STRONA GŁÓWNA > URZĄD MIEJSKI > Zarządzenia Burmistrza

   

Zarządzenia Burmistrza

URZĄD MIEJSKI

UWAGA:
Zarządzenia Burmistrza Miasta Świebodzice zawierające dane osobowe nie podlegają publikacji na stronach Biuletynu Informacji Publicznej BIP

  

STYCZEŃ 2014

 LP. NR ZARZĄDZENIA Z DNIA W SPRAWIE
1. 988/2014 02.01.2014 powołania Komisji Przetargowej
2. 990/2014 08.01.2014 Zmieniające Zarządzenie w sprawie powołania Jednostki Realizującej Projekt pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie aglomeracji wałbrzyskiej - Świebodzice".
3. 991/2014 08.01.2014 sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku i na współwłasność udziału w częściach wspólnych tego budynku oraz na współwłasność gruntu pod tym budynkiem, położonego przy ul. Stefana Żeromskiego 7A w Świebodzicach.
4. 992/2014 08.01.2014 przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego z zachowaniem prawa pierwszeństwa dla aktualnego najemcy, lokalu mieszkalnego nr 6 położonego w budynku przy ul. Kolejowa 30 w Świebodzicach i na współwłasność udziału w częściach wspólnych tego budynku oraz na współużytkowanie wieczyste działkę na której on jest usytuowany.
5. 993/2014 08.01.2014 powołania Zespołu ds. inwentaryzacji sieci kanalizacji deszczowej, ogólnospławnej i sanitarnej.
6. 994/2014 08.01.2014 wniesienia mienia Gminy Świebodzice do Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji.
7. 995/2014 08.01.2014 rozbudowy jednolitego rzeczowego wykazu akt dla Urzędu Miejskiego w Świebodzicach.
8. 999/2014 17.01.2014 przekazania środka trwałego powstałego w związku z realizacją zadania pn.: "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej pełniących funkcje edukacyjne i kulturalne na obszarze Przedgórza Sudeckiego i Niziny Śląskiej - budynku dydaktycznego "A" Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Świdnickiej 13 przy ul. Świdnickiej 13 w Świebodzicach".
9. 1000/2014 17.01.2014 przekazania środka trwałego powstałego w związku z realizacją zadania pn.: "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej pełniących funkcje edukacyjne i kulturalne na obszarze Przedgórza Sudeckiego i Niziny Śląskiej - Termomodernizacja Sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Wolności 23 w Świebodzicach".
10. 1001/2014 17.01.2014 przekazania środka trwałego powstałego w związku z realizacją zadania pn.: "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej pełniących funkcje edukacyjne i kulturalne na obszarze Przedgórza Sudeckiego i Niziny Śląskiej - Termomodernizacja budynku Miejskiego Domu Kultury w Świebodzicach przy ul. Wolności 13".
11. 1002/2014 17.01.2014 przekazania środka trwałego powstałego w związku z realizacją zadania pn.: "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej pełniących funkcje edukacyjne i kulturalne na obszarze Przedgórza Sudeckiego i Niziny Śląskiej - Termomodernizacja budynku "B" Szkoły Podstawowej Nr 3 przy ul. Wolności 23 w Świebodzicach".
12. 1003/2014 23.01.2014 przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej budynkiem o funkcji garażowej w granicach działki nr 298/5 położonej w Świebodzicach, obręb Śródmieście 3.
13. 1004/2014 23.01.2014 przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej w granicach działki nr 743/11 wraz z udziałem w wysokości 1/5 w działce (drodze) nr 743/16 położonej w Świebodziach, obręb Śródmieście 3 stanowiącej własność Gminy Świebodzice.
14. 1005/2014 23.01.2014 przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego z zachowaniem prawa pierwszeństwa dla aktualnego najemcy, lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w budynku przy ul. Aleksandra Puszkina 2 w Świebodzicach i na współwłasność udziału w częściach wspólnych tego budynku oraz na współużytkowanie wieczyste działkę na której on jest usytuowany.
15. 1006/2014 23.01.2014 uchylenia Zarządzenia Nr 983/2014 Burmistrza Miasta Świebodzice z dnia 30 grudnia 2013 r.
16. 1007/2014 23.01.2014 określenia wniosku o przyznanie stypendium sportowych, nagród i wyróżnień.
17. 1008/2014 23.01.2014 przekwalifikowania lokalu z mieszkaniowego zasobu Gminy.
18. 1010/2014 27.01.2014 sprzedaży w drodze przetargu udziału wynoszącego 7885/10000 w nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym położonym przy ul. Wiejskiej 28A w Świebodzicach.
19. 1011/2014 30.01.2014 zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia podmiotów, w których będzie wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna.
20. 1013/2014 30.01.2014 zmian w budżecie gminy na 2014 r.

 

 
 Informacje opracował(a): Roman Rubnikowicz
 Informacje udostępnił(a): Administrator
 Data zamieszczenia:

23.01.2014 

 

strona główna  |  do góry  |

 

BIP Urząd Miejski w Świebodzicach