URZĄD MIEJSKI  

Informacje ogólne

Władze Miasta

Rada Miejska

Regulamin organizacyjny

Struktura organizacyjna

Jednostki organizacyjne

Wydziały

Zarządzenia Burmistrza

Rejestry i ewidencje

Zgromadzenia

Kontrole zewnętrzne

Skargi i wnioski petentów

 

DZIAŁALNOŚĆ SAMORZĄDU  

Statut Gminy

Organy Gminy

Strategia rozwoju

Uchwały Rady Miejskiej

Konsultacje społeczne projektów aktów prawnych

Finanse Gminy

Projekty współfinansowane przez UE

 

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE  

Wykaz organizacji pozarządowych

Program współpracy

Otwarty konkurs ofert

 

ROZWÓJ MIASTA  

Rewitalizacja Miasta

Ochrona środowiska

Projekty współfinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

  

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE  

Kadencja 2002-2006

Kadencja 2006-2010

Kadencja 2010-2014

Kadencja 2014-2018

Osoby wydające decyzje administracyjne

Osoby zarządzające

Dyrektorzy i kierownicy jednostek organizacyjnych

Archiwum

 

DOSTĘP DO INF.  PUBLICZNEJ  

Dostęp obywateli do informacji publicznej

WNIOSEK o udostępnienie informacji publicznej  [PDF]  [WORD]