STRONA GŁÓWNA > Aktualności > WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE do Rady Miejskiej w Świebodzice

   

WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE
do Rady Miejskiej w Świebodzice
6 grudnia 2015 r.

AKTUALNOŚCI

  

 

 PLIKI DO POBRANIA:

OBWIESZCZENIE
Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu
z dnia 7 grudnia 2015 r.
  
o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Świebodzicach przeprowadzonych w dniu 6 grudnia 2015 r.

PROTOKÓŁ Z OBSADZENIA MANDATÓW RADNYCH BEZ GŁOSOWANIA

PROTOKÓŁ Z WYBORÓW
Miejskiej Komisji Wyborczej

Obwieszczenie
Miejskiej Komisji Wyborczej w Świebodzicach

z dnia 2 listopada 2015r.

o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Świebodzicach


OBWIESZCZENIE
MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ w ŚWIEBODZICACH

z dnia 2 listopada 2015r.

o nieprzeprowadzaniu głosowania w okręgu wyborczym Nr 12 w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Świebodzicach zarządzonych na dzień 6 grudnia 2015r.


OBWIESZCZENIE
MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ w ŚWIEBODZICACH

z dnia 2 listopada 2015r.

o zarejestrowanych listach kandydatów na radnego do Rady Miejskiej w Świebodzicach w wyborach uzupełniających zarządzonych na dzień 6 grudnia 2015r.


Uchwała nr 2/2015
Miejskiej Komisji Wyborczej w Świebodzicach
z dnia 28 października 2015r.

w sprawie przyznania numerów dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Świebodzicach zarządzonych na dzień 6 grudnia 2015r.


INFORMACJA
Miejskiej Komisji Wyborczej w Świebodzicach
z dnia 14 października 2015r.
o składzie Komisji, jej siedzibie oraz o dyżurach pełnionych przez Komisję w celu rejestracji zgłoszeń listy kandydata na radnego

Uchwała Nr 1
Miejskiej Komisji Wyborczej w Świebodzicach
z dnia 14 października 2015 r.
 
w sprawie wyboru Przewodniczącego  Miejskiej Komisji Wyborczej w Świebodzicach w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Świebodzicach

POSTANOWIENIE
Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu

z dnia 8 października 2015 r.

w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej w Świebodzicach 


OBWIESZCZENIE
Burmistrza miasta Świebodzice

z dnia 25 września 2015 r.

Na podstawie :art. 422 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112 z póź. zm.) i Zarządzenia Nr 499 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 11 września 2015 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Świebodzicach w okręgu wyborczym Nr 12 oraz Uchwały nr XXIX/170/2012 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 23 października 2014r.w sprawie podziału Gminy Świebodzice na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Miejskiej oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2012 r., poz. 3861 z późn. zm.), podaje się do wiadomości wyborców informację o okręgu wyborczym, oraz o wyznaczonej siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w wyborach uzupełniających w okręgu wyborczym Nr 12 do Rady Miejskiej w Świebodzicach zarządzonych na dzień 6 grudnia 2015 r. 


KOMUNIKAT
Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu
 

o miejscu i czasie przyjmowania zgłoszeń kandydatów do Miejskiej Komisji Wyborczej w Świebodzicach

KOMUNIKAT
Komisarza Wyborczego
w Wałbrzychu
 
o miejscu i czasie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO
z dnia 14 września 2015 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości Zarządzenia Nr 499 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 11 września 2015 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Świebodzicach

ZARZĄDZENIE NR 499
WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO
z dnia 11 września 2015 r.
 
w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Świebodzicach

 

strona główna  |  do góry  |

 

BIP Urząd Miejski w Świebodzicach