STRONA GŁÓWNA > Aktualności > REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE 2015

   

REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE 2015

AKTUALNOŚCI

   

 
PLIKI DO POBRANIA: 

INFORMACJA 
z dnia 1 września 2015 r.

INFORMACJA O SKŁADZIE
OBWODOWYCH KOMISJI DS. REFERENDUM

Zarządzenie Nr 260/2015
Burmistrza Miasta Świebodzice
z dnia 26 sierpnia 2015 r.
 
w sprawie zmieniające zarządzenie w sprawie powołania obwodowych komisji ds. referendum do przeprowadzenia ogólnokrajowego referendum zarządzonego 
na dzień 6 września 2015 r.

Zarządzenie Nr 242/2015
Burmistrza Miasta Świebodzice
z dnia 12 sierpnia 2015 r.
 
w sprawie powołania obwodowych komisji ds. referendum do przeprowadzenia ogólnokrajowego referendum zarządzonego na dzień 6 września 2015 r.

Protokół z publicznego losowania składów obwodowych Komisji ds. Referendum w referendum ogólnokrajowym zarządzonym 
na dzień 6 września 2015 r.

INFORMACJA
dotycząca losowania składów obwodowych komisji ds. referendum w Gminie Świebodzice

ZGODA NA PRZYJĘCIE PEŁNOMOCNICTWA DO GŁOSOWANIA
W REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWYM

WZÓR 
Zgłoszenie kandydata(ów) na członka (członków) obwodowej komisji do spraw referendum (obwodowych komisji do spraw referendum) w gminie Świebodzice w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015r.

WNIOSEK O SPORZĄDZENIE AKTU PEŁNOMOCNICTWA DO GŁOSOWANIA W REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWYM ZARZĄDZONYM NA ...

Zarządzenie Nr 183/2015
Burmistrza Miasta Świebodzice
z dnia 30 czerwca 2015 r.
 
w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Świebodzice miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń, plakatów i haseł dotyczących referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 r.

Informacja dotycząca formy składania wniosków dotyczących: dopisania do spisu wyborców (spisu osób uprawnionych do udziału w referendum) w wybranym obwodzie głosowania, zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego, głosowania przez pełnomocnika oraz wydania zaświadczenia o prawie do głosowania.

 Informacja o uprawnieniach niepełnosprawnych osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

 

 Informacje opracował(a): Małgorzata Frączek
 Informacje udostępnił(a): Administrator
 Data zamieszczenia:

23.06.2015

 

strona główna  |  do góry  |

 

BIP Urząd Miejski w Świebodzicach