STRONA GŁÓWNA > Aktualności > Wybory Prezydenckie 2015

   

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015

AKTUALNOŚCI

 

 

 

 PLIKI DO POBRANIA:

Informacja o składach OKW 

Zarządzenie Nr 128/2015
Burmistrza Miasta Świebodzice
z dnia 15 maja 2015 r.
 
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania obwodowych
komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

Zarządzenie Nr 123/2015
Burmistrza Miasta Świebodzice
z dnia 7 maja 2015 r.
 
zmieniające Zarządzenie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 

INFORMACJA
o obwodowych komisjach wyborczych i czasie do głosowania

Zarządzenie Nr 116/2015
Burmistrza Miasta Świebodzice
z dnia 30 kwietnia 2015 r.
 
zmieniające Zarządzenie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 

Składy Obwodowych Komisji Wyborczych 
(PO ZMIANACH)
do wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 

Zarządzenie Nr 114/2015
Burmistrza Miasta Świebodzice
z dnia 30 kwietnia 2015 r.
 
zmieniające Zarządzenie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 

INFORMACJA 
o sporządzonym spisie wyborców 

Zarządzenie Nr 107/2015
Burmistrza Miasta Świebodzice
z dnia 20 maja 2015 r.
 
w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowej komisji wyborczej podczas wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015r.

Zarządzenie Nr 106/2015
Burmistrza Miasta Świebodzice
z dnia 20 maja 2015 r.
 
w sprawie powołania koordynatora gminnego odpowiedzialnego za obsługę informatyczną podczas wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015r.

Zarządzenie Nr 105/2015
Burmistrza Miasta Świebodzice
z dnia 20 kwietnia 2015 r.
 
powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 

Zarządzenie Nr 104/2015
Burmistrza Miasta Świebodzice
z dnia 20 kwietnia 2015 r.
 
zmieniające Zarządzenie w sprawie wskazania osób wchodzących z urzędu do obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Świebodzice.

Zarządzenie Nr 96/2015
Burmistrza Miasta Świebodzice
z dnia 7 kwietnia 2015 r.
 
zmieniające Zarządzenie Nr 81/2015 Burmistrza Miasta Świebodzice z dnia 5 marca 2015r. w sprawie wyznaczenia obwodowych komisji wyborczych dla celów głosowania korespondencyjnego w Gminie Świebodzice.

Zarządzenie Nr 81/2015
Burmistrza Miasta Świebodzice
z dnia 5 marca 2015 r.
 
w sprawie wyznaczenia obwodowych komisji wyborczych dla celów głosowania korespondencyjnego w Gminie Świebodzice.

Zarządzenie Nr 80/2015
Burmistrza Miasta Świebodzice
z dnia 5 marca 2015 r.
 
w sprawie wskazania osób wchodzących z urzędu do obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Świebodzice.

Zarządzenie Nr 73/2015
Burmistrza Miasta Świebodzice
z dnia 24 lutego 2015 r.
 
w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Miejskiego w Świebodzicach do przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

Zarządzenie Nr 49/2015
Burmistrza Miasta Świebodzice
z dnia 10 lutego 2015 r.
 
w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Świebodzice miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.

KOMUNIKAT
Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 4

w Wałbrzychu
z dnia 19 marca 2015 r.

Podaje się do wiadomości wyborców informację o składzie Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 4 w Wałbrzychu, powołanej dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r., jej siedzibie oraz wyznaczonych dyżurach.


OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE

z dnia 05 marca 2015 r.
o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych

Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 11 kwietnia 2011 r.

w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej.

ZGODA NA PRZYJĘCIE PEŁNOMOCNICTWA DO GŁOSOWANIA W WYBORACH PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WNIOSEK O SPORZĄDZENIE AKTU PEŁNOMOCNICTWA DO GŁOSOWANIA W WYBORACH PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZARZĄDZONYCH NA

Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

Postanowienie Marszałka Sejmu o zarządzeniu wyborów Prezydenta RP

WYJAŚNIENIA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ DOTYCZĄCE UDZIAŁU W PRACACH  OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH

 

strona główna  |  do góry  |

 

BIP Urząd Miejski w Świebodzicach