalu mieszkalnego Nr 9 w budynku i na współwłasność udziału w częściach wspólnych tego budynku oraz na współwłasność gruntu pod tym budynkiem, położonego przy ul. Ciernie 19 w Świebodzicach.
15. 728/2016 13.12.2016 sprzedaży w drodze przetargu, lokalu mieszkalnego Nr 6 w budynku i na współwłasność udziału w częściach wspólnych tego budynku oraz na współwłasność gruntu pod tym budynkiem, położonego przy ul. Łącznej 21 w Świebodzicach.
16. 730/2016 13.12.2016  ogłoszenia naboru kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych w komisji konkursowej opiniującej oferty zgłoszone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych na rok 2017.
17. 731/2016 15.12.2016 powołania Komisji Przetargowej.
18. 732/2016 15.12.2016 wyznaczenia dyrektora Publicznego Zespołu Szkół Podstawowo - Gimnazjalnych z Oddziałami Integracyjnymi w Świebodzicach do zarządzania, prowadzenia nadzoru i obsługi finansowej Wspólnego Funduszu Mieszkaniowego.
19. 733/2016 19.12.2016 przekwalifikowania lokalu z mieszkaniowego zasobu Gminy.
20. 734/2016 19.12.2016 przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego z zachowaniem prawa pierwszeństwa dla aktualnego najemcy , lokalu mieszkalnego Nr 2 położonego w budynku przy ul. Strzegomskiej 36 w Świebodzicach i na współwłasność udziału w częściach wspólnych tego budynku oraz na współużytkowanie wieczyste działkę na której on jest usytuowany.
21. 735/2016 19.12.2016 przekwalifikowania lokalu z mieszkaniowego zasobu Gminy.
22. 736/2016 19.12.2016 przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego z zachowaniem prawa pierwszeństwa dla aktualnego najemcy , lokalu mieszkalnego Nr 9 położonego w budynku przy ul. Świdnickiej 3 w Świebodzicach i na współwłasność udziału w częściach wspólnych tego budynku oraz na współużytkowanie wieczyste działkę na której on jest usytuowany.
23. 737/2016 19.12.2016 przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego z zachowaniem prawa pierwszeństwa dla aktualnego najemcy , lokalu mieszkalnego Nr 2 położonego w budynku przy ul. Solnej 4 w Świebodzicach i na współwłasność udziału w częściach wspólnych tego budynku oraz na współużytkowanie wieczyste działkę na której on jest usytuowany.
24. 738/2016 19.12.2016 przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego z zachowaniem prawa pierwszeństwa dla aktualnego najemcy , lokalu mieszkalnego Nr 1 położonego w budynku przy ul. Strzegomskiej 36 w Świebodzicach i na współwłasność udziału w częściach wspólnych tego budynku oraz na współużytkowanie wieczyste działkę na której on jest usytuowany.
25. 739/2016 19.12.2016 przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego z zachowaniem prawa pierwszeństwa dla aktualnego najemcy , lokalu mieszkalnego Nr 4 położonego w budynku przy ul. Strzegomskiej 36 w Świebodzicach i na współwłasność udziału w częściach wspólnych tego budynku oraz na współużytkowanie wieczyste działkę na której on jest usytuowany.
26. 740/2016 19.12.2016 przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego z zachowaniem prawa pierwszeństwa dla aktualnego najemcy , lokalu mieszkalnego Nr 3 położonego w budynku przy ul. Strzegomskiej 36 w Świebodzicach i na współwłasność udziału w częściach wspólnych tego budynku oraz na współużytkowanie wieczyste działkę na której on jest usytuowany.
27. 741/2016 19.12.2016 przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego z zachowaniem prawa pierwszeństwa dla aktualnego najemcy , lokalu mieszkalnego Nr 5 położonego w budynku przy ul. Strzegomskiej 36 w Świebodzicach i na współwłasność udziału w częściach wspólnych tego budynku oraz na współużytkowanie wieczyste działkę na której on jest usytuowany.
28. 742/2016 19.12.2016 powołania Komisji Przetargowej.
29. 743/2016 23.12.2016 powołania komisji konkursowej do oceny ofert dotyczących realizacji zadań publicznych w roku 2017 z zakresu Wspierania i Upowszechniania Kultury Fizycznej i Sportu, Ochrony i Promocji Zdrowia, Kultury, Sztuki i Ochrony Dziedzictwa Narodowego; Nauki, Szkolnictwa Wyższego, Edukacji, Oświaty i Wychowania.
30. 744/2016 28.12.2016 powołania Komisji Odbiorowej dla zadania pn.: "Budowa drogi dojazdowej wraz z przebudową zjazdu do budynku przy ul. Wałbrzyskiej 37c w Świebodzicach" - Etap I, w granicach działki ewidencji gruntów nr 732/18, 732/20 i 514/2 obręb Śródmieście 3.
31. 745/2016 29.12.2016 wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ZGK Świebodzice z/s w Świebodzicach ul. Strzegomska 30.
32. 746/2016 29.12.2016 wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Zakład Wodociągów i Kanalizacji z/s w Świebodzicach ul. Kasztanowa 1.
33. 748/2016 30.12.2016 likwidacji drogę o numerze geodezyjnym działek 680/1 i 680/2 położonej w obrębie Śródmieście 3 w Świebodzicach, stanowiącej własność komunalną Gminy Świebodzice.
34. 750/2016 30.12.2016 przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego z zachowaniem prawa pierwszeństwa dla aktualnego najemcy , lokalu mieszkalnego Nr 6 położonego w budynku przy ul. Zwycięstwa 14 w Świebodzicach i na współwłasność udziału w częściach wspólnych tego budynku oraz na współużytkowanie wieczyste działkę na której on jest usytuowany.
35. 751/2016 30.12.2016 przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego z zachowaniem prawa pierwszeństwa dla aktualnego najemcy , lokalu mieszkalnego Nr 11 położonego w budynku przy ul. Kolejowej 25 w Świebodzicach i na współwłasność udziału w częściach wspólnych tego budynku oraz na współużytkowanie wieczyste działkę na której on jest usytuowany.
36. 752/2016 30.12.2016 przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego z zachowaniem prawa pierwszeństwa dla aktualnego najemcy , lokalu mieszkalnego Nr 3 położonego w budynku przy ul. Rynek 3 w Świebodzicach i na współwłasność udziału w częściach wspólnych tego budynku oraz na współużytkowanie wieczyste działkę na której on jest usytuowany.
37. 753/2016 30.12.2016 przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego z zachowaniem prawa pierwszeństwa dla aktualnego najemcy , lokalu mieszkalnego Nr 13 położonego w budynku przy ul. Osiedle Sudeckie 3C w Świebodzicach i na współwłasność udziału w częściach wspólnych tego budynku oraz na współużytkowanie wieczyste działkę na której on jest usytuowany.
38. 754/2016 30.12.2016 przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego z zachowaniem prawa pierwszeństwa dla aktualnego najemcy , lokalu mieszkalnego Nr 18 położonego w budynku przy ul. Młynarskiej 15 w Świebodzicach i na współwłasność udziału w częściach wspólnych tego budynku oraz na współużytkowanie wieczyste działkę na której on jest usytuowany.
39. 755/2016 30.12.2016 przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego z zachowaniem prawa pierwszeństwa dla aktualnego najemcy , lokalu mieszkalnego Nr 4 położonego w budynku przy ul. Bpa. Ignacego Krasickiego 2 w Świebodzicach i na współwłasność udziału w częściach wspólnych tego budynku oraz na współużytkowanie wieczyste działkę na której on jest usytuowany.
40. 756/2016 30.12.2016 przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego z zachowaniem prawa pierwszeństwa dla aktualnego najemcy , lokalu mieszkalnego Nr 4 położonego w budynku przy ul. Zamkowej 11 w Świebodzicach i na współwłasność udziału w częściach wspólnych tego budynku oraz na współużytkowanie wieczyste działkę na której on jest usytuowany.
41. 757/2016 30.12.2016 przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego z zachowaniem prawa pierwszeństwa dla aktualnego najemcy , lokalu mieszkalnego Nr 5 położonego w budynku przy ul. Młynarska 30 w Świebodzicach i na współwłasność udziału w częściach wspólnych tego budynku oraz na współużytkowanie wieczyste działkę na której on jest usytuowany.
42. 758/2016 30.12.2016 przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego z zachowaniem prawa pierwszeństwa dla aktualnego najemcy , lokalu mieszkalnego Nr 1 położonego w budynku przy ul. Mikołaja Kopernika 5 w Świebodzicach i na współwłasność udziału w częściach wspólnych tego budynku oraz na współużytkowanie wieczyste działkę na której on jest usytuowany.

 

 
 Informacje opracował(a): Roman Rubnikowicz
 Informacje udostępnił(a): Administrator
 Data zamieszczenia:

22.12.2016 

 

strona główna  |  do góry  |

 

BIP Urząd Miejski w Świebodzicach